A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Turkije, Steun Gewetensbezwaarde Halil Savda - Persverklaring (18.12.2006) Anarchie Initiatief Ankara [en]

Date Sun, 07 Jan 2007 16:49:48 +0200


Voor de pers en de publieke opinie

Het militarisme is weer aan het werk. Het bestuurslid van de Mensenrechten Associatie afdeling Istanboel en gewetensbezwaarde Halil Savda werd in Corlu gearresteerd, waar hij naar toe was gegaan om zijn rechtszaak bij te wonen. De rechtvaardiging voor de arrestatie is de verdenking dat hij zou ontsnappen.

Eigenlijk is dit niets anders dan een dekmantel om de feiten te verbergen: Halil zit nu in de gevangenis omdat hij een activiteit afwees die botst met zijn wil en zijn geweten. Ze willen niet dat hij vrij is, omdat hij het gebruik van geweld, het vermoorden van mensen, het deelnemen aan een uniforme structuur en meer dan dat niet accepteert, omdat hij weet dat als hij en andere mensen deze structuur en andere structuren verwerpt een andere wereld mogelijk is. Ja, het is waar dat gewetensbezwaren niet een individualistische “vlucht” zijn. Gewetensbezwaren zijn een sociaal onderwerp. Gewetensbezwaarden zetten zich in voor het versterken van het bewustzijn dat mensen dwingen zich bij een institutie aan te sluiten die er primair op gericht is systematisch en onderdrukkend geweld uit te oefenen oneerlijk is; en zo’n institutie heeft geen plaats in een wenselijke en leefbare wereld. Zoals Osman Murat Ulke benadrukt hebben gewetensbezwaren betekenis binnen sociale verandering en aldus is het een collectieve strijd.

In feite is de militaristische staat bang voor deze politieke stellingname en nadruk bij gewetensbezwaren.

En dat is waarom Halil Savda werd gearresteerd. Het bewijs van dit feit is de rechtvaardiging voor zijn arrestatie, wat het vermoeden dat hij zou ontsnappen was; hoewel hij hier niet toe verplicht was en hij zich bewust was van de mogelijkheid van de inhechtenisneming. Bovendien, deze rechtvaardiging is ook het bewijs dat de militaristische staat niet in staat is om te gaan met reacties van tegenwerking en begon absurd gedrag te vertonen.

Echter, zelfs het absurde brengt een bedreiging voor het menselijk leven met zich mee. In de gevangenis worden gestopt en te worden gedwongen te leven als een vluchteling, d.w.z. “burgerlijke dood”, is hiervan het meest concrete voorbeeld.

Hoewel dit door verschillende akkoorden die door de Republiek van Turkije zijn getekend is gegarandeerd, geven deze oneerlijke behandelingen door de Republiek van Turkije aan dat het wettelijke systeem slecht functioneert.

Halil Savda werd op 16 december 2004 gearresteerd en vervolgens vrijgelaten op 28 december 2004. Toen veroordeelde de militaire rechtbank in Corlu hem tot 3 maanden en 15 dagen gevangenisstraf vanwege “hardnekkige ongehoorzaamheid”, volgens artikel 87 van de Militaire Strafrecht Code. Op 13 augustus 2006 annuleerde het derde Militaire Hoger Gerechtshof het vonnis van de lokale rechtbank en sprak zich uit voor een nieuwe rechtszaak. Halil Savda werd gearresteerd na afloop van de eerste rechtszaak van dit gerechtshof.

Omdat hij weigerde de al gegeven “stille dood” bestraffing te accepteren.

Omdat dat voor de staat de meest voordelige strategie is om gewetensbezwaren tegen te gaan en het weg te houden van openbare discussies.

En dat is wat Halil Savda niet wil laten gebeuren.

Wij, die ons bewust zijn van het feit dat het tegengaan van gewetensbezwaren een verdediging van de militaristische staatsstructuur is, steunen Halil Savda’s bewuste en rechtvaardige strijd.

We verklaren dat we met onderdrukte mensen staan en we roepen iedereen op zich te houden aan hun woord van hun altruïsme voor de gehele mensheid.

Anarchie Initiatief Ankara

Vrijheid voor Halil Savda voor ons recht op vrede!

