A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Anti-oorlog verklaring van Antithesis (NYC-NEFAC) - ARBEIDERS, NIET POLITICI, ZULLEN DEZE OORLOG BEEINDIGEN [en]

Date Sun, 30 Dec 2007 07:54:42 +0200Het opbouwen van onze solidariteit, niet hun verkiezingen ---- Voordat bommen
begonnen te vallen op Irak protesteerden miljoenen van ons tegen de oorlog. Nu
is de oorlog ongelooflijk impopulair en iedere dag horen we over nieuwe
gruwelijkheden die in onze naam worden verricht. En alles ten koste van de
levens van VS soldaten, die voor een groot deel uit de arbeidersklasse afkomstig
zijn. Gezien deze slechte situatie hebben leiders van de anti-oorlog beweging de
nadruk gelegd op het kiezen van Democraten, het lobbyen bij Democraten, en
Democraten oproepen tot het afzetten van Bush. We verwerpen deze gehele
electorale strategie. Het heeft ons niets dichter bij het stopzetten van de
oorlog gebracht. De leidende Democratische kandidaten voor het presidentschap
zijn allen van plan VS troepen in Irak te houden. Het is voor ons duidelijk dat
een nieuw type beweging en strategie nodig is, zowel om de onrechtvaardige
oorlogen in Irak en verder te beeindigen als om te werken in de richting van de
bevrijding van ons allen hier in de VS.

Onderdeel van het opbouwen van deze nieuwe beweging is arbeidersklasse
solidariteit. Hoewel de heersende klasse je het graag wil laten vergeten, is
de waarheid dat we wonen in een maatschappij die is opgedeeld langs klasse
lijnen. De overgrote meerderheid van de mensheid schept de rijkdom van de
maatschappij, maar wordt door de kapitalisten beroofd van die rijkdom en
diens macht. De staat en de politici bestaan om dit systeem voort te zetten,
om ons met hun politie en gevangenissen in het gareel te houden, en in tijd
van oorlog ons te sturen om te sterven voor de bedrijven die ze dienen. Ze
doen het allemaal in de naam van een schijn democratie. Het is een
“democratie” die alle macht geeft aan deze of gene fractie van de rijken, in
plaats van macht aan de gemeenschappen en macht aan de arbeiders. Door op
iemand te stemmen die namens ons besluiten neemt, nemen we afstand van onze
macht om werkelijke verandering in onze maatschappij tot stand te brengen.

Kijk maar eens hoe ver ze ons hebben gekregen. Hoeveel mensen werken ruim
meer dan 40 uur om te overleven, en kunnen hiermee nauwelijks overleven?
Hoeveel mensen worden nu uit hun huizen en gemeenschappen gezet? Hoeveel
mensen zijn zonder gezondheidszorg verzekering? Hoeveel mensen zitten in de
gevangenis in plaats van op goede scholen? Waarom zijn we niet in staat
geweest om de vernietiging van deze planeet van ons stop te zetten? Dit is
de oorlog die tegen ons wordt gevoerd. Het is aan ons of we bereid zijn
terug te vechten.

We moeten deze klassen oorlog in ogenschouw nemen als we praten over de
oorlogen in Irak, Afghanistan, en verder. De arbeiders van deze naties zijn
onze bondgenoten, niet onze vijanden. Onze gemeenschappelijke vijanden
zitten in de paleizen aan beide kanten, en het zijn degenen die aan de macht
zijn die ons tegen elkaar opzetten en ons laten denken dat we verschillende
belangen hebben. Hier en daar is de waarheid dat het overgrote deel van de
mensheid eenvoudigweg in vrede wil leven en wil genieten van de producten
van hun arbeid. We hebben alles dat in onze maatschappij bestaat opgebouwd.
We laten het voedsel groeien en dienen het op. We bouwen en onderhouden de
gebouwen. We zorgen voor al de mensen en dingen. We hebben een maatschappij
geschapen die vrij gemakkelijk alles aan iedereen kan verschaffen, maar we
worden gedwongen het enorme potentieel te gebruiken voor de winst van de
weinigen, de verspilling van onze grondstoffen, en de instrumenten van hun
oorlogen. We beheersen onze maatschappij niet. We beheersen onze toekomst
niet.

Maar we kunnen het! En het alternatief? Het is er in onze geschiedenis van
strijd. Alle vooruitgang in de VS is gewonnen, niet door verkiezingen, maar
door massale strijd en solidariteit onder het volk. De grote verworvenheden
van de vakbonden werden gewonnen in de jaren ’30, door massieve, illegale
stakingen, directe acties en bezettingen van de fabrieken. De nederlaag van
Jim Crow werd door Afrikaanse-Amerikanen gewonnen door illegale marsen,
burgerlijke ongehoorzaamheid, en stedelijke rebellie. De Vietnam oorlog werd
beëindigd door grote demonstraties, campus stakingen, verzet tegen de
militaire dienstplicht, en een virtuele muiterij in het leger.

Onze beweging tegen de Irak oorlog moet onafhankelijk en militant worden.
Laten we steun voor de Democraten of Republikeinen, of enige andere poging
om iemand te kiezen die verantwoordelijk is voor deze oorlog, afwijzen. Laat
onze beweging geworteld zijn in de meerderheid van de bevolking. De enige
klasse die in staat is de maatschappij voor ons en niet voor onze bazen en
hun oorlogen te laten werken. De regering zal niet toegeven aan vrede
parades of versplinterde gewelddadige acties. We hebben massale actie,
strijd op de werkplek, burgerlijke ongehoorzaamheid, en onophoudelijke
vijandigheid tegenover de staat die oorlog voert en diens meesters in het
bedrijfsleven nodig.

Laten we de vele militairen en veteranen steunen die zich uitspreken tegen
de oorlog. Laten we voorkomen dat nog meer van onze collega arbeiders en
jeugdigen worden gerekruteerd en gestuurd om te sterven. Laten we de vormen
van strijd van arbeiders vrouwen, mensen met kleur en LGBT mensen steunen.
Laten we STAKEN tegen de oorlog en in solidariteit met arbeiders wereldwijd.
Samen hebben we de macht om de machinerie van oorlog stop te zetten. We
benaderen jullie als collega arbeiders in de anti-oorlog beweging om te
helpen deze beweging te duwen in de richting van arbeidersklasse
solidariteit, eenheid, en organisatie. De mensen van alle naties hebben het
recht te beslissen over hun eigen toekomst. Als we leren onze eigen macht te
gebruiken zal de oorlog eindigen en het zal het begin zijn van een mars in
de richting van emancipatie.

“Het grootste bolwerk van het kapitalisme is het militarisme, maar een
internationaal gevoel van solidariteit brengt alle arbeiders naar het punt
dat ze tegen hun meesters zeggen ‘Doe jullie moorden zelf. We hebben het
lang genoeg voor jullie gedaan.’”
- Emma Goldman, anarchistisch communiste, New York City, 1917

Geen oorlog voor het Rijk – Geen vrede voor de heersende klasse!

Wij zijn de Northeastern Federation of Anarchist Communists (NEFAC)
- Antithesis, NYC – NEFAC collectief

http://nefac.net
-------------------------------------------------
Orig: (en) US, Anti-war statement from Antithesis (NYC-NEFAC) – WORKERS, NOT
POLITICIANS, WILL END THIS WAR.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center