A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

Date Sat, 13 Jan 2007 13:08:50 +0200


Dit artikel is onlangs verschenen in Alert!, het kwartaalblad van AFA. Daar heb je voor € 12,- of meer een jaarabonnement op. Overmaken op giro 6896749, t.n.v. "Alert", in Utrecht.
Wat schrijft rechts?
Door: Gerrit de Wit -- In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen binnen extreem- en populistisch rechts onder de loep. In hun obscure blaadjes komt de ware aard van de fanatici naar boven. Haat tegen niet-westerse migranten en joden voert de boventoon. Daarbij geven extreem-rechtse publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig bruinhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is beweging genoeg.

De nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging staat wederom vol met klaagzangen over de vermeende verloedering van de Nederlandse taal. Een kaderlid heeft zelfs een brief op hoge poten geschreven naar Defensieminister Henk Kamp, omdat de Nederlandse bezettingsmacht in Afghanistan Unicorn heet. "Waarom niet simpel deze missie eenhoorn genoemd", aldus de taalverdediger. De purist pleit zelfs voor terugtrekking van de Nederlandse militairen als de naam niet veranderd wordt en, eerlijk is eerlijk, voor die terugtrekking is best wat te zeggen.

Taalverdediging hoopt verder dat het Vlaamse stemvee bij de inmiddels gehouden gemeenteraadsverkiezingen zal kiezen voor een partij "die werk wil maken van het herstel en het behoud van de Nederlandse taal". Men zegt geen voorkeur voor een partij uit te kunnen spreken, vanwege de "statutaire neutraliteit". Maar gezien het uiterst rechtse karakter van Taalverdediging, de propaganda die men maakt voor het Voorpostmagazine Revolte en de veelvuldige aandacht in de nieuwsbrief voor taalacties van de Vlaams Belang-ondervoorzitter Luk van Nieuwenhuysen zal het niet verbazen dat men zich nauw verwant voelt met de partij van Filip Dewinter.

Laagland, de nieuwsbrief van Voorpost Nederland, kent tegenwoordig de rubriek "nationalistische figuren" waarin aandacht besteed wordt aan bruine voormannen uit een ver verleden. Zo schrijft men vol bewondering over het leven van ene Wouter Lutkie, wie kent hem niet. Deze Lutkie ontpopte zich in het begin van de vorige eeuw tot een vurig aanhanger van de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini, die hij dan ook meer dan eens ontmoette.

Lutkie was ook oprichter van het fascistische blad Aristo. Daarin ageerde hij tegen de democratie en tegen Joden, en dat is iets wat Voorpost wel weet te waarderen.

Nieuw Rechts heeft tegenwoordig weer een partijorgaan, te weten Snelnieuws.

Onder de enthousiasmerende titel "Den Haag: we komen eraan!" kondigt men aan mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar Nieuw Rechts komt er helemaal niet aan. Integendeel, men heeft uiteindelijk niet eens deelgenomen aan die verkiezingen. Verwonderlijk is dat niet. De partij is na de zo desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen aan het desintegreren en kaderleden lopen bij bosjes weg. Zelfs het gemeenteraadslid van Nieuw Rechts in Ridderkerk, Martin Dijkhuizen, heeft ondertussen genoeg van "het wanbeleid" binnen de partij en is uit het hoofdbestuur gestapt. Hij kondigt ook aan geheel uit de partij te stappen wanneer, zoals hij heeft vernomen, personen uit de nazistische Nationale Alliantie lid worden van het Nieuw Rechtse kader- en hoofdbestuur.

Wij Europa, uitgave van de Nederlandse Volks Unie (NVU), staat boordevol steunbetuigingen aan Hezbollah, Hamas en Al Qaeda. Van de NVU moeten nationaal-socialisten samen met hen de strijd aangaan tegen "de US-imperialisten en zionisten". De radicale islamisten zijn volgens de partij immers "vrijheidsstrijders" en "absoluut niet te vergelijken met het islamitische buitenlandse tuig dat zich in de vier grote steden schuldig maakt aan allerlei vormen van criminaliteit". Deze "Marokkanen" zouden met familie en al het land uitgeschopt moeten worden als ze de wet overtreden.

Niet iedere nazi is overigens even gecharmeerd van steunbetuigingen aan islamisten. Om die opposanten over de streep te trekken wijst de NVU er op dat in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden moslims voor Hitler vochten in islamitische SS-divisies. Verder rekent partijleider Constant Kusters ook nog even af met de jaarlijkse Gay Parade in Amsterdam. Dat is een "uitzinnige vorm van decadentie". Kusters ziet Nieuw Rechts-leider Michiel Smit nog wel een keer aan de parade meedoen, "al dansend tussen de mannen met rubberen pakken, tussen de blote snikkels en achterwerken. Want keer op keer vindt Michiel Smit het fijn om te pronken met het feit dat hij homofiel is", aldus de homofobe Kusters.

