A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, Anarchist Federation Organise #67 – pamflet bespreking – Oorlog en revolutie: de Hongaarse anarchistische beweging in de Eerste Wereldoorlog en deBoedapest Commune (1919) [en]

Date Mon, 15 Jan 2007 11:42:55 +0200


Martyn Everett. Kate Sharpley Library. 28 bladzijdes, geillustreerd met portretten van Hongaarse anarchisten. 3 ponden.
Dit jaar markeert de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie in 1956. Maar Hongarije had in 1919 nog een andere revolutie, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Martyn Everett beschrijft het ontstaan van een anarchistische beweging als een afsplitsing van de Sociaal Democratische Partij. Hij gaat dan verder met het beschrijven van andere stromingen die ontstonden en de sterke steun die het anarchisme tijdelijk had onder Hongaarse boeren. Over belangrijke figuren van het Hongaarse anarchisme en het libertaire socialisme, zoals Ervin Szabo, Ervin Batthyany, Sandor Czismadia en Jeno Henrik Schmitt, wordt geschreven. De ideeën en activiteiten van deze individuen voedden een beweging die uiteindelijk aanleiding gaf tot de revolutionaire dagen van 1918-1919.

Een anti-oorlog beweging werd in 1917 gevormd rond de Galileo Kring, een studiegroep van studenten en intellectuelen, en werkplek activisten van de syndicalistische propaganda groep waartoe Szabo het initiatief nam.

Agitatie in de fabrieken leidden tot de formatie van de eerste Arbeiders Raad aan het einde van december 1917. Ondertussen kregen jonge anarchisten toegang tot leger barakken in Boedapest om anti-oorlog propaganda te verspreiden. Een algemene staking voor arbeiders raden brak in Boedapest in januari 1918 uit. Stakingen en agitatie namen toe, ondanks de arrestatie van 50 anarchisten, syndicalisten en revolutionaire socialisten.

Een geheime circulaire van de regering berichtte dat: “Vrouwelijke arbeiders niet alleen vaak proberen fabrieken te verstoren door de productie te onderbreken, maar zelfs vlammende toespraken houden, deelnemen aan demonstraties, waarbij ze met hun baby’s in hun armen in de voorste rangen lopen, en zich op een schandelijke manier gedragen tegenover de vertegenwoordigers van de wet.”

De regering stortte ineen, terwijl stakingen, militaire muiterijen en massieve demonstraties zich verspreidden.

In november waren arbeiders milities gevormd. In het begin van 1919 begonnen landarbeiders en knechten het land te bezetten, terwijl arbeiders hun fabrieken over namen. Soldaten raden werden gevormd en de werklozen organiseerden massale demonstraties. De coalitie regering stortte ineen.

Ondertussen was een Communistische Partij gevormd, oorspronkelijk opgezet door teruggekeerde Hongaren zoals Bela Kun, een voormalige sociaal democraat die in Rusland een bolsjewiek was geworden. Veel anarchisten en syndicalisten geloofden in deze tijd dat de bolsjewieken in Rusland een libertaire revolutie uitvoerden, en ze sloten zich aan bij de nieuwe partij. Deze illusies begonnen een beetje te schudden toen Kun, op bevel van Lenin, een fusie tussen de Communistische Partij en de Sociaal Democratische Partij (een partij die pro-oorlog was geweest, en de revolutionaire beweging die ontstond had aangevallen) organiseerde. De veel grotere sociaal democraten slokten in feite de Communistische Partij op. Sommige anarchisten stapten op om de Anarchistische Vakbond op te zetten en begonnen met het opzetten van centra’s en het vormen van hun eigen milities. Anderen bleven als een libertaire oppositie binnen de gefuseerde partij.

Ondertussen was een Socialistische Republiek gevormd, gevolgd door het vormen van een Revolutionaire Raad in Boedapest – de Boedapest Commune. Terwijl libertaire invloed werd gedemonstreerd in de oproep tot de afschaffing van bureaucratie, en de opheffing van het leger, was bolsjewistische invloed even duidelijk in de oproep tot land nationalisatie, waarbij de oorspronkelijke eigenaren werden benoemd tot “commissarissen voor productie”. Dit ontwapende de revolutie op het platteland en veroorzaakte afkeer onder de boeren. Kun begon autoritaire maatregelen tegen de arbeiders te nemen, riep op tot een toename van de productie en liet verschillende syndicalistische militanten arresteren.

Kun’s militaire beleid was net zo rampzalig. Eerder hadden revolutionaire milities aanvallende troepen geleid door de Roemenen, met de steun van de Franse regering, teruggeslagen. Kun riep op tot een vredesverdrag met de Tsjechoslowaakse regering en offerde hiermee Slovaakse revolutionairen op die ook waren begonnen met het opzetten van een Republiek van Raden.

Dit leidde tot groeiende demoralisatie. Kun en zijn kern van bolsjewieken onderhandelden over een veilig vertrek uit Hongarije, waarvan anarchisten en oppositionele communisten bewust werden buitengesloten. De Boedapest Commune werd in bloed gesmoord en veel revolutionairen werden vermoord, sommigen op manieren die deden denken aan de Middeleeuwen.

Zoals Martyn Everett opmerkt: “De druk van oorlog, die in Hongarije bleef bestaan tot lang nadat die elders in Centraal Europa was geëindigd, dwongen ook anarchisten samen te werken met anderen, als ze in meer vreedzame omstandigheden andere tactieken zouden hebben gekozen. Aangezien crisis de Commune omvatte en de autoritaire houding van de sociaal-democratische-communistische alliantie duidelijker werd, probeerden leden van de Anarchistische Vakbond een alternatieve, onafhankelijke strategie te ontwikkelen, gebaseerd op het verbreden van de sociale basis van de revolutie, maar de loop van de gebeurtenissen maakte dit onmogelijk.”

Orig: (en) Britain, Anarchist Federation Organise #67 – Pamphlet review – War and revolution: the Hungarian anarchist movement in World War I and the Budapest Commune (1919).
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center