A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Fauchthunrundmail 13.6.07/2 Nuttig gebruik Legaal Team / G8 [de]

Date Sat, 16 Jun 2007 16:24:35 +0300


Op maandag heeft het EA/Legaal Team in Rostock zijn werk beëindigd. Hier een samenvatting van de afgelopen anderhalve week vanuit de blik van het EA/Legaal Team. De samenwerking tussen activisten en het EA/Legaal Team is goed verlopen. We hebben rond de 1100 arrestaties geregistreerd, wat bijna hetzelfde aantal is als het officiële aantal van de smerissen van 1057. We gaan er dan ook van uit dat het overgrote deel van de arrestaties bij ons gemeld werd. Jullie hebben goed op elkaar gelet! Ook de ophaaldiensten van de Gesas en JVAs verliepen goed. 1100 lijkt op het eerste gezicht veel, is echter minder dan we gezien de dreigingen en activiteiten van de smerissen verwacht hadden. Laat jullie door dit aantal niet ontmoedigen, maar wees blij over een succesvolle week van verzet.

Hier een verzameling van gebeurtenissen, die ons tijdens ons werk in het bijzonder zijn opgevallen:

De Demo op de Migratiedag werd voortdurend gehinderd en kwam in 2 uur slechts 200 meter ver. Het uitstel werd gemotiveerd met armzalige redenen.

Bij bijna alle acties werden steeds weer individuele personen schijnbaar zonder reden uit de groep gegrepen. Troepen hebben met foto’s rondgelopen en hebben mensen gezocht. Zo werden bijvoorbeeld mensen brutaal gearresteerd, met foto’s vergeleken en dan weer vrijgelaten, omdat ze niet leken op de persoon op de foto.

Bij een zitblokkade ging een keer een smeris voorbij en spoot van nabij de eerste rij een lading gas in het gezicht.

De doorvoering van de arrestaties was in zijn geheel zeer brutaal. Het Legaal Team had geen kans om bij de gearresteerden te komen. Zo werd bijvoorbeeld pepperspray ingezet hoewel de mensen al door slagen met knuppels gewond waren, een andere gearresteerde werd met zijn

t-shirt dat over zijn hoofd werd getrokken gewurgd.

Er waren minstens 3 zwaargewonden aan de ogen door de inzet van waterwerpers in de nabijheid van de omheining. Hoewel reddingsauto’s van de politie aanwezig waren moesten de gewonden een half uur wachten op een civiele ambulance, omdat verwondingen aan de ogen niet levensbedreigend zouden zijn. Een van hen had ook een vertroebelde lens, een ander persoon kreeg bloed uit het oog.

Smerissen gingen op het Kamp Rostock af en wilden het doorzoeken. Pas nadat advocaten daar waren, die naar het besluit voor doorzoeking vroegen, moesten de smerissen toegeven, dat ze zoiets weliswaar aangevraagd hadden, maar dat er geen rechtsgronden voor zo’n maatregel waren. Ze zijn toen weer vertrokken. In aansluiting daarop waren er controles bij het nabij gelegen S-Bahn Station, waarbij vrouwen in het kruis werden gegrepen, waarbij hatelijke geluiden werden gemaakt. Ook nabij het Kamp Wichmannsdorf waren zulke seksistische overvallen van de smerissen. Een groep van vrouwen moest zich op dinsdag

(5 juni) op een parkeerplaats voor alle aanwezige smerissen uitkleden.

Redenen voor arrestaties waren meestal gekunsteld en vooruit geschoven. Zo werden bijvoorbeeld mensen die een halsdoek of een zonnebril in de rugzak hadden wegens vermomming gearresteerd. Tegelijkertijd konden honderden anderen met halsdoek en zonnebril de controles ongehinderd passeren. Andere redenen voor arrestatie waren bijvoorbeeld saladeolie in de PKW met zich mee te nemen of het rijden op een fiets.

Een demonstrant werd door de smerissen verwond, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de volgende ochtend om vijf uur weer afgehaald en gearresteerd. Een arts werd gearresteerd en kon daarom niet naar de gewonden toe gaan. Bovendien hebben de smerissen ook op straat geprobeerd de pers te censureren. Zo werden bij minstens een journalist, die een journalisten bewijs had, ongeliefde foto’s uitgewist.

Bovendien werd een journalist gearresteerd op basis van de aanklacht van passieve bewapening en landvredebreuk. Achtergrond was dat hij zoals veel andere van zijn collega’s een helm droeg. Een andere journalist raakte bij een waterwerper inzet gewond.

Ook mensen die niet mee deden waren slachtoffers van de repressie. Zo werd bijvoorbeeld een vrouw uit het buitenland, die niet eens wist dat er een G8 top in de regio was, door de smerissen tijdens het trampelen gegrepen en gearresteerd.

