A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, anarchistisch blad: Workers Solidarity #98 – juli/augustus 2007 – Groenen laten hun ware kleuren zien [en]

Date Sat, 01 Dec 2007 19:10:49 +0200


Voor de eerste keer in hun geschiedenis zit de Ierse Groene partij in de regering. Het akkoord dat ze met Fianna Fail hebben gesloten is door velen bekritiseerd als een “uitverkoop”, en met enige reden, omdat de Groenen van standpunt zijn veranderd over de kwestie van het gebruik van de luchthaven van Shannon door het leger van de VS, het conflict tussen Shell en de inwoners van Rossport en het besluit om de M3 snelweg aan te leggen door lucratieve stukken land van Fianna Fail aanhangers, die in de buurt van Tara wonen. Over deze en andere kwesties veranderden de Groenen van de ene dag op de andere dag van de positie van oppositie naar banen in een regering die de plannen uitvoert – met geweld als dit nodig is.

Maar het kan niet genegeerd worden dat veel van het geroep van uitverkoop komt van leden van Fine Gael en Labour, wier beleid nauwelijks verschilt van dat van Fianna Fail, die de Groenen zouden hebben geprezen voor hun “volwassenheid” als ze hetzelfde akkoord met ze zouden hebben gesloten. Het besluit van de Groenen is ook niet een geval van een ondemocratisch leiderschap dat onder de invloed van de macht en het prestige van de regering is en een akkoord sluit om ministeries en geld binnen te halen ten koste van hun leden – het akkoord werd goedgekeurd door 86% van hun stemmende leden.

In werkelijkheid is de intrede van de Groenen in de regering, waar ze onvermijdelijk door Fianna Fail zullen worden gebruikt als een groene “modder-bewaker”, nogal in overeenstemming met het beleid van de partij in plaats van een uitverkoop. Hoewel de media nooit ophouden met het mopperen over raar links milieu activisme van de Groenen, is dat eenvoudigweg een stereotype dat lang geleden ophield enigszins adequaat te zijn. Hoewel de Groenen begonnen in de milieu en pacifistische protest bewegingen van de jaren ’70 schoof hun beleid voortdurend op naar het werken binnen het systeem.
Dit betekende het accepteren van de brede hoofdlijnen van ons sociaal, politiek en economisch systeem en het beperken van hun ambities om hervormingen te bereiken die met belangrijke veranderingen konden worden gecombineerd. De Groenen moesten enorme terreinen van hun beleid laten vallen die werden beschouwd als “onvriendelijk voor het bedrijfsleven”. Nu, met enkele ministeries en coalitie partijen die ieder voorstel dat ‘de vaardigheid tot concurreren’ beschadigt met een veto zullen tegenhouden, zullen ze worden beperkt tot het opleggen van belastingen vanwege het milieu aan de consumenten en het aanbieden van subsidies aan producten van de eco-vriendelijke landbouw, die realistisch gezien alleen beschikbaar zijn voor de rijken.
Dit soort consumptie milieu activisme is geheel acceptabel voor zowel het kapitalisme als de rechtse partijen. Het probleem is dat het kapitalisme afhankelijk is van een door winst gedreven economie. Het is altijd duurder om dingen op een milieuvriendelijke wijze te produceren. Het is een systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid, de meeste mensen hebben niet genoeg tijd of geld om als consumenten betekenisvolle besluiten te nemen. Zulke oplossingen zijn gedoemd te falen, maar de duidelijke oplossing van het in milieuvriendelijke richting reguleren en belasten van de productie is politieke zelfmoord in een kapitalistische ‘democratie’. Door de logica van het systeem te accepteren zijn de Groenen er volledig in geïntegreerd.
----------------------------
Orig: (en) Ireland, Anarchist journal: Workers Solidarity #98 – July/August 2007 – Greens Show True Colours.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e Door, Voor en Over anarchisten
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center