A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika, OAXACA, Medya, Protestocular Oaxaca'da yeniden barikatlar kuruyor [en]

Date Wed, 1 Nov 2006 23:29:13 +0100 (CET)


Federal polis tarafýndan daðýtýlan barikatlardan bazýlarý,
protestocular tekrar biraraya gelirken dün yeniden kuruldu
ve en az bir federal yetkili, kentin grevdeki öðretmenler
ve hükümet denetimi dýþýnda kalan anarþistler tarafýndan
abluka altýna alýndýðýný kabul etti.
Federal polis kentin meydaný Zocalo'yu kontrolü altýnda
tutuyor, ancak okullar ve iþyerlerinin çoðu kapalý
durumunda bulunuyor. Kenti felce uðratan, beþ aydýr sürmekte
olan grevlerden býkmýþ olan kent sakinleri, yeni temizlenen
sokaklarý molozlar, taþlar ve kumtorbalarý ile bloke eden
protestoculara endiþe ile bakýyorlar.


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center