Ook door de lang durende controles werden acties gehinderd. Een bus met mensen uit Griekenland en Italië is op woensdag (6 juni) op weg naar Rostock/Laage opgehouden. Alle mensen uit de bus werden in een gevangenenbus in de omgeving rondgereden tot de Demo voorbij was. Daarna werden ze weer naar hun bus gebracht en mochten verder rijden. Met de clowns werd over het algemeen slecht meegespeeld. Ze moesten voor de ogen van de politie water uit hun waterpistolen drinken, omdat daarin zuur zou zitten. Bij een tv tentoonstelling van de ARD werd een clown die met handen in de lucht op het 2 meter hoge podium stond en grappen maakte door een smeris van het podium gestoten en is op een metalen hek gevallen.

Andere personen die flessen water wilden brengen naar een blokkade werden door USK gedwongen de 40 flessen water die ze bij zich hadden op te drinken om daarmee te bewijzen dat het werkelijk water was.

Mensen die op vrijdag in de nabijheid van het officiële Mediacentrum in Kuhlungsborn naakt waren gaan zwemmen zijn door stillen in zwembroeken uit het meer getrokken.

De smerissen hebben massaal plaatsbewijzen toegekend. De meesten waren in strijd met de wet en waren voor veel te grote gebieden of voor een te lange periode toegekend of helemaal niet nader bepaald. Een bewoner kreeg bijvoorbeeld een plaatsbewijs voor de eigen woonomgeving. Helaas hebben veel mensen zich door de beperkende maatregelen van de smerissen laten beïnvloeden en daadwerkelijk overwogen zich niet meer in het gebied rondom Heiligendamm te bewegen of gelijk naar huis te rijden. Dat is heel jammer.

Redenen voor arrestatie waren zo talrijk en ze werden zo willekeurig toegedeeld dat een overtreding van een plaatsbewijs ook geen rol meer gespeeld zou hebben.

Over het algemeen hebben de smerissen zich bij acties, manifestaties en Demos zeer provocerend gedragen. Er waren talrijke situaties (zoals bijvoorbeeld bij de nogal vreedzame en bonte afsluitende manifestatie) waarbij plotseling eenheden zonder reden met helm in de menigte zijn gestormd, aparte mensen er uit trokken, om dan weer weg te gaan.
Verhinderingen van het werk van het EA/Legale Team en van de advocaten

Het was de hele tijd zo dat het werk van de advocaten gehinderd werd. Dit begon op straat, als het Legale Team probeerde bij gearresteerden te komen, om de naam te weten te komen, om later doelgericht naar de persoon te kunnen informeren. Zo werd bijvoorbeeld van een persoon de mond dichtgehouden, zodat ze de naam niet kon roepen, en de advocaat werd weggeduwd. In de eerste dagen werd tegenover de advocaten beweerd dat het verboden methodes zouden zijn om contact te krijgen met de gevangenen en daarmee een verstoring van de openbare orde.

Er was regelmatig doelbewuste desinformatie van de advocaten door de smerissen. In de Gesas werd mensen regelmatig verteld dat de advocaten er niet waren of geen tijd hadden, terwijl tegelijkertijd voor de Gesa 20 advocaten stonden, omdat hen de toegang tot de gevangenen werd geweigerd. Anderen werd verteld dat advocaten veel geld zouden kosten. Door zulke leugens zou men zich niet moeten laten afschrikken. Er zijn verschillende potjes waaruit de juridische hulp bij zulke politieke acties betaald kan worden. Anderen werd verteld, dat ze slechts advocaten van de lijst van de politie mochten nemen, maar niet die van het Legaal Team. Tegelijkertijd werd tegen de advocaten verteld dat de mensen geen advocaat wilden. Dat leidde er o.a. toe dat mensen zonder advocaat naar het gerechtelijke verhoor moesten. Sommige van de rechters hebben deze lijn verder doorgetrokken en zonder rechtsbijstand afgehandeld., anderen lieten de mensen in die situatie opbellen. Zo kwam het, dat advocaten van het Legaal Team mensen op de vloer van het gerecht hebben gevonden, die gelijk voorgeleid zouden worden aan de rechter. Hoewel de advocaten al gedurende meer dan een jaar ruimte voor advocaten gesprekken in de Gesa geëist hebben stonden zulke ruimtes niet tot hun beschikking. De situatie in de Gesas veranderde zich net als op straat. Er waren momenten dat plotseling een ruimte ter beschikking kwam, dan werd weer iedere samenwerking stopgezet en een advocaat kreeg een verbod voor toegang tot een Gesa of ze werden helemaal niet binnen gelaten.

