A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Polen, Oproep voor internationale mobilisatie tegen bases van het VS leger in Centraal Europa. Nee tegen het anti-raket defensie systeem! [en]

Date Mon, 24 Dec 2007 18:49:48 +0200Gedurende de afgelopen 45 jaar hebben de VS bij het streven naar wereldwijde
militaire overheersing verschillende raket defensie systemen ontwikkeld. Het
basis idee is satelliet technologie te combineren met het gebruik van
anti-ballistische raketten (ABMs), die 'first strike' raket aanvallen zouden
opvangen. Het meest beroemde van de VS projecten was SDI, Reagan's beruchte
"Star Wars" programma. Diens huidige variant, het Nationale Raketten Defensie
Programma van de VS, wordt aan de wereld verkocht als een noodzakelijk element
in de "oorlog tegen terreur". De VS beweren dat, om zichzelf te beschermen tegen
raket aanvallen van "schurken staten" als Iran, het elementen van diens
anti-raket defensie systeem op bases in Europa moet opstellen. Het meest bekend
is dat ze twee bases willen bouwen in Centraal Europa, een in de Tsjechische
Republiek om radars op te stellen, en een ander in Polen om raketten met
kernwapens te huisvesten.

Veel van de onderhandelingen vinden in het geheim plaats, ondanks eisen van
burgers en zelfs sommige politieke partijen om een openbaar referendum te
houden over de kwestie van VS bases. Er wordt alles aan gedaan om het
systeem aan het publiek te verkopen, maar zonder dat betrouwbare informatie
wordt verschaft. De VS en diens bondgenoten wijzen niet op het feit dat bij
testen van het systeem, 'first strike' raketten niet altijd worden
onderschept, wat betekent dat het systeem geen volledige veiligheid
verschaft. Ze vergeten te melden dat het systeem kwetsbaar is voor andere
soorten aanvallen, bijvoorbeeld vanaf de zee. Ze praten over al de "schurken
staten" in de "as van het kwaad", waar deze raketten mensen tegen zouden
moeten beschermen, maar vergeten te melden dat de basis geheel zinloos zijn
tegen raketten die vanaf Noord Korea worden afgeschoten omdat de loop anders
zou zijn (aangezien Noord Korea geen lange afstandsraketten heeft is het een
slecht voorbeeld). Het gaat ook niet over bepaalde kwesties als wat er
gebeurt als een wapen met een kernkop wordt neergeschoten.

Critici van de raket bases hebben volgehouden dat het huisvesten van de
bases eigenlijk de kans op een aanval op de landen die ze huisvesten zou
kunnen vergroten, en het schept ook nieuwe geopolitieke problemen. Vaak
wordt opgemerkt dat deze raketten kunnen worden gebruikt voor offensieve
doelen zowel als defensieve doelen. In het concrete geval van Polen is de
opbouw van raketten, waaronder kernwapens, aan de grenzen van Polen in
Kaliningrad en Wit Rusland een direct gevolg van de mogelijke locatie van de
raketten in Polen. De locatie van deze bases in Polen en de Tsjechische
Republiek kan het begin aangeven van een geheel nieuwe wapenwedloop.

De militarisering van Europa, de nieuwe wapenwedloop, de noodzaak om nieuwe
militaire technologie te ontwikkelen dienen de belangen van de staat en het
militair industrieel complex, niet de gewone mensen. Aanvallen en
vijandigheid tussen burgers zijn symptomen van het zieke beleid van staten
en bedrijven. Een lange termijn oplossing voor zulke conflicten kan niet
worden gevonden door mensen in onderwerping te bombarderen, door militaire
kracht en intimidatie.

De Campagne tegen het Militarisme, Polen voor een Referendum, de
Anarchistische Federatie en andere groepen roepen op tot een grootschalige
mobilisatie tegen de installatie van raketten en de bouw van de VS basis in
Polen. De actie, op 29 maart, kan worden gezien als onderdeel van een
omvangrijkere anti-militaristische strijd die plaatsvindt in heel Europa,
waaronder de NAVO Game Over actie die op 22 maart in Brussel wordt gehouden
en de anti-NAVO bijeenkomst die begin april in Boekarest plaatsvindt. Laten
we samen komen en laten zien dat we niet onverschillig zijn over het beleid
van militarisme!

