A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: Alternative Libertaire yeni web sitesini duyuruyor [en, fr, it]

Date Sat, 4 Nov 2006 15:11:17 +0100 (CET)


Birkaç aylýk çalýþmanýn sonunda, Alternative Libertaire web grubu sonunda
yeni siteyi devreye soktu. Daha pratik, daha interaktif, AL üyeleri ve
diðerlerinin daha kolay kullanabileceði [bu site], umarýz ki faaliyetlerimizi
ve savunduðumuz fikirleri daha iyi iletebilmemize yardýmcý olacaktýr.
Ayný zamanda ziyaretçilerimizin Fransa ve diðer yerlerdeki toplumsal
hareketler konusunda daha güncel bilgiler bulacaðýný umuyoruz.
Yakýnda sizleri þurada görmek istiyoruz http://alternativelibertaire.org
AL web ekibi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center