A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Griekenland, Verklaring van anarchistische federatie OAE (Pers kantoor) – Over het censuur voorstel door PASOK [en]

Date Sat, 05 May 2007 20:28:02 +0300


Dus, vooruit, uitgebuitenen en onderdrukten! Neem jullie bestemming in jullie handen en gooi de parlementsleden in de afvalbak van de geschiedenis!
Het voorstel over censuur tegen de regering van de ND vormt een desoriëntatie van de volksklassen door de PASOK. De PASOK kan niet worden verborgen door zulke kinderachtige politieke tactieken omdat het zelf en de ND hand in hand gaan in de richting van zowel hun nieuwe onderwijs wetten als het totaal van hun politieke programma’s. Er is zo veel gemeenschappelijk in het vertoog van deze twee partijen dat we zouden kunnen zeggen, zonder te geloven in samenzweringstheorieën, dat ze gemeenschappelijke besluiten hebben genomen in de richting van een volgende vier-jarige periode van Kostas Karamanlis, dan zal Giorgos Papandreou door gaan en uiteindelijk zal de fakkel worden overgenomen door Dora Mpakogiannis, dochter van Konstantinos Mitsotakis. De erfelijke opvolging in de richting van het handhaven het parlementaire burgerlijke systeem in al diens grootheid!

De OAE gelooft dat de verschillende trucs door alle parlementaire partijen de klasse bewegingen niet zouden moeten beïnvloeden. De klasse bewegingen moeten volgen wat in het parlement gebeurt om er tegen te kunnen vechten, aangezien het een lichaam is dat is gecreëerd door de burgerlijke klasse om de uitgebuitenen en onderdrukten te bedriegen door hen de hallucinatie te geven dat ze via het proces van verkiezingen in iedere vier jaar ook mee doen aan de besluiten. Wij, daarentegen, geloven dat we ons goed moeten herinneren dat ze ons dubbel bedriegen, omdat de burgerlijke klasse het parlement beheerst en met de verkiezingen nemen we geen besluiten behalve dat we zullen besluiten wie voor ons beslissen.

Tijdens het afgelopen jaar gebruikte de regering van de ND twee basis argumenten om de sociale druk door de arbeiders, studenten en middelbare scholieren die met hun mobilisaties het centrale onderwerp in de Griekse maatschappij nu zijn geworden, te boven te komen. Het eerste argument is dat de besluiten in een democratische maatschappij worden genomen in het parlement en niet op straat en het tweede is dat als de crisis in de onderwijs sector of in enige andere sociale plek wordt uitgebreid we opnieuw verkiezingen moeten houden zodat de bevolking de oplossing kan vinden.

In dit raamwerk beweegt zich het voorstel over censuur van de PASOK van vandaag. Terwijl de PASOK weet dat de stemmen van de parlementsleden worden geteld onderneemt het dit om de wereld te tonen dat het verschilt van de ND, waardoor in de media een kunstmatig onderwerp wordt gecreëerd, wat er op gericht is diens marginalisering van de sociale mobilisaties van de laatste jaren te verhullen. Door deze kunstmatige polarisatie gelooft PASOK niet dat het de ND electoraal kan overwinnen, maar het is een tactiek die de twee grote electorale partijen, die heel goed weten hoe veel hun bestaan is verbonden met de portefeuilles van de regering door het twee partijen systeem, laat koken.

De OAE plaatst de klassenstrijd in de productie, het werk, het onderwijs en bewoners gebieden op de voorgrond, waarbij wordt gevochten voor de vorming van klassenstrijd lichamen waarin de besluiten zullen worden genomen door de basis – de uitgebuitenen en onderdrukten. De parlementaire trucs betreffen de heersers van alle kleuren die op iedere manier iedere soevereine klasse likken om een deel te krijgen van de voorrechten die ontstaan uit de taart van het management van de macht. De nationale verkiezingen zijn een vijandige institutie tegenover de belangen van de uitgebuitenen en onderdrukten, verbonden met het parlementaire burgerlijke beleid.

Dus, vooruit, uitgebuitenen en onderdrukten! Neem jullie bestemming in eigen handen en gooi de parlementsleden in de afvalbak van de geschiedenis!

ONTHOUDING van de burgerlijke nationale verkiezingen

DEELNAME aan de klasse bewegingen van nu

Federatie van Anarchisten van Griekenland (OAE) – Pers kantoor

Februari 2007

----------------------------------

Orig: (en) Greece, Anarchist federation OAE statement (Press Office) – On the censure proposal by PASOK.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center