A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Meksika Konsolosluðu önünde eylem içinçaðrý

Date Wed, 1 Nov 2006 18:37:54 +0100 (CET)


ÇAÐRI
New York Indymedia - Baðýmsýz Basýn Merkezi gönüllüsü, belgeselci, muhabir
Brad Will ve onunla birlikte Santa Lucia barikatýnda yer alan biri öðretmen
dört kiþinin paramiliter güçler tarafýndan katledilmesini protesto etmek ve
Oaxaca halkýyla dayanýþmak amacýyla yarýn (2 Kasým 2006, Perþembe) 13:00'de,
Meksika Konsolosluðu önünde bir basýn açýklamasý yapýlacaktýr.

Ýstanbul Indymedia - Baðýmsýz Basýn Merkezi Kolektifi*

Yer: Meksika Konsolosluðu, Tesvikiye Cad. 107/2, Niþantaþý Ýstanbul
Saat: 13:00

--------
*[Ed. Notu: Aðýrlýklý olarak antiotoriter antikapitalistlerden oluþmaktadýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center