A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mülksüzler Radyo'da yýlýn son hafta programlarý

Date Tue, 25 Dec 2007 13:16:55 +0100 (CET)


Mülksüzler Radyo'da yýlýn son hafta programlarýndan seçmeler:
25 ARALIK 2007 SALI akþamý saat 22:00-00-00 saatleri arasýnda
yayýnlanacak olan SUBUK programýnda KAPÝTALÝZM VE DÝL konusu ele
alýnacak.
26 ARALIK 2007 ÇARÞAMBA akþamý saat 22:00'den itibaren, indie-rock
aðýrlýklý KUYTU programýnda 2007 yýlýnda yayýnlanan kayýtlarýn genel
bir deðerlendirmesi yapýlacak.

27 ARALIK 2007 PERÞEMBE akþamý saat 20:00-22-00 saatleri arasýnda,
kapatýlma üzerine hikayelere yer veren YALINAYAK programýnda
geçtiðimiz günlerde yapýlan BU TOPRAKLARDA HAPÝSHANENÝN DOÐUÞU
söyleþisinin ses kayýtlarý yayýnlanacak. Konuþmacý: Gültekin Yýldýz.

28 ARALIK 2007 CUMA akþamý saat 22:00-00-00 saatleri arasýnda
yayýnlanacak S.O.S. programýnda liseli gençliðin çeþitli sorunlarý ele
alýnacak.

30 ARALIK 2007 PAZAR akþamý saat 20:00-22-00 saatleri arasýnda
yayýnlacak olan YATAKTA VE SOFRADA ANARÞÝZM programýnda anarþizmin var
olduðu ama ihmal edildiði iki alan konu ediliyor: Cinsellik ve
beslenme.

01 OCAK 2008 PAZARTESÝ akþamý saat 22:00-00-00 saatleri arasýnda
yayýnlacak olan KÖTÜ GÖRÜNTÜ programýnda bu hafta YOUTUBE "göze"
alýnýyor.

02 OCAK 2008 SALI akþamý saat 22:00-00-00 saatleri arasýnda yayýnlacak
olan SUBUK programýnda önceki haftalarda yayýnlanan FACEBOOK ile
ilgili programýn tekrarý yayýnlanýyor. Facebook: Yeni Panoptikonlar ve
Denetim.Mülksüzler Radyo yalnýzca internette: www.mulksuzler.net

Yayýnlarýmýz her gün Anarres saati ile 18:00'de baþlar, Urras saati
ile 02:00'de nihayetlenir. Program saatleri dýþýnda, albüm çalar,
karýþýk çalar, mikrofonu eline alan konuþur, derdini anlatýr.

Ne olacaðý belli olmaz.


From: "mulksuzler_radyo" <mulksuzler.radyo@gmail.com>

________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center