A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , 6 Mart: Sundance "Resist"i gösteriyor 9:00 pm [en]

Date Wed, 1 Mar 2006 22:13:10 +0100 (CET)


Sundance Kanalý'nda, 6 Mart'ta, prime taym'da saat 9.00pm'de
"RESIST!" gösterilecek !!!!!!!
["Resist" ["Diren"] anarþist YAÞAYAN TÝYATRO'nun (LIVING THEATRE)
kurucularý Judith Malina ve Hanon Reznikov ile omuzdaþlarýnýn
tarihsel kayýtlarý ve günümüzde sahneye koyduklarý (sokak)
tiyatro(su) çalýþmasýndan görüntüler eþliðinde, nereden
gelip nereye gittiðiyle, tarihiyle ilgili harika bir film.
Belki de en etkileyici kýsmý, Filistin'e gerçekleþtirdikleri seyahatte
oradaki Arap gençleriyle birlikte, eski bir Ýsrail hapishanesinde
savaþa ve iþkenceye karþý sahne almalarýydý. (Judith Malina, çocukken
Adolf Hitler'in Alman Ýmparatorluðu'ndan kaçmýþ olan bir Yahudidir.).
Film, Berlinli yönetmenler Karin Kaper ve (eski Yaþayan Tiyatro üyesi)
Dirk Szuszies ile birlikte hazýrlandý. LPA Berlin]
-LÜTFEN YAYIN!-

Gönderen: ralf -A- anarch.free.de (Ralf Landmesser)

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center