A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarkismo.net - Palestijnse parlementsverkiezingen: De Hamas overwinning* - de terugslagen van het Machiavelliaanse NaZionistische schema door Ilan Shalif (en, pt, tr, ca, it)

Date Sat, 11 Mar 2006 19:03:24 +0200


De Israelische heersende elite, die rekende op de bereidheid van de PLO en
Fatah om toe te geven om ze wat van de gebieden te laten houden die ze
tijdens de oorlog in 1967 hadden bezet (als ze lang genoeg onder druk waren
gezet), maakte een verkeerde berekening. Onderdeel van deze verzwakkende
inspanningen hield een toegeeflijkheid tegenover de fundamentalistische
Hamas in, die werd verondersteld de nationalistische tendens te vervangen
door een godsdienstige agenda. De effecten van deze strategie leidden
eenvoudigweg tot een verzwakking van de corrupte Palestijnse autoriteit tot
niveaus die te hoog werden om te kunnen beheersen, waarvoor de Israeliërs
een meer fundamentalistische en minder corrupte/omkoopbare Hamas regering
terug kregen, dat zichzelf vanuit het godsdienstige gezichtspunt zowel het
fundamentalisme als de actieve strijd tegen de bezetting ten doel stelde
(het extreem nationalistische aspect van godsdienst is niet beperkt tot de
Joodse religie.).

Het moderne kapitalistische systeem is afhankelijk van een kapitalistische
klasse die de staatsbureaucratie overheerst. Als het kapitalistische systeem
wordt opgelegd door ex-koloniale heersers zonder een kapitalistische klasse
die sterk genoeg is, neemt de staatsbureaucratie of de militaire elite de
controle over. In het geval van de Palestijnse gebieden die werden
overgedragen aan de heerschappij van de terugkerende PLO militairen en
bureaucratie, was er geen beperkende invloed van een sterke, lokale
kapitalistische klasse. Dus gebruikte het personeel op het hogere niveau
onder de teruggekeerden corruptie om zichzelf te verrijken en kochten ze het
personeel op het lagere niveau om om hun loyaliteit zeker te stellen.

De arbeidersklasse en de boeren konden de nieuwe corrupte heersende elite
slechts benijden. Dit systeem kon niet goed functioneren aangezien het niet
onafhankelijk was van de Israelische bezettende macht, die de groei van de
fundamentalistische Hamas aanmoedigde.

Aldus handelde Hamas, die veel aan liefdadigheid verdeelde onder degenen die
dat het meest nodig hadden, ook door hun NGO-achtige faciliteiten op
terreinen zoals medische zorg, onderwijs en sociale zekerheid, op wat een
niet-corrupte wijze leek, waardoor het er in slaagde veel sympathie stemmen
te krijgen, zelfs van mensen die niet konden worden beschouwd als
fundamentalisten.

Uit de polls leek te kunnen worden afgeleid dat de stemmers van Fatah en
Hamas niet zo veel verschilden wat betreft hun godsdienstige voorkeur. Maar
er waren twee andere redenen die geen verband hadden met godsdienst die
mensen lieten stemmen op Hamas: ten eerste, als een vorm van bestraffing van
de corrupte Fatah groep, en ten tweede, ter ondersteuning van hun meer
systematische gevecht met Israel.

Verder was Fatah zo ongeorganiseerd als een gevolg van interne conflicten en
de voortgaande aanvallen door Israelische troepen, en werd het geplaagd door
zo veel interne rivaliteiten, dat Hamas in staat was het aantal
parlementsleden te laten toenemen tot voorbij wat de kern van hun stemmers
normaal zou toestaan.

Hamas zelf is niet monolithisch. De voornaamste motivatie van de kern
activisten is om de Islamitische godsdienst te stimuleren, dus gebruikten ze
gedurende enkele jaren extreme nationale militantie. Echter, er zijn velen
onder hen die bereid zijn overeenkomsten te sluiten met Israel en de
imperialistische machten om zichzelf aan de top te houden, of als een
belangrijke factor.

Het is niet toevallig dat in een gemeente waarin Hamas een jaar geleden de
controle over de gemeenteraad over nam, slechts Fatah kandidaten werden
gekozen, of dat in het kleine dorpje van Bil'in waarin het nationalistische
volkscomité voor de strijd tegen de muur zulk goed werk doet, Fatah 20
stemmen meer kreeg dan Hamas.

Hamas haalde bij de Palestijnse verkiezingen ongeveer 42,9% van het totaal
aantal stemmen. Echter, door de desorganisatie van Fatah, en de
verkiezingsprocedure - de helft (66 zetels) proportioneel gekozen en de
helft regionaal (66) - kregen ze 56% van de zetels in het parlement. Nu
zullen ze moeten besluiten (of splitsen) of ze hun nieuwe macht willen
gebruiken om hun fundamentalisme te bevorderen met gebruik van het
Palestijnse Autoriteit systeem en het militaire verzet stop te zetten in
ruil voor legitimatie in de ogen van de voornaamste kapitalistische staten.

Ilan S.

*Een Israelische anarchistische communist onderzoekt kort de uitslagen van
de verkiezingen voor het Palestijnse parlement, die de nederlaag van de
eerdere meerderheidspartij, Fatah, zag, ten gunste van de
fundamentalistische Hamas, die campagne voerde onder de naam van
"Verandering en Hervorming".

Een artikel geschreven voor Anarki.
Door Ilan Shalif - AATW ** (op persoonlijke titel).

**Anarchisten tegen de Muur.

Orig: (en) Anarkismo.net - Palestinian Parliamentary Elections: The Hamas
Victory* - The Machiavellian NaZionist scheme backfires by Ilan Shalif (tr,
ca, it).
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center