Wij feministen zijn ons er van bewust dat het militarisme onze levens niet alleen bezet met geweren, uniformen en militaire bedrijven. We zijn ons bewust van de militaristische structuren die ons voortdurend door het leger worden getoond, die in de regering en het beleid plaatsvindt als een belangrijke besluitvormer, door een veiligheid paranoia met reactie en verdelende dreigementen te creëren.

We weten dat het militarisme niet alleen op het gebied van de veiligheid blijft, maar ook een eigen kapitaal creëert met bedrijven als OYAK, waardoor het sterk een systeem binnen het systeem vormt. We zien dat terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, gevangenissen, de bureaucratie, die niks te maken lijken te hebben met het militarisme, geheel militaristische organisaties zijn en ze vormen een individu om tot een zwakke, onvrijwillige soldaat door hem te vernederen.

We weten dat van vrouwen, die tijdens oorlog worden ontvoerd als buit, aangevallen, gedwongen tot prostitutie, wordt verwacht dat ze kameraden worden van militaristische structuren die tijdens de zogenaamde vrede worden gevormd en in stand gehouden. We begrijpen dat het militarisme, d.w.z. een gewelddadige, aggressieve en mannelijke vorm van structureren van macht, verwacht dat vrouwen een getrouwe volgeling, een patriottische moeder, een moderne vrouw, een professionele verpleegster, een idealistische onderwijzeres, een slachtoffer van een aanval dat zich schuldig voelt, en een gevoelig vriendin zijn.

We zijn ons er van bewust dat alle militaristische structuren pogingen doen een continue controle over ons te vestigen, waaronder onze lichamen en seksualiteiten, om het sociale leven te militariseren.

We zijn ons er van bewust, we zien het, en we verwerpen het.

We weigeren het doelwit te zijn van militaristisch geweld en te worden gerespecteerd als deugdzame vrouwen die militaristisch geweld versterken en ondersteunen.

We weten dat “Iedere Turk is geboren als een soldaat” een “Iedere Koerd is geboren als een guerilla” creëert, en we weigeren dit dilemma aan ons te laten opleggen.

We weten dat een echt vreedzame vrede atmosfeer, die is gezuiverd van racistische, patriarchale, heteroseksistische en militaristische structuren, mogelijk is en we zetten ons hier voor in.

Vrede is een recht. Wij willen ons recht!

Voor ons recht op vrede eisen we een einde aan de vormen van onderdrukking van alle gewetensbezwaarden die weigeren een soldaat te zijn!

We willen het recht op erkenning als gewetensbezwaarden als een stap naar de formatie van een vrede atmosfeer.

ONMIDDELLIJKE VRIJHEID voor gewetensbezwaarde Halil Savda!!!

Feministen uit Ankara

Ankaralifeministler@yahoo.com <mailto:Ankaralifeministler@yahoo.com> <mailto: ankaralifeministler@yahoo.com>

Gewetensbezwaarde Halil Savda in Turkse militaire rechtbank op 22 december

Beste zusters en broeders,

Dit is een urgent actie alarm ter ondersteuning van een gewetensbezwaarde die op 22 december in een militaire rechtbank in Turkije verschijnt.

Schrijf alsjeblieft brieven om hem te steunen. Je kunt de model brief die hieronder staat als basis gebruiken of Payday’s brief ondertekenen. Meer informatie op www.refusingtokill.net <file:///D:%5CDocuments%20and%20Settings%5CRob%20Visser.049711220338%5CMijn%20documenten%5Cwww.refusingtokill.net> <http://www.refusingtokill.net/>

Naar:

President van Turkije Ahmet Necdet Sezer,

cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

<http://us.f582.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr>

Commandant van het Turkse leger en chef van de generale staf Ya ar Büyükanit, gnkur@tsk.mil.tr <http://us.f582.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=gnkur@tsk.mil.tr>

Turks ambassadeur in Groot Brittanië H.E. Mr Akin Alptuna, turkish.emb@btclick.com <http://us.f582.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=turkish.emb@btclick.com>

Turks ambassadeur in de VS Dr. Osman Faruk Logoglu, ambassador@turkishembassy.org <http://us.f582.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ambassador@turkishembassy.org>

Een lijst met alle Turkse ambassades (in het Turks en Engels) kan worden gevonden op http://www.mfa.gov.tr/MFA/Ministry/TurkishRepresentations/

----------------------------------------------------

Orig: (en) Turkey, Support Conscientious Objector Halil Savda – Ankara Anarchy Initiative Press statement (18.12.2006).
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center