A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Workshop en informatiekraam van Platform Stop de Inburgeringsplicht

Date Sun, 14 May 2006 17:07:07 +0300


De Fabel roept op om deel te nemen aan de workshop van het Platform Stop de
inburgeringsplicht. Deze workshop wordt gehouden op zaterdag 20 mei 2006,
tijdens het weekend van het Nederlands Sociaal Forum (NSF). Tijd van de
workshop: 11:00 - 12:15 uur. Plaats: Erasmusgebouw, Erasmusplein, Nijmegen.
Op 20 mei rijden er vanaf 10.00 uur elk kwartier gratis NSF-pendelbussen
van station Nijmegen naar het Erasmusplein. Aan het Platform Stop de
inburgeringsplicht nemen diverse migrantenzelforganisaties en andere
anti-racistische groepen deel, waaronder De Fabel.

De workshop bestaat uit informatie en discussie over actie tegen de
racistische inburgeringsplicht, die per 1 januari 2007 van start dreigt te
gaan en een half miljoen "niet-westerse allochtonen" dreigt te treffen.
Momenteel bereidt de regering daartoe een wetsvoorstel voor. Het Platform
wil kritiek op de integratiedwang bekender maken en meer mensen ertegen
mobiliseren. Leden van het Platform zullen op 20 mei ook folders uitdelen
en NSF-bezoekers vragen om het Platform-manifest te ondertekenen.

Op zondag 28 mei heeft het Platform vanaf 10:00 uur een kraam op het Plein
van de solidariteit tijdens het Dunya-festival in Rotterdam. Dat festival
is een van de grootste multiculturele evenementen in Europa, met muziek,
literatuur, poëzie en honderdduizenden bezoekers.

Voor meer informatie over het Platform en voor ondertekening van het
Platform-manifest: zie <www.stopdeinburgeringsplicht.nl>. Het Platform
heeft een kritische folder tegen de inburgeringsplicht beschikbaar, bedoeld
om uit te delen onder "niet-westerse allochtonen". Je kunt een Nederlandse
en Engelse versie downloaden op <www.defabel.nl/40267e01.htm>, en dan
uitprinten en verder verspreiden. De Turkse en Arabische versies
verschijnen binnenkort.

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.
------------------------------
*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center