A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , CNT POSTA EYLEMLERÝ [en]

Date Mon, 27 Nov 2006 21:17:27 +0100 (CET)


Selam yoldaþlar, Dün, 25 kasým'da, CNT tarafýndan Fransa'nýn dört bir
yanýnda (Paris, Lille, Aubenas, Perpignan, Lyon, Toulouse, Foix, Metz, Nancy
...) posta sektöründeki baskýya karþý dayanýþma eylemleri gerçekleþtirildi.
Paris'te, kentteki en büyük posta merkezi olan Louvre'daki postanenin önünde
protesto eylemleri örgütledik. Ekteki belgelerde fotoðraflarý görebilirsiniz.
Lyon'da, CNT PTT'den (posta) yoldaþlar bir gösteri düzenlediler. Ve
diðer kentlerde protesto eylemleri posta merkezlerinin önünde protesto
eylemleri örgütlendiler. 25. seferberliðin bile posta yönetimini ikna etmek
için yeterli olmayacaðýný bilsek de, biz haklýyýz. Mücadele sürüyor.
Dayanýþma mesajlarýnýz için tekrar teþekkürler.

Yaþasýn anarko-sendikalizm !

Yaþasýn uluslararasý dayanýþma !

Jérémie BERTHUIN (CNT Fransa).

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center