A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Vrouwendag demonstratie

Date Sun, 21 Jan 2007 14:08:23 +0200


Demonstratie op internationale vrouwendag 8 maart 2007 -- De Fabel van de illegaal roept iedereen op om op 8 maart 2007 deel te nemen aan een demonstratie ter gelegenheid van internationale vrouwendag.
Verzamelplaats: Malieveld, Den Haag. Aanvang: 11.00 uur. -- De demonstratie wordt georganiseerd door de groep Karzar Zanan (Iraanse vrouwenstrijd) en is een vervolg op de demonstraties die in 2006 op 8 maart plaatsvonden in Duitsland en Nederland. Uit allerlei delen van de wereld zullen progressieve Iraanse vrouwen meedemonstreren en zo opkomen voor de rechten van vrouwen in het Midden-Oosten en ook wereldwijd, laat Karzar Zanan weten.

In landen als Iran, Irak en Afghanistan worden de vrouwenrechten systematisch geschonden. Het is erg belangrijk dat in Nederland gedemonstreerd wordt uit solidariteit met de vrouwen in die landen. Dat is ook een ondersteuning van de vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten.

Natuurlijk zijn Iran, Irak en Afghanistan niet de enige landen waar vrouwenrechten met voeten worden getreden. Wereldwijd is de strijd tegen geweld tegen vrouwen en vrouwenonderdrukking nog altijd een belangrijk thema. Juist daarom is een zo breed mogelijke internationale solidariteit het beste wapen om in deze situatie verandering te brengen. Om deze demonstratie tot een echt succes te maken is ondersteuning van Nederlandse progressieve organisaties van essentieel belang, aldus Karzar Zanan.

Meer informatie: bel Frida (Karzar Zanan): 06-42514632 of Ahmed (PRIME):
06-55362313.

Mail: <Karzar2005@yahoo.com>, website: <www.karzar-zanan.com>.
-----------------------------
Verklaring van Karzar Zanan
Laten we op internationale vrouwendag 8 maart 2007 verenigd en eensgezind roepen om een andere wereld!
Hoor je de kreten van Iraakse vrouwen, die het uitschreeuwen tegen de eerwraakmoorden gepleegd door islamitische groepen of tegen verkrachtingen door Amerikaanse en Britse troepen? Hoor je de protesten van Afghaanse vrouwen, van wie lichaam en geest het slagveld vormt in de rivaliteit tussen de Taliban, andere islamitische stromingen, en westerse bezetters en hun beschermelingen? Hoor je het gillen van die Iraanse vrouw die zweepslagen kreeg, werd gedwongen om een sluier te dragen en nu wordt geconfronteerd met de dood door steniging? Hoor je de protesten van Amerikaanse vrouwen die elke 6 seconden een verkrachting van een van hen onder ogen moeten zien? Ben je getuige van de groei van patriarchaal geweld tegen vrouwen in Europese landen? De daders van repressie tegen vrouwen zijn aan de ene kant patriarchale imperialistische krachten die hun agressie-oorlogen proberen te rechtvaardigen met een beroep op "vrouwenrechten" en "mensenrechten", en aan de andere kant reactionaire moslimfundamentalisten die vrouwen tot slaaf maken.

De moord op duizenden vrouwen en kinderen door napalm-, fosfor- en clusterbommen, de verkrachting van Iraakse vrouwen door Amerikaanse soldaten, en het gebruik van vrouwvijandige islamitische grondwetten door fundamentalistische krachten, die worden geholpen door Amerikaanse en andere westerse adviseurs in Irak en Afghanistan, maken deel uit van de zogenaamde "vrouwenbevrijding" door imperialistische krachten. Aan de andere kant verhogen reactionaire islamitische krachten met hun politieke programma de repressie tegen en nood onder vrouwen. Wetgeving die ongelijkheid bevestigt, moslimfundamentalistische straffen tegen vrouwen en de dwang om de sluier te dragen zijn allemaal uitingen van patriarchale islamitische machtsstructuren. Verkrachting en executie van vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn een teken van de militaristische reactionaire islamitische machten in dat land.

Al deze ontwikkelingen leren ons, vrouwen uit het Midden-Oosten, dat elke keuze tot bevrijding binnen het raamwerk van de heersende internationale structuren net zo verkeerd is als de poging om te streven naar vrouwenbevrijding binnen het raamwerk van de islamitische ideologie. Wij Iraanse vrouwen gaan door op het vorig jaar ingeslagen pad om te streven naar een andere wereld die is gebaseerd op de deelname en de zeggenschap van alle mensen, zij die er geen belang bij hebben om de heersende machten te handhaven die zijn gebaseerd op uitbuiting en onrecht. We streven naar een wereld waar vrouwenverminking wordt beschouwd als een misdaad en niet als een traditie. We streven naar een wereld waar meisjes niet jong hoeven te trouwen en geen verkrachting binnen het huwelijk hoeven te ondergaan, waar vrouwen niet worden geconfronteerd met eerwraakmoorden, waar vrouwen niet worden gedwongen om zelfmoord te plegen of zichzelf in brand te steken om zo patriarchaal geweld te ontvluchten, een wereld waar vrouwen niet worden gestraft of bedreigd met de dood door steniging, omdat ze van iemand houden of vanwege seksuele relaties. We streven naar een wereld die homoseksualiteit niet beschouwt als een misdaad, een wereld waar de identiteit van vrouwen niet wordt vastgesteld aan de hand van huwelijk of moederschap. We vechten voor een wereld waar niemand vrouwen kan dwingen om in de keuken of binnenshuis te blijven, waar niemand vrouwen het recht kan afnemen om deel te nemen aan de maatschappij en de politiek. In zo'n wereld zullen vrouwen over hun eigen lichaam beschikken en zelf beslissen over het krijgen van kinderen, een wereld waar mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijk zijn op alle terreinen van het leven.

Dit zijn sommige aspecten van de horizon van onze bevrijding, aspecten die binnen het bereik van miljoenen onderdrukte vrouwen moeten vallen. Een horizon die ons hoop geeft, hoop die ons de moed en kracht geeft om onze strijd voort te zetten en ons vrij te maken van alle vormen van onderdrukking op grond van sekse en klasse.

Op 8 maart 2007 zullen we de leus "Nee tegen reactionaire krachten, nee tegen imperialisme, we zijn op weg om een andere wereld te scheppen!"
aanheffen, om ons zo te verenigen en onze kringen te verbreden. In de huidige situatie vormt vrouwenbevrijding een duidelijke scheidslijn tussen onderdrukten aan de ene kant en imperialistische en moslimfundamentalistische krachten aan de andere kant.
Onze demonstratie vindt plaats op 8 maart 2007 in Den Haag, Nederland.
Campagne voor afschaffing van alle vrouwvijandige op gender gebaseerde wetgeving en islamitisch strafrecht in Iran.
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag/ open at Monday, Wednesday, Friday: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

===================================================
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center