A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Rebellion 36: Uitsluitingsmaatschappij [de]

Date Sun, 08 Oct 2006 17:59:09 +0200


Onze maatschappij is een uitsluitingsmaatschappij.
Wat verbindt ons in deze maatschappij? Er wordt op tv veel over waarden
gedebatteerd, maar verder is er niet veel concreets. Daarentegen is het
duidelijk, dat het verenigende punt van de heersers de wil tot uitsluiting
ten toon spreidt. Deze komt in alle levensgebieden tot uitdrukking.
Uitsluiting op het politieke niveau: meningen, die niet conform het heersende
vertoog zijn, worden bij openbare bijeenkomsten willekeurig onderdrukt.
Uitsluiting op het maatschappelijke niveau: de straat wordt aan ondernemers
en particuliere beveiligingsdiensten verkocht (de kerstmarkt bijvoorbeeld);
het bedelen en kritiek op de heersende orde worden echter verbannen.

Uitsluiting op het economische niveau: men kort op de sociale minima
bedragen, men verhindert de toegang tot een woning, men zet bij de
arbeid een flexibiliteit door, die iedere opbouw van projecten
onmogelijk maakt.

Uitsluiting op het juridische niveau: geen papieren, geen rechten; de
staat eist antidemocratische uitzonderingswetten; de politie
rechtvaardigt openlijk illegale praktijken.

Het is belangrijk stap voor stap tegen deze vormen van uitsluiting te
strijden, want er staan levens op het spel. Deze deelantwoorden kunnen
zich ook op institutioneel niveau afspelen, namelijk op juridisch
niveau. Maar een overwinning op een punt laat de machtigen andere, nog
radicalere uitsluitingsmaatregelen ontwikkelen. Onze heersers weten hun
conclusies te trekken, en hun communicatiespecialisten lachen er om dat
wat vandaag nog taboe is, morgen acceptabel wordt gemaakt.

Het is duidelijk dat de gemeenschap waarin we leven slechts een
maatschappij voor die personen is, die een zekere mate aan eigendom en
macht bezitten. Ze sluit meer en meer mensen uit hun belezen cirkel uit.
Het burgerdom kon tijdens een zekere tijd een groot deel van de
bevolking rond de waarden van de Verlichting scharen, helaas is deze
Verlichting al lang geschiedenis. Het nieuwe aan onze tijd, die aan de
dertiger jaren herinnert is, dat ze van nu af aan tot het vergeten van
deze waarden over gaat – met een sinds de 2e wereldoorlog niet meer
vertoonde arrogantie.

Het gaat er om op deze maatschappij, die niet de onze is, passende
antwoorden te vinden. Deze uitsluitingsmaatschappij in haar geheel
afwijzen betekent ook te erkennen dat de institutionele weg niet
volstaat om haar te bestrijden, en dat het benadrukken van deze weg een
val is, die ons er van weerhoudt andere vormen van de strijd te
ontwikkelen. Iedere uiteenzetting ontwikkelt overeenkomstige middelen
die geëigend zijn om deeloverwinningen te bereiken: de directe actie
voor economische vormen van strijd of tegen afschaffingen, het kraken,
om woonruimte te behouden, de wilde feesten en de niet toegestane demo’s
voor het opnieuw opeisen van de openbare ruimte … De macht toont op deze
gebieden steeds vaker haar gezicht.

Ten aanzien daarvan ligt onze enige sterke punt in ons aantal en onze
afwijzing van de huidige vertegenwoordiging, in het bewustzijn, tot de
uitgeslotenen van deze maatschappij te behoren. Het door links zo vaak
genoemde proletariaat bevrijdt zich juist hier: het wint zelf een
bewustzijn van zichzelf door de federatie van de eigen vormen van
strijd. En juist aan deze federatie moeten we werken.
-------------------------------------------
Orig: (de) Rebellion 36: Ausschlussgesellschaft.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center