A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara'da teskereye karþý yazýlamalar

Date Wed, 6 Sep 2006 07:47:46 +0200 (CEST)


Teskereye karþý Ankara'da buluþan savaþ karþýtlarý Kurtuluþ parkýndan
kortejler oluþturularak kýzýlaya kadar sloganlar davullar ve anarþistlerin
yürüyüþe renk katan yazýlamalarýyla yürüyüþe geçildi. ardýndan müzik
gösterisi ve halayla çekilerek atýlan sloganlarla meclise göndermeler
yapýldý.akabinde meclis kararýnýn açýklanmasýný beklemek üzere bir çok
grup daðýldý ve kýzýlayda yeniden toplanarak grup yorum eþliðinde halaylar
çekti. anarþistlerse soskak baþýna geçerek ne tezkere ne askere pankartýný
açarak müzikli gösteri yaptý ve halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.

Caddeleri duvarlarý yazýlamalarla süslemeyi adet edinen Anarþist Blok yine
geleneðini sürdürdü ve savaþ makinasýnýn finanssal kolu olan Oyak Bank'a
da yazýlama yaptýlar.

bazý görüntüler için þu linki takip edin:

http://www.anarsiforum.org/plus/viewtopic.php?p=18362#18362
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center