A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: 18 Mart'ta Anarþist Blok

Date Sun, 19 Mar 2006 13:06:07 +0100 (CET)


Irak iþgalinin 3. yýldönümünde dünyanýn dört bir yanýnda iþgallere karþý
öfkesini dile getirmek için milyonlarca insan sokaklardaydýlar. Bizler de
Ýstanbul'da anarþistler/anti-otoriterler/isyancýlar arasýnda oluþturduðumuz
Anarþist Blok'la öfkemizi "ÝÞGALCÝLERLE UZLAÞMA YOK PANKARTI" dile getirdik.

Kara bayraklarýyla, ÝÞGALCÝLERLE UZLAÞMA YOK! ve YAÞATTIÐIN DEVLET ÖLDÜRÜR
pankartlarýyla, bir yandan çevredeki insanlara yüzlerce bildiri daðýtan ve
kendi kortejlerini oluþturan anarþistler, Kameralara karþý mücadele eden
NOBESE grubu ve hayvan zulmüne ve Savaþlara karþý çeþitli dövizler taþýyan
HAYVAN ÖZGÜRLEÞMESÝ grubuyla ortak dayanýþma göstererek dünyadaki iþgal ve
savaþlara karþý öfkelerini dile getirdiler. Ayrýca NOBESE grubu da
gerçekleþtirdiði dinamik ve hareketli eylemci duruþuyla alanda yoðun ilgi
gördü. Eylemde:

UZLAÞMA YOK! ÝSYAN VAR!
KAPÝTALÝZME KARÞI DOÐRUDAN EYLEM!
KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA! YA HEP BERABER! YA HÝÇ BÝRÝMÝZ!
BÜTÜN DEVLETLER KATÝLDÝR!
TOPRAK KOMÜN ÖZGÜRLÜK! KAHROLSUN KAPÝTALÝST DÝKTATÖRLÜK!
KATÝL DEVLET YIKILACAK ELBET!
REDDET DÝREN HAYIR DE! ASKERE GÝTME!
ÝSYAN EYLEM ANARÞÝ!
SEATTLE! ÝSYAN! PRAG! ÝSYAN! CENOVA! ÝSYAN! KÜRDÝSTAN! ÝSYAN! IRAK! ÝSYAN!
ÝSTANBUL! ÝSYAN
HER YER ÝSYAN! HER YER ANARÞÝ!
MÝLYONLAR AÇ! ÝÞGAL ALTINDA!YAÞASIN KÜRESEL AYAKLANMA!
BÝJÝ SERHILDAN!AZADÝYA KURDÝSTAN!
ÝNSANA, HAYVANA, GEZEGENE ÖZGÜRLÜK!
HER YER MEZBAHA! HER YER KATLÝAM!
DEVRÝM YAPILMAZ, SATIN ALINMAZ, YA RUHUMUZDA, YA HÝÇ BÝR YERDE!
KIÞLALAR YIKILSIN! ASKERLERE ÖZGÜRLÜK!
MEZBAHALAR YIKILSIN! HAYVANLARA ÖZGÜRLÜK!
KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA! HEM ÝNSANA HEM HAYVANA! gibi sloganlar atýldý.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center