A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

[Fwd: (nl) VS, De aard van de 'communistische' staten - Een anarchistische analyse van de Sovjet Unie door Wayne Price [en]]

Date Sun, 10 Sep 2006 17:21:29 +0300


De belangrijkste reden om de aard van de Sovjet Unie en soortgelijke
staten te bestuderen is dat het licht werpt op wat we bedoelen met
anti-kapitalisme en socialisme. Of we deze staten beschouwen als
socialistisch bepaalt wat we denken dat het alternatief voor het
kapitalisme is. Er is een groot aantal radicalen die worden aangetrokken
door het model van de oude Sovjet Unie of van het Maoistische China, die
onder de indruk zijn van Cuba nu of van de Nepalese Maoisten. Omgekeerd
zijn de gevestigde machten van het westerse kapitalisme blij geweest om
het eens te zijn met het idee dat de Sovjet Unie, China, Cuba enz.
“socialistisch” en “communistisch” zijn/waren. Ze zeggen dat het
kapitalisme gebreken kan hebben, maar dat dit het enige
“anti-kapitalistische” alternatief is dat er ooit is geweest of er ooit
zou kunnen zijn.

Deze drie essays die gedurende de laatste drie maanden op Anarkismo zijn
gepubliceerd door Wayne Price kijken naar de ware aard van deze staten.

Deel 1. Wat bedoelen we met anti-kapitalisme?

Als anti-kapitalisten een alternatief voor het kapitalisme willen moeten
we de aard van landen van het type van de Sovjet Unie onderzoeken. Er
zijn drie groepen theorieën over deze staten. De eerste is dat deze
maatschappijen socialistisch of “arbeiders staten” zijn. Dit zal worden
vergeleken met de oorspronkelijke libertaire doelen van het klassenloze
socialisme.

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=2925

Deel 2. De bureaucratische heersende klasse vs. democratisch zelfbestuur

Dit deel gaat over de theorieën dat maatschappijen die door
Communistische Partijen worden beheerst noch pro-socialistisch noch
kapitalistisch zijn, maar een nieuw soort klassen maatschappij zijn.
Deze theorieën zijn correct in de zin dat ze geloven dat de collectieve
bureaucratie een nieuwe heersende klasse is, maar fout in de zin dat ze
ontkennen dat deze maatschappijen een variant van het kapitalisme zijn.
Ze wierpen vragen op over de aard van het fascisme. Zulke theorieën
leiden tot de behoefte aan participerende democratie en
arbeiderszelfbestuur.

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3063

Deel 3. Staatskapitalisme vs. libertair socialisme

De Sovjet Unie en soortgelijke staten worden geanalyseerd als
staatskapitalistisch. Deze staten hadden productie van goederen, de
uitbuiting van de arbeiders, en interne concurrentie. Het is niet genoeg
om het bezit te collectiviseren; het is noodzakelijk om de
kapitaal-arbeid verhouding af te schaffen. Het programma van het
staatssocialisme brengt in de praktijk altijd staatskapitalisme voort.

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3304

Gecopieerd van anarkismo.net
------------------------------------
Orig: (en) US, The nature of the ‘communist’ states – An anarchist
analysis of the Soviet Union by Wayne Price.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center