A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul'da Anarþistler Eylemdeydi

Date Tue, 16 May 2006 21:38:21 +0200 (CEST)


Pazar gecesi bir grup anarþist kapitalizme karþý öfkelerini, özgürlüðe
olan tutkularýný dile getirmek için sokaktaydýlar.
Anarþist kadýnlarýn çoðunlukta olduðu eylemciler her birey devrimci
hücredir þiarýyla, duvarlara anarþist, kadýn/birey kurtuluþu,
kapitalizm /mülkiyet /din /ataerkillik karþýtý vurgunun yapýldýðý ve bir
çok Uzlaþma Yok! Ýsyan Var! gibi çeþitli sloganlar yazdýlar ve sorunsuz
bir þekilde daðýldýlar.

Kaynak ve yazýlamalarýn fotoðraflarý için:
http://uzlasmayok.net/new/index.php?habid=Anar%FEist&newxql=1375

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center