A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Lawaaiprotest tegen gedwongen inburgering

Date Sat, 11 Mar 2006 19:06:01 +0200


Lawaaiprotest tegen gedwongen inburgering
Op vrijdag 3 maart 2006 van 14:00 tot 15:00 uur
Bij het IBG-kantoor, Anne Frankstraat 31, Amsterdam
Organisatie: Het platform Stop de inburgeringsplicht
IB-Groep gaat inburgeringsplicht coördineren
De IB-Groep is bekend van de studiefinanciering. Maar nu gaat men ook een
half miljoen "niet-westerse allochtonen" registreren en controleren om het
gemeenten mogelijk te maken hen te dwingen tot integratie, of beter gezegd:
assimilatie. Inburgeraars moeten binnen 5 jaar een moeilijk examen halen op
straffe van een boete van 500 euro. Zakken ze vaker, dan kan die boete
oplopen tot 1.000 euro. Na jarenlange uitbuiting in laaggewaardeerde
baantjes, krijgen arbeidsmigranten zo nog een schop na. Vluchtelingen
krijgen geen permanente verblijfsvergunning meer zolang ze nog niet voor
hun examen geslaagd zijn. Huwelijksmigranten krijgen in dat geval geen
zelfstandig verblijfsrecht meer. Vooral migrantenvrouwen blijven met
slechts een tijdelijke vergunning kwetsbaarder en afhankelijker. Inburgeren
gaat de "allochtonen" zo'n 6.000 euro kosten. Dat bedrag kan men straks
lenen bij de IB-Groep. Wie het examen binnen 3 jaar haalt, krijgt maximaal
3.000 euro kwijtgescholden. De rest moet men sowieso zelf betalen. Voor
veel "allochtonen" kan dit uitlopen op een financieel drama.

De IB-Groep gaat een landelijke databank aanleggen met daarin zowat alle
"niet-westerse allochtonen" (het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen)
waarmee gemeenten inburgeringsplichtigen kunnen opsporen. Daarnaast gaat de
IB-Groep ook een gigantische databank opzetten waarin men voor de gemeenten
de vorderingen van alle inburgeraars gaat bijhouden (het Informatiesysteem
Inburgering). Via deze computersystemen worden hele groepen inwoners van
Nederland gebrandmerkt als personen die nog niet volwaardig kunnen
deelnemen aan de samenleving, als een soort tweederangsburgers die hun
lesje integratie nog niet hebben geleerd.

Met ons protest willen we voor korte tijd de IB-Groep het werk moeilijk
maken. Het is een opmaat voor verdere acties tegen de inburgeringsplicht.
Zie <www.stopdeinburgeringsplicht.nl> voor meer kritiek op en info over de
inburgeringsplicht. Onderteken op de website ook ons Manifest.

Meer informatie over de actie? Bel: 071-5127619 of mail: <info@defabel.nl>.

Kom ook en breng fluitjes, trommels of pannendeksels mee!
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
***********************************************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center