A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Estonya: Anarþistler Bush için hazýr [en]

Date Tue, 7 Nov 2006 08:04:07 +0100 (CET)


ABD Baþkaný, George W. Bush, Riga'daki NATO zirvesi için komþu Letonya'ya
uçmadan önce, 27-28 Kasým'da Estonya baþkenti Talin'i ziyaret ediyor.
Yerel anarþist hareket PunaMust (http://www.punamust.org) üyeleri ve
diðer aktivistler, Talin "Dikkat! Kitle Ýmha Yalanlarý!" afiþleri ve
"HOÞGELME" þablonlarý ile kaplanýrken, kendilerini ziyarete
hazýrlamaktalar. Geçtiðimiz haftasonu PunaMust aktivistleri, bu ayýn
sonlarýnda Air Force One'ýn ineceði Talin havaalanýnýn yalnýzca birkaç
mil uzaðýnda bulunan bir alýþveriþ merkezinin yanýndaki bir demiryolu
köprüsünde pankart-asma eylemi gerçekleþtirdiler. Pankartýn üzerinde
"BUSH=TERÖRÝST" yazýlýydý. Bush ile ilgili bildiriler de daðýtýldý.

28 Kasým'da farklý örgütlenmelerden aktivistlerle birlikte Estonya
tarihindeki en büyük anarþist gösteri planlanýyor ve yakýndaki
ülkelerden gelenler de etkinliklerde yer almaya hazýrlanýyorlar.
----------------------------
infoshop.org'dan kopyalandý

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center