A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: TMY Karþýtý Eylem'de Anarþistler

Date Sun, 11 Jun 2006 23:09:06 +0200 (CEST)


Terörle Mücadele Yasasýna karþý Pazar günü Kadýköy'de yapýlacak olan
mitingin Valilik tarafýndan yasaklanmasýný protesto etmek amacýyla Taksim
Gezi parkýnda çeþitli gruplar tarafýndan eylemler gerçekleþtirildi.

Anarþist Blok TMY ve yasalara karþý tepkisini göstermek
amacýyla Taksim Gezi Parký'nda gerçekleþtirilen bu eyleme "TERÖRÝST
ZULMEDENDÝR, DÝRENEN DEÐÝL" pankartýyla ve Kara, Kara/Kýzýl bayraklarýyla
katýldý.

Eyleme Otonom A ve AKÝ'den (Anarþist-Komünist Ýnsiyatif) anarþistler de
katýldýlar.

Kaynak ve fotoðraflar için:
http://uzlasmayok.net/new/index.php?habid=Anar%FEist&newxql=1532

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center