A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýspanya 1936: Yeni DVD "Libertad integral" çýktý [ en ,it]

Date Sat, 11 Nov 2006 10:52:28 +0100 (CET)


1936'da Ýspanya'daki anarþist Devrim'in 70. yýldönümü münasabetiyle,
o zamandan kalma özgürlükçü afiþler ve grafiklerden oluþan küçük bir
kolleksiyon hazýrladýk. Bu kolleksiyon, bir giriþ yazýsý ve yorumlarla
birlikte 33 duvar resminden oluþuyor ve (ISO 9660 tipi) DVD-data þeklinde
Ýtalyanca, Ýspanyolca, Fransýzca ile Ýngilizce (versiyon 1.2) olarak
bulunabilir. DVD'ye sahip olduktan sonra, ayný zamanda oldukça geniþ
(DIN A3 formatýna kadar - 29.7 cm x 42 cm) ve orijinallerinin çok
benzeri olan (DIN A3 formatý için 300dpi x 300dpi çözünürlüðünde)
bu duvar resimlerinin rahatlýkla çýktýsýný alabilirsiniz.
DVD'deki kolleksiyon aþaðýdaki adresten de görülebilir:
http://acrataz.oziosi.org/article.php?id_article=2354

Kopya baþýna 6.00 Euro üretim bedeli + posta masrafý olmak üzere
katký talep etmekteyiz..
BÝR kopya için, postalama bedeli:
3.50 Euro (Ýtalya, Avrupa, Akdeniz)
6.00 Euro (Dünyanýn geri kalaný)

Ödemeler PayPal hesabý kullanýlarak yapýlabilir. Kopyalar ödeme makbuzu
gönderildikten SONRA yollanacaktýr.

Tüm siparþiler yada sorular (Ýtalyanca, Ýspanyolca, Fransýzca yada
Ýngilizce) e.malatesta(A)inwind.it adresine gönderilebilir

Anarþist selamlar
"E. Malatesta" Grubu, Roma
Ekim 2006

*
ÝTALYANCA metin:
http://acrataz.oziosi.org/dvdlibertadintegral/dvdli_ita_v1.2.pdf
ÝSPANYOLCA metin:
http://acrataz.oziosi.org/dvdlibertadintegral/dvdli_esp_v1.2.pdf
FRANSIZCA metin:
http://acrataz.oziosi.org/dvdlibertadintegral/dvdli_fra_v1.2.pdf
ÝNGÝLÝZCE metin:
http://acrataz.oziosi.org/dvdlibertadintegral/dvdli_eng_v1.2.pdf


Çeviri A-Infos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center