Staatsterreur binnen

De situaties binnen moeten in het geheel als zeer brutaal en mensonwaardig worden omschreven: Zo waren van mensen in de gevangenis soms zeer lang de handen met kabels vastgebonden. Bij sommigen werden deze ook tijdens de gang naar de wc of bij het slapen niet afgenomen. Sommige gevangenen moesten zich tijdens het fouilleren volledig uitkleden en werden in minstens een geval naakt gefotografeerd. Van de gevangenen werden bijvoorbeeld brillen en schoenen afgenomen. Een vrouw die menstrueerde kreeg geen tampons. Andere mensen kregen geen medicijnen, zo werd bijvoorbeeld van een persoon de astma spray afgenomen. Een ander, waarvan de handen vastgebonden waren en die sterke hooikoorts had mocht geen hulp van een arts hebben. Een vrouw die bewusteloos raakte mocht pas na 3 uur contact met een arts hebben.

De gevangenen werden in ca 5,5 bij 5,5 meter grote kooien van draadhekken, die naar alle 4 kanten open in te zien waren, ondergebracht. De draden waren niet ontaard, daarom waren er snee verwondingen aan de handen. Als dek was een net gespannen. In de ruimte was er een galerie, van waaruit in de kooien gefilmd werd en de gevangenen voortdurend bekeken werden. Bovendien was in de hal ononderbroken neonlicht en zeer luide verkoeling propellers en daardoor sterke tocht. De gevangenen hadden in het begin geen dekens en geen onderlaag op de grond. Er was geen wasmogelijkheid en de gevangenen waren tot negen uur zonder water.

Andere mensen werden anderhalf uur in een gevangenenbus in de felle zon zonder drinken gezet. Een vrouw van het Rode Kruis die de gevangenen water wilde geven, werd daarbij door de smerissen gehinderd. Veel van de gearresteerden mochten niet eens voor een onderzoek van de arrestatie advocaten bellen, anderen pas zeer laat (na 15 uur). Mensen werden bewust voorgelogen met betrekking tot de duur van de gevangenisstraf. Zo werd bijvoorbeeld gedreigd dat ze meerdere dagen moesten blijven en kwamen dan na enkele uren weer vrij. De duur van de arrestatie verschilde nogal. Volgens onze inschatting zijn naar verhouding weinig mensen voor meerdere dagen gevangen genomen.

Het werd weliswaar geprobeerd, maar de mensen werden toch eerder weer vrijgelaten of het besluit werd rechterlijk opgeheven. Het grootste deel werd tussen 6 en 15 uur vastgehouden. In sommige gevallen was er weliswaar een gerechterlijk besluit, dat de gevangenisstraf niet mocht worden voortgezet, maar toch werden ze pas lang (bijvoorbeeld 7 uur) na deze vaststelling weer vrijgelaten.

In totaal waren er op dinsdag en woensdag 8 korte rechtszaken. De straffen gingen van 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk tot 10 maanden onvoorwaardelijk.

In plaats van tolken in de gebruikte talen waren er tolken voor engels, bij gerechtelijke verhoren was er soms zelfs helemaal geen vertaling. Smerissen hebben na de vrijlating spullen gehouden, bijvoorbeeld geld, een rollator, sleutels en een rijbewijs.

Solidariteit is weliswaar een wapen, kost echter helaas ook vaak geld! Er zijn nu al enkele zaken in samenhang met Heiligendamm en er zullen er ook nog een paar bij komen, besteedt daarom royaal geld op de volgende rekening:

Schwarz-Rote-Hilfe Munster e.V.

Rekening Nr. 282 052 468

BLZ 440 100 46

Postbank Dortmund

Kernwoord: Gipfel-EA 2007

IBAN: DE02 4401 0046 0282 0524 68

BIC: PBNKDEFF

Het G8-EA/Legaal Team is nog bereikbaar tot 24 juni, loopt onder het bekende nummer 038204 ? 768111 een antwoordapparaat, dat regelmatig wordt afgeluisterd.

Protocollen liever niet mailen of faxen, maar bij EA ter plekke afgeven. In het geval dat niet mogelijk is kunnen jullie ze naar het volgende adres sturen, moeten echter bedenken dat de smerissen vermoedelijk mee lezen.

EA Hamburg

c/o Schwarzmarkt

Kleiner Schaferkamp 46

20357 Hamburg

Om er voor te zorgen dat we niet een half jaar na deze actie nog steeds aan de telefoon hangen: denk er aan je bij EA te melden, als je uit de gevangenis komt!

Verder alles op onze homepage: www.ermittlungsausschuss.eu
-----------------------------------
Orig: Fauchthunrundmail 13.6.07/2 Auswertung Legal Team / G8.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center