A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Vrijplaats Koppenhinksteeg en de Gemeenteraadsverkiezingen

Date Sun, 12 Mar 2006 18:32:24 +0200


Onderstaand artikel is geschreven door twee vrijwilligers van de panden in
de Koppenhinksteeg in Leiden, waarin ook De Fabel van de illegaal gevestigd
is. De auteurs gaan in op ontwikkelingen en uitspraken rond de legalisering
van de panden. Aanleiding zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Vrijplaats Koppenhinksteeg en de gemeenteraadsverkiezingen
Vorig jaar gaf de Leidse gemeenteraad het groene licht voor de legalisering
van Vrijplaats Koppenhinksteeg, de verzameling panden in het centrum van de
stad waar al sinds de jaren 60 progressieve, culturele en politieke
organisaties actief zijn. De definitieve legalisering van de Vrijplaats
moet nog bekrachtigd worden door de Leidse politiek. De vele vrijwilligers
van de vrijplaatsorganisaties en hun duizenden sympathisanten volgen daarom
in de aanloop naar de verkiezingen met argusogen de standpunten van de
politieke partijen over de Vrijplaats.

Misleiding in de stemwijzer

De Leidse 'Stemwijzer' heeft nogal wat commotie teweeggebracht. Diverse
partijen werden in de stemwijzer niet vertegenwoordigd, en standpunten van
partijen werden foutief vermeld, onder andere wat betreft de kwestie van de
Oostvlietpolder. Maar ook de stelling over Vrijplaats Koppenhinksteeg zet
kiezers op het verkeerde been en geeft onjuiste informatie over de
standpunten van de Leidse politieke partijen. "Alle gemeentelijke steun aan
Vrijplaats Koppenhinksteeg moet worden gestopt", luidt de betreffende
stelling in de Leidse stemwijzer. Deze stelling suggereert dat de
Vrijplaats materiële steun zou ontvangen van de gemeente. Dat is echter
niet het geval. Vrijplaats Koppenhinksteeg bestaat al meer dan 30 jaar
zonder enige steun van de gemeente Leiden. In deze lange tijd is er door de
gemeente, die de eigenaar is van de panden aan de Koppenhinksteeg,
nauwelijks enig onderhoud verricht. Dat heeft geresulteerd in de
abominabele staat waarin de panden zich nu bevinden.

De organisaties die thans actief zijn in Vrijplaats Koppenhinksteeg, te
weten de Fabel van de Illegaal, Eurodusnie, cultureel centrum Bar en Boos
en de Hong Ying Chinese Martial Arts school, hebben jarenlang bij de
gemeente aangeklopt met plannen voor legalisering. Een aanbod van de
vrijplaatsorganisaties om vaste lasten te gaan betalen aan de gemeente werd
afgewezen, omdat de gemeente stug vasthield aan haar plannen om luxe
koopappartementen te realiseren in de Koppenhinksteeg. De suggestie in de
stemwijzer dat de Vrijplaatsorganisaties hebben kunnen genieten van
gemeentelijke steun is daarom volledig bezijden de waarheid: er is nooit
sprake geweest van enige gemeentelijke steun; enkel van veel tegenwerking.
Pas sinds vorig jaar stelt de gemeente zich soepeler op richting de
vrijwilligersorganisaties in de Koppenhinksteeg.

Steun uit de politiek

Zoals gezegd besloot de Leidse gemeenteraad in de zomer van 2005 met
overgrote meerderheid dat de legalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg
doorgang kon vinden. Woonstichting Ons Doel is daarover inmiddels met
Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg in gesprek. Het besluit was voor de
vrijplaatsvrijwilligers een verheugend moment. De afgelopen zomer
uitgesproken steun komt echter lang niet altijd tot zijn recht in de Leidse
stemwijzer. Volgens de stemwijzer is het CDA tegen iedere steun voor de
Vrijplaats. Dat is natuurlijk heel wat anders dan het CDA standpunt van
afgelopen zomer. Het CDA - net als overigens de ChristenUnie - verkondigde
op de betreffende raadsvergadering vorig jaar dat ze in principe
"welwillend" tegenover legalisering van de Vrijplaats staan, maar geen
"blanco cheque" wilden geven. Ook de Partij van de Arbeid, die destijds ook
voor behoud van de vrijplaats pleitte, zou volgens de stemwijzer tegen
gemeentelijke steun aan de vrijplaats zijn. Dit terwijl het nota bene een
PvdA wethouder was, Ron Hillebrand, die als eerste "het licht zag" en een
lans brak in het College voor de legalisering van de Vrijplaats in haar
huidige vorm. De PvdA heeft inmiddels om aanpassing van de stemwijzer
gevraagd. Dit was volgens de makers van het Instituut voor Publiek en
Politiek niet mogelijk. Vreemd, want verkeerd vermelde standpunten inzake
de Oostvlietpolder en de Rijn Gouwe Lijn, konden wél aangepast konden
worden.