De oude knarren van het Oud Strijders Legioen (OSL) ontwikkelen zich de laatste tijd meer en meer tot rechts-revolutionairen die de rechtsstaat op willen blazen. In het huisorgaan StaVast zegt men namelijk "in oorlog" te zijn met islamitische fundamentalisten, en daartoe wil men de rechtsstaat afschaffen om zo "sympathisanten" van die "fundamentalisten" zonder proces gevangen te zetten of het land uit te gooien. Ook wil men zich aan internationale rechtsregels onttrekken waardoor het mogelijk wordt om Nederlanders van Antilliaanse afkomst te weren, en bejubelt men de geheime martelkampen van de CIA. Nog even en het OSL belandt op de internationale terreurlijst. Verder krijgt Hans van Baalen, de rechtsbuiten van de VVD, volop de gelegenheid om af te rekenen met de nucleaire ambities van het dictatoriale Noord-Korea. Het land zou volgens de reactionair typisch "communistisch" zijn, maar Karl Marx zou zich omdraaien in zijn graf als hij dat hoorde. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il wordt door Van Baalen weggezet als "een geestelijk gestoorde" en "een immorele idioot". Van Baalen pleit voor een "regime change" en wil dat militair afdwingen, onder meer via een militaire zeeblokkade. En als dat niet lukt, zou het ondergetekende niet verbazen als de eveneens "immorele idioot" Van Baalen eigenhandig de hoofdstad Pyong Yang met een nucleaire bomgordel van de aardbodem zou willen wegvegen.

Het gaat niet goed met de Nationale Alliantie (NA). Veel leden en bestuurders zijn gillend weggelopen en hebben de nog extremere Nationalistische Volks Beweging (NVB) opgericht. Ook voormalig secretaris en virulent antisemiet Virginia Kapic zegt nu geheel te gaan stoppen met haar partij-activiteiten. Ondertussen radicaliseert ze vrolijk verder en heeft ze een eigen website opgezet met daarop allerlei informatie over extreem-rechtse terreur, wapens en explosieven. De AIVD zal deze website ongetwijfeld met grote belangstelling volgen, maar dat terzijde. Bij de NA zit men ondanks alle tegenslagen zeer zeker niet stil. Zo organiseerde men een heus schaaktoernooi. In het periodiek De Revolutionair van de jongerentak Dietsland Jeugd is daarvan een verslag te lezen. In pompeuze woorden heeft men het over "een gedreven groepje schakers", "schaaktrainingen" waarbij men zich "in het zweet gewerkt heeft", "razend spannende potjes", "geduchte schakers", "krakende hersens" en "superieure tactieken". Het klinkt allemaal zeer indrukwekkend, maar het zet politiek gezien natuurlijk geen zoden aan de dijk. De winnaar van het schaaktoernooi werd overigens, voor de statistieken, Aart Tuynman. Die is nog steeds actief bij de NA, maar was eind oktober opvallend genoeg ook aanwezig bij een bijeenkomst van aartsvijand NVB in Haarlem. En hoe valt dat nu weer te rijmen…

In De Revolutionair wordt verder flink afgegeven op het extreem-rechtse milieu. Daarin is het volgens een auteur "veel belangrijker om met z'n allen te praten, bier te drinken, kut te roepen en muziek te luisteren en uiteindelijk wordt het echte doel waar we mee bezig zijn vergeten. Voor een actie op straat zijn hooguit een paar man te porren en op een concert komen 250 man af. Maar zijn we echt nu zo dom als KAFKA zegt? Dat wij niks begrijpen?". Ondergetekende zal maar geen gebruik maken van dit inkoppertje. De situatie is zo al pijnlijk genoeg.

Gerrit de Wit is medewerker van anti-racistische organisatie De Fabel van de illegaal

***********************************************

Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op www.defabel.nl/e01.htm <file:///D:%5CDocuments%20and%20Settings%5CRob%20Visser.049711220338%5CMijn%20documenten%5Cwww.defabel.nl%5Ce01.htm>

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*

Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands

+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),

info@defabel.nl (e-mail),

www.defabel.nl <file:///D:%5CDocuments%20and%20Settings%5CRob%20Visser.049711220338%5CMijn%20documenten%5Cwww.defabel.nl> (Website), www.gebladerte.nl <file:///D:%5CDocuments%20and%20Settings%5CRob%20Visser.049711220338%5CMijn%20documenten%5Cwww.gebladerte.nl> (Archief).

Bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag/ open at Monday, Wednesday, Friday: 14:00-17:00.

Spreekuur illegalen: woensdag/

consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.

Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

---------------------------------------------------------------
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center