A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Milliyetçilerin LPR toplantýlarýný engelleme [ en]

Date Tue, 20 Jun 2006 12:50:33 +0200 (CEST)


Anarþistler, Polonya genelinde düzenlenen Polonya aileleri Birliði
toplantýlarýna engel olmaya yönelik bir dizi eylem gerçekleþtirdiler.
Dün, solcular ve FA'dan anarþistler Olsztyn ve Lodz'daki, bugün de
Wroclaw'daki (ve muhtemelen bir baþka kentteki) toplantýlarý ziyaret
ettiler. Dün polis ve güvenlik tarafýndan toplantýdan dýþarý
atýlmýþlardý, ancak bugün saðcýlar daha fazla olumsuz yayýný göze
alamazlardý, [bu nedenle] Wroclaw'daki protestoculara karþý hemen
polise haber vermediler. Anarþistlerin bir pankartý vardý ve slogan
atýyorlardý; sonunda politikacýlar toplantýyý ertelemek zorunda
kaldýlar. Ýnsanlar, defolup gidene ve hükümetten ayrýlana dek,
bu milliyetçi, anti-semitist, solcu-karþýtý, homofobik partiye
karþý eylemler yapmaya karar verdiler.

L.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center