A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Eskiþehir 1 Mayýs'ta anarþistler

Date Tue, 1 May 2007 22:39:51 +0200 (CEST)


Bugün sabahýn erken saatlerinde buluþucaz diye kendimize söz versekte
buluþmamýz saat 1 30u buldu.
bayraklarýmýzý yapýp sloganlarýmýzý yazýp ardýndan bir sigara ve çay keyfi
için iþe baþladýk.siyah kumaþýmýz ve spreyimizi elimize almadan sloganlarý
ayýkladýk.ordan oraya ordanda oraya atladýk ama son cümle hem yüzümüzü
güldürdü hemde güldürücek diyerek 'yýkarsa dünyayý garipler yýkar' dedik.
ah müslüm baba tamam çok iyide yaptýkta yazýnýn sonuna adýný yazýcak
boþluk kalmadý kusura bakmazsýn
ben her ne kadar 'yýkarsa yerine yakarsa'kullansamda kumaþa doðru düzgün
yazmayý becerdik.
çýktýk bindik yürüdük koþtuk ve kalabalýðý bulucaz derken bir anda daldýk
kalabalýða bir anda...
bayraklarýmýz o an çocuklarýmýz gibiydi sanki ve alýcaklarý için huzursuzduk
dolandýk tepindik ama barikatlarý aþamadýk (abi kusura bakmayýn çocuklar
gitti:P)
arama yapmalarýyla ellerimizdekilere polisler resmen saldýrdý.açtý baktý
getirdi götürdü aralarýndaki en salaðýda kalkýp 'götürün bunu'dedi
sadece...
ama olsun 2 bayraðýmýz var dedik attýk kendimizi pistlere:D
güzeldi...
baðýrmakta susamakta gülemkte hepsi güzeldi her ne kadar istemediklerimiz
baþýmýza gelsede.
atýlan sloganlar bile bizler gibiydi.dakka bir gol bir.hadi baðýrýn...
yürüdük yürüdük baðýrdýk..
son dememiz için
sonumuzu kendimiz hazýrlamamýz gereksede
sonlandýrdýk
yaktýk bayraklarý ve terkettik kalabalýðý... Razz


Kaynak: http://www.anarsiforum.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center