A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filistin-Ýsrail, Bil'in, Ortaklaþa mücadele sürüyor:9-6-06 gösterisi [en]

Date Fri, 9 Jun 2006 22:50:16 +0200 (CEST)


Ayrým duvarýna ve iþgale karþý, köy komitesinin Duvara karþý Ýsrailli
Anarþistlerle birlikte düzenlediði geleneksel Cuma gösterisinin olmadýðý
hiçbir hafta yoktu.... Sadece birkaç haftadýr doðru düzgün rapor gelmiyordu
- üzgünüm --- Ilan S.
Bu Cuma, son birkaç haftadýr olduðu gibi, gösteri çok büyük deðildi.
Öðlen, - 30 kadar Ýsrailli, birkaç uluslararasý [eylemci], basýn emekçileri
ve köyden 30 civarýnda aktivist olmak üzere- 70 kadar kiþi, köyün
merkezinden,
duvar güzergahýna doðru yürüyüþe geçti. Bir süreliðine genel olarak sessizlik
hakimdi. köyde öldürülen gazetecileri anmak amacýyla bir tören vardý ve
ardýndan Bil'in'de yaralanan gazetecilere birer belge takdim ettiler.

"Ayný noktada (zannedersem bir iki taþ atýldýktan sonrasýndaydý) ordu
üzerimize saldýrdý ve daðýldýk. yarým saat kadar sonra her zamanki
senaryo geldi..... Ardýndan 3 jip köye girdi ve onlarla birlikte 20
asker de yürüyerek geldi. Gerçek mermiler kullanýldý." K.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center