A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Canada, Anarchistisch blad Linchpin #1 - Ideeen>> Ware democratie: Anarchie als orde [en]

Date Tue, 11 Dec 2007 13:23:02 +0200Als er op het nieuws berichten over sociale onrust zijn horen we altijd dat het
‘anarchie’ is. Wat kan het betekenen als we zeggen dat we anarchisten zijn?
Chaos en terreur? Anarchie betekent geen heersers, zoals monarchie een heerser
betekent, verklaart Wes. ---- In plekken als Somalie en Afghanistan is het
probleem niet een afwezigheid van heersers, maar te veel heersers.
Het geweld en de chaos zijn het product van warlords, allemaal nogal autoritaire
types die proberen de macht te grijpen. Anarchisten, degenen die geloven in een
maatschappij zonder heersers, kan onmogelijk chaos steunen, omdat chaos en
wanorde autoritair gedoe veroorzaken. ---- De invloedrijke Italiaanse anarchist
Errico Malatesta wees er lang geleden al op dat ‘los van bruut geweld’ de
oorsprong en rechtvaardiging voor autoriteit ligt in sociale desorganisatie. Als
een gemeenschap behoeften heeft en diens leden niet weten hoe ze zichzelf
spontaan moeten organiseren om die te verschaffen, zal een autoriteit deze
behoeften bevredigen door de diensten van allen te benutten en ze ook te richten
op het zichzelf opleggen en diens gewicht te gebruiken, hoe minder georganiseerd
we zijn geweest, hoe meer ligt het voor de hand dat het ons wordt opgelegd door
enkele individuen, organisatie is, verre van het creeren van autoriteit, de
enige genezing er van en het enige middel waardoor ieder van ons gewend zal
raken aan het nemen van een actief en bewust aandeel in het collectieve werk, en
ophouden passieve instrumenten in de handen van leiders te zijn.

De kwestie is niet orde versus wanorde, maar het type orde dat we willen, en
hoe we kunnen organiseren om dat zeker te stellen. Hiervoor heeft het zin
terug te gaan naar een andere term die heersers cynisch manipuleerden voor
hun voordeel: democratie, het heersen door het volk. Als het volk heerst is
er geen ruimte voor een heersende klasse. Terwijl het zeker de voorkeur
verdient enige mate van keuze te hebben over wie heerst, is het hebben van
wat invloed op wie heerst niet het zelfde als controle hebben over onze
eigen levens. Werkelijke democratie betekent direct gekozen vergaderingen in
onze gemeenschappen en op onze werkplekken, die dan federeren, aangezien
coördinatie een absolute noodzaak is. Het is niet genoeg stukken papier te
hebben waarop staat dat het volk heerst. Ware democratie is iets dat we op
een dagelijkse basis moeten leven.

Om zo’n werkelijke, levende vrijheid te hebben, een waarin we onze levens
controleren samen met de andere burgers, als we een maatschappij zonder
heersers willen hebben, dan kunnen we onmogelijk stoppen bij het verzet
tegen de politieke heersende klasse. Wat we leven is belangrijker dan wat
het zegt op een stuk papier, en de werkelijkheid is dat economische warlords
onze levens op de werkplek en in onze gemeenschappen controleren. We
verzetten ons tegen regeringen, maar in ieder geval doen ze nog alsof ze
voor ons verantwoordelijk zijn. Mensen zoals Stephen Harper praten er over
de sterke regering van onze ruggen te krijgen, niet om ons meer controle
over onze levens, ons werk, of onze gemeenschappen te geven, maar om
gigantische bedrijven op onze ruggen te krijgen, die niet eens doen alsof ze
democratisch zijn.

Hun oppositie tegen de macht van de staat is de oppositie van de warlord,
die de macht wil om te overheersen en uit te buiten. Dat is ook waarom ze
altijd meer politie en gevangenissen willen, en minder rechten voor ons, als
ze praten over een kleinere staat. Ze zijn gewoonlijk nogal goed in het
verbergen wat ze werkelijk willen, maar soms blijkt het toch, bijvoorbeeld
toen Conrad Black zei “ik ben niet bereid de verwerping van de rechten van
de adel door de Franse Revolutie opnieuw tot wet te verheffen”. Dat is de
waarheid over wie ze zijn, en hoe ze de rest van ons zien.

Dit is waarom we anarchistische communisten zijn. Het kapitalisme betekent
alleen de vrijheid van de machtigen om de rest van ons te onderdrukken. Het
socialisme is altijd gegaan over het verzet tegen de tirannie van de bazen
klasse, maar het doel er van wordt niet bereikt als we de macht in de handen
van de staat leggen. De keuze tussen een economische heersende klasse
(d.w.z. de bazen) of de politieke heersende klasse (d.w.z. de politici) is
een valse keuze. We zeggen geen van beide, we willen vrijheid. En we kunnen
dit slechts veiligstellen door ons te organiseren, door onze capaciteit om
zelf te besturen op te bouwen, door gefedereerde, direct democratische
vergaderingen, in onze eigen autonome organisaties.
--------
Orig: (en) Canada, Anarchist Journal, Linchpin #1 – Ideas>> True Democracy:
Anarchism as Order.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center