A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , New York'ta Anarþistler Barýþtan Daha Fazlasý Çaðrýsýyla yürüdü [en]

Date Wed, 3 May 2006 15:48:38 +0200 (CEST)


29 Nisan'da Savaþ-Karþýtý Aktivizm; 350.000 kiþi New York Kenti'nde,
'Barýþ, Adalet ve Demokrasi' için yürüdü - ABD tarihindeki en büyük
savaþ-karþýtý iþçi topluluðunun katýldýðý yürüyüþ.
New York Metro Anarþistler Ýttifaký'ndan anarþistler ve anti-otoriterler,
Demokratik Bir Toplum Ýçin Öðrenciler'den çeþitli gruplar, Savaþ Karþýtlarý
Birliði, Dünya Sanayi Ýþçileri (IWW) ve diðerleri yürüyüþe "Zengini
soy, yoksulu silahlandýr, savaþ deðil sýnýf savaþý!" ve "Defol NYPD,
Barýþ ve Anarþi Ýstiyoruz" sloganlarý ve "Patronu Kov!" ve "Zenginle
Kavga Et, Savaþlarýyla Deðil" pankartlarýyla, kara ve kýzýl&kara
bayraklarla katýldýlar.


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center