A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Anarþist Komünist Ýnisiyatif - 18 Mart Küresel Eylem Günü

Date Sun, 19 Mar 2006 13:09:44 +0100 (CET)


Anarþist Komünist Ýnisiyatif olarak 18 Mart 2006 tarihinde Irak'taki
iþgal'e karþý küresel eylem mitingi'ne katýldýk.
Eylemde yoðunlukla attýðýmýz sloganlar þu þekilde idi.
Irak Halký Yanlýz deðildir.
Kapitalizm iþgaldir, Devletler iþgalci
Emekçiler-Birleþecek, Emekçiler-Savaþacak, Emekçiler-Kazanacak; Komünist
bir Dünya Kuracaðýz.
Newroz Özgürlük Ateþidir.
Ýþgale Karþý Sýnýf Savaþý
Baþka bir Savaþ Mümkün. Savaþa Karþý Sýnýf Savaþý

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center