A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: 18 Mart - Ýþgale Karþý Küresel EylemGünü

Date Mon, 13 Mar 2006 22:07:44 +0100 (CET)


18 Mart'ta çeþitli þehirlerde iþgale karþý mitingler düzenlenecek.
Ýstanbul mitinginde, birbirinin duyarlý olduðu konulara hassasiyet gösteren,
anarþizmin renkliliðini, farklýlýklarýmýzý kabul eden herkesi, kara,
kara-kýzýl, kara-yeþil, kara-mor bayraklarýmýz, pankartlarýmýzla anarþist bir
kortej oluþturarak beraber yürümeye çaðýrýyoruz.

18 Mart Cumartesi 10:30'da
Haydarpaþa Camii önünde olacaðýz..

Anarþi ve dayanýþmayla

otonomA
email: otonoma@anarsi.org
web: http://www.anarsi.org/otonoma_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center