A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Demonstratie vrouwendag

Date Sun, 12 Mar 2006 18:28:11 +0200


De Fabel van de illegaal roept op tot deelname aan de internationale
demonstratie voor vrouwenrechten in Iran op 8 maart 2006 in Den Haag
12:00 uur verzamelen op het Malieveld (tegenover Den Haag CS)
13:00 uur vertrek demonstratie
14:00 uur aankomst bij Iraanse ambassade
15:00 uur aankomst en manifestatie bij het Vredespaleis
Het initiatief tot de demonstratie is genomen door Iraanse vrouwen- en
lesbo-organisaties in Europa en Noord-Amerika. De organisaties zijn niet
verbonden aan politieke partijen of religieuze stromingen, en willen de
strijd steunen van Iraanse vrouwen die zelf hun leven willen bepalen. Die
strijd draagt bij aan de opbouw van een solidaire samenleving in Iran met
meer economische en sociale rechtvaardigheid. De organisaties zien zich als
onderdeel van de wereldwijde beweging die opkomt voor arbeidsters, voor
vrede en vrouwenrechten.

Voor meer informatie over de demonstratie zie: PRIME-website
<www.prime95.nl/Persian/8maart2006/8%20Maart%20Internationale%20Vrouwendag.htm>.

Tijdens de manifestatie wordt er vanuit De Fabel ook een toespraak
gehouden. Hieronder alvast de integrale tekst.

Tegen alle vormen van religieus fundamentalisme
Ik spreek namens De Fabel van de illegaal, een radicaal-linkse organisatie
die zich inzet tegen racisme en politieke en praktische ondersteuning biedt
aan mensen zonder papieren. Onderdeel van de politiek van de Fabel is het
analyseren en bekritiseren van religieus fundamentalisme.

Veel vrouwen over de hele wereld lijden onder religieus fundamentalisme.
Vrouwen in Iran en andere islamitische landen, maar ook vrouwen in
christelijk fundamentalistische kringen in andere landen. Overal in de
wereld worden vrouwen vanuit een religieus perspectief onderdrukt en
schrijven mannen hen voor hoe ze er uit horen te zien en hoe ze zich horen
te gedragen. Met enorme beperkingen voor hun maatschappelijke en politieke
rol in de samenleving. Vaak wordt deze uitsluiting en onderdrukking vanuit
het geloof gerechtvaardigd met dat vrouwen van nature anders zijn.

Maar vrouwen zijn niet wezenlijk anders! De vrouwen die hier aanwezig zijn
willen ook keuzevrijheid! Wij willen zelfbeschikkingsrecht! We willen een
einde aan de onderdrukking! We willen dat de uitsluiting stopt! We willen
een beter en vrijer leven!

In de strijd tegen religieus fundamentalisme is het belangrijk dat we ons
uitspreken tegen alle vormen van extreem-rechts en conservatief geloof.
Religieus fundamentalisme is namelijk niet typisch voor de Arabische
wereld. Er is bijvoorbeeld ook een christelijk, een hindoeïstisch en een
joods fundamentalisme. In de kern zijn het allemaal ultra-patriarchale
ideologieën, die alle mannen een verheven positie toekennen boven alle
vrouwen.

Onderdeel van de onderdrukking en uitsluiting van vrouwen is het gebrek aan
erkenning door de Nederlandse overheid van de politieke activiteiten van
vrouwen. Deze patriarchale visie op vrouwen maakt dat vrouwelijke
vluchtelingen slechts als vrouw en dochter van politiek activisten wordt
gezien en niet zelf als politiek activiste. Dat maakt dat zij of
onmiddellijk afgewezen wordt als politiek vluchtelinge, of slechts een
afhankelijke verblijfsvergunning krijgt.

Daarom is deze dag en deze demonstratie zo belangrijk! Het maakt vrouwen
zichtbaar! Het toont de politieke rol van vrouwen! Vrouwen als politieke
mensen die de wereld willen veranderen! Die zich kwaad maken over geweld
tegen vrouwen! Die zich solidair verklaren met vrouwen wereldwijd die te
lijden hebben onder marteling, verkrachting, uitbuiting!

Belangrijk is om te wijzen op de hypocriete rol die de Nederlandse overheid
speelt ten opzichte van het moslimfundamentalisme in Iran en elders. Men
zegt moslimfundamentalisme af te wijzen en te bestrijden, maar men drijft
vluchtelingen wel terug in de handen van het fundamentalistische Iraanse
regime. De overheid deporteert bijvoorbeeld gevluchte Iraanse homo's, die
daardoor in Iran opnieuw worden vervolgd, opgesloten, gemarteld en
vermoord. In plaats van de daders aan te pakken, de Iraanse machthebbers,
maakt de Nederlandse overheid zich medeplichtig aan repressie tegen de
slachtoffers, de vluchtelingen. Ook de recente zaak van de Iraanse
vluchteling Mehdi Hooshyar laat zien hoe meedogenloos de deportatiepolitiek
van de overheid is. In plaats van hem asiel te verlenen, ontvoerde de
Nederlandse autoriteiten hem op het moment dat hij aan het demonstreren was
en voor zijn rechten opkwam.

Heel veel van de verhalen van vrouwelijke vluchtelingen die terug gestuurd
worden naar onderdrukking, marteling en verkrachting halen niet eens de
publiciteit. Zij sterven een anonieme dood. Dat is deel van de
onderdrukking: Er wordt niet over gepraat, het komt niet in het nieuws. Dat
is onderdeel van de intimidatie en de bedreiging van vrouwen.

Het fundamentalisme is zonder anti-patriarchale analyse niet goed te
begrijpen, en dus ook niet te bestrijden. Wie strijdt voor de bevrijding
van vrouwen, moet zich keren tegen alle vormen van religieus
fundamentalisme, waar ook ter wereld en door wie ook gepropageerd.

Tegen de onderdrukking van vrouwen in naam van religie!
Voor vrouwenstrijd en vrouwenbevrijding wereldwijd!
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center