A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bulgaristan , Sofya: Anarþistler Yükselen Fiyatlarý Protesto E tti

Date Mon, 13 Mar 2006 22:04:54 +0100 (CET)


Sofya, Bulgaristan- Bulgaristan'daki Anarþistlerin Federasyonu merkezi ýsýtma
hizmetlerinin ve eþyalarýn yükselen fiyatlarýna karþý bir yürüyüþ düzenledi.
Yürüyüþçüler "Ücretler yükseliyor, biz de yükselelim" sloganlarý attýlar ve
"kirli kapitalistler" diye baðýrdýlar.
Bir gün önce yaklaþýk 100 gösterici Kanada temelli Dundee Deðerli metalleri
tarafýndan baþlatýlan bir maden projesini protesto etmek için bir araya
gelmiþti. Siyanür kullanýmý içeren madencilik iþleminin çevre üzerinde
korkunç etkileri olasýdýr.


[Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center