Een aantal partijen in de Leidse raad heeft de Vrijplaats van meet af aan
een warm hart toegedragen, en kunnen dus rekenen op de meeste sympathie van
de Vrijplaatsvrijwilligers en haar ondersteuners. Dat zijn de SP,
Groenlinks, Leefbaar Leiden en LWG/de Groenen. Ook op steun van de nieuwe
lokale partijen Duurzaam Nederland, Leiden Ontzet en Stadsbelang kan de
Vrijplaats rekenen. Op de lijst Stadsbelang staat zelfs iemand van de
Vrijplaats; Mark Horton, oprichter van Hong Ying Chinese Martial Arts
school. De Partij van de Arbeid, die jarenlang zeer sceptisch was over
legalisering van de Vrijplaats en de nieuwbouwplannen van het College
steunde, is zoals gezegd inmiddels ook voor behoud en legalisering van de
huidige Vrijplaats.

Rare geluiden

Vorig jaar diende D66 nog samen met de PvdA, GroenLinks, Leefbaar Leiden en
SP een motie in waarin voor behoud van de Vrijplaats werd gepleit. De
meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord. Des te merkwaardiger is het
daarom dat Aad van der Luit, fractieleider van D66, begin februari een
onsmakelijke aanval opende op de vrijwilligersorganisaties in de
Vrijplaats. Tijdens een bijeenkomst van de Business Club Leiden in
Koetshuis de Burcht verkondigde hij dat de vrijplaatsvrijwilligers
"profiteurs" zijn, die door zich niet aan de regels te houden en geen huur
te betalen voor oneigenlijke concurrentie zouden zorgen. Dit laatste onder
meer "door maaltijden aan te bieden voor drie euro". Van der Luit miskent
met deze uitspraak dat deze voorziening een uitkomst is voor veel minder
kapitaalkrachtige stadsgenoten. D66 heeft toch ook nooit geklaagd over de
studentenmensa? Bovendien had hij kennelijk niet door dat de legalisering
van de Vrijplaats nu juist inhoudt dat er wél huur betaald gaat worden.
Iets waar de Vrijplaatsorganisaties zelf dus al jaren op aandringen. We
hebben begrepen dat de uitspraken van Van der Luit bij D66 voor aardig wat
kritiek in eigen kring hebben gezorgd, en dat hij inmiddels spijt heeft van
zijn uitspraken.

De VVD was, is en blijft in alle eenzaamheid 'tegen' de Vrijplaats. De
liberalen eisen dat er een marktconforme huur betaald gaat worden door de
Vrijplaatsinitiatieven. Maar dit is nu precies de reden dat bijvoorbeeld de
Leidse Welzijns Organisatie (LWO) al jaren op het randje van faillissement
balanceert. Hierdoor kunnen nauwelijks nog leuke evenementen worden
georganiseerd en wordt de prachtige zaal in het Volkshuis vrijwel niet meer
gebruikt. Dit ondanks de grote structurele subsidies die de LWO ontvangt.
VVD raadslid Frederik Zevenbergen, die de onbetaalde vrijplaatsmedewerkers
graag betiteld als "de linkse elite aan de Koppenhinksteeg", voorspelt dat
legalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg de gemeente miljoenen gaat
kosten. Dat is echt falikante onzin. De huur die straks door de
vrijplaatsorganisaties zal worden opgebracht, zal de kosten van het
toekomstig onderhoud gaan dekken. De panden verkeren echter in een
dusdanige slechte staat dat de gemeente eenmalig een duit in het zakje zal
moeten doen. Logisch, zo vinden wij; het is immers gemeente die als
eigenaar de panden decennia lang heeft laten verkrotten. De VVD roept
echter liever rond dat de vrijplaatsvrijwilligers "wanbetalende krakers"
zijn, en schreeuwt met veel populisme in een verkiezingsfolder "Nee tegen
Eurodusnie en de megamoskee". Het zal duidelijk zijn dat de
Vrijplaatsmedewerkers en hun duizenden sympathisanten hun stem zeker niet
aan de VVD zullen geven.

Al met al blijkt de betrokkenheid van de Leidse politiek met Vrijplaats
Koppenhinksteeg, waar tientallen medewerkers, van jong tot oud, allochtoon
en autochtoon, zich dag in dag uit vrijwillig inzetten in projecten die
heel Leiden ten goede komen, alleszins mee te vallen. Het is natuurlijk wel
afwachten in hoeverre de partijen hun standpunten werkelijk uit zichzelf na
zullen komen. Doen ze dat niet, dan gaan wij ze er aan houden. Hopelijk zal
iedereen die de initiatieven in Vrijplaats Koppenhinksteeg een warm hart
toedraagt een goede keuze maken bij de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen, voor een bloeiende toekomst van Leiden én de

Vrijplaats.

Margreet Stol
David Vervoort
(vrijwilligers in Vrijplaats Koppenhinksteeg)
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center