A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] 25 yýl sonra da YÖK'e hayýr!

Date Mon, 6 Nov 2006 23:27:21 +0100 (CET)


ÝÜ Edebiyat Fakültesi önünde toplanan Anarþist Blok,
üzerlerine giydikleri önlükler ve taktýklarý maskelerle
yürüyüþ gerçekleþtirerek, ana giriþ kapýsý önünde eylem
yaptý. Kimse tarafýndan eðitilemek istenmediklerini,
otoritelere, uzmanlara, ihtiyaçlarýnýn olmadýðýný
söyleyen Anarþist Blok, bilginin sokaða çýkmasý
gerektiðini söylediler. 06/11/2006

[ Birgün gazetesinin internet sayfasýndan alýnmýþtýr:
http://www.birgun.net/bolum-56/haber-29609.html#haber_basi ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center