STOP HET SCHILD ACTIE IN POLEN

De actie in Polen zal voornamelijk plaatsvinden in de stad Slupsk, bij de
kust met de Baltische Zee. Ze willen de basis bouwen in Redzikowo, 4
kilometer van de stad. We zullen naar deze stad gaan voor wat directe
acties, maar ook om wat dingen in Slupsk te doen. Daarna zouden we ook wat
openbare en activistische bijeenkomsten willen houden in andere, grotere
steden in de buurt van Slupsk, namelijk Szczecin en Gdansk.

Een bijeenkomst voor het plannen van de acties zal plaatsvinden op 19
januari in Silesia, in het zuiden van Polen. Voor mensen die willen mee doen
aan het plannen van de acties, we nodigen jullie uit. Schrijf naar ons als
je zou willen komen en we kunnen je informatie sturen over hoe je er kunt
komen. We vermoeden dat sommige mensen de volgende dag door willen gaan met
plannen, maar dit zal afhankelijk zijn van hoeveel mensen 's middags kunnen
blijven.

Veel details zijn nog niet vastgesteld, maar we vermoeden dat er plaats zal
zijn voor mensen die mee willen doen aan andere soorten van activiteiten,
zowel voor degenen die mee willen doen aan de directe acties als degenen die
hun deelname willen beperken tot andere activiteiten, zoals bijeenkomsten en
een protest mars.

DE HUIDIGE SITUATIE MET DE POOLSE BASIS EN KANSEN OP SUCCES

Op dit moment krijgt de kwestie van de Poolse basis in Redzikowo veel
aandacht, waardoor onze kansen om de boodschap bekend te maken toenemen. Er
is nog steeds een kans dat de basis niet zal worden gebouwd en een
vastbesloten oppositie er tegen zal deze kans alleen maar vergroten.

De vorige regering(en) van Polen geleid door de SLD en toen PiS waren
vastbesloten om de bases op Pools grondgebied te krijgen en om een pro-VS
beleid te voeren, maar van sommige mensen in de nieuwe regering is dit niet
zo zeker. Belangrijker, het tij verandert in de VS. Democraten in het Huis
van Afgevaardigden stemden tegen de fondsen voor het bouwen van deze basis
in Polen. Zonder de fondsen zal de basis niet worden gebouwd. Aangezien de
voornaamste voorstanders van zulke militaire investeringen Bush, zijn
regering en bondgenoten in de militaire industrie zijn geweest, zijn er wat
kansen dat de nieuwe regering deze strategie volgend jaar kan heroverwegen.
In ieder geval zullen tijdens het verkiezingsjaar waarin de Democraten
zichzelf (vals) zullen presenteren als een wat minder militaristisch
alternatief, internationale stemmen tegen de voorgestelde bases meer kans
maken om te worden gehoord, aangezien zulke kwesties op de politieke agenda
staan en mensen zoeken naar een verandering in het militaire beleid van de
VS.

JULLIE KUNNEN DEZE ACTIE OOK STEUNEN DOOR DEZE OPROEP TE VERTALEN EN/OF TE
VERSPREIDEN IN JULLIE LOKALE NETWERKEN

ZEG NEE TEGEN HET MILITARISME!
STEUN DE ANTI-MILITARISTISCHE ACTIES IN EUROPA:
22 maart, NAVO Game over in Brussel
29-30 maart SLUIT HET SCHILD! Acties tegen het Anti-Raket Schild van de
VS/VS basis in Polen
2-4 april Anti-NAVO bijeenkomst protesten in Boekarest

E-mail: tarcza@bzzz.net
www.tarcza.org Over het anti-raket schild (alleen in het Pools, binnenkort
ook in het Engels!)
www.vredesactie.be NAVO Game over
http://contra-doxa.com/ Bladzijde van Roemeense activisten

Orig: (en) Poland, Call for international mobilization against US military
bases in Central Europe. No to anti-missile defence system!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center