A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Actie tegen inburgeringsplicht

Date Fri, 09 Jun 2006 19:38:23 +0300


Platform "Stop de inburgeringsplicht" op maandag 12 juni 2006 in actie bij
Tweede Kamer
Het platform "Stop de inburgeringsplicht" roept op om deel te nemen aan een
actie tegen de inburgeringsplicht op 12 juni 2006 op het Plein bij de
Tweede Kamer in Den Haag. Om 10.00 uur begint de picketline van het
platform. Om 10.30 uur biedt het platform aan de Kamer-leden Fenna Vergeer
(SP) en Naima Azough (GroenLinks) een kritisch rapport aan tegen de
inburgeringsplicht. Vanaf 11.00 uur vindt de parlementaire behandeling van
de Wet Inburgering plaats. Het rapport van het platform bevat onder meer
een manifest tegen de inburgeringsplicht, dat door 120 organisaties en ruim
1.800 individuen is ondertekend, waaronder veel zelforganisaties van
migranten en vluchtelingen, anti-racistische groepen en de partijen
GroenLinks en de SP.

Het platform "Stop de inburgeringsplicht" keert zich tegen alle vormen van
integratiedwang. Met haar inburgeringsplannen wil minister Verdonk "de
Nederlandse cultuur" verplicht stellen voor een half miljoen "niet-westerse
allochtonen". Die worden door de overheid behandeld als tweederangs burgers
die hun lesje inburgering nog niet hebben geleerd. In werkelijkheid bestaat
"de Nederlandse cultuur" helemaal niet, dus die valt ook niet aan te leren.
Bovendien zijn Verdonks plannen ronduit racistisch, omdat de doelgroep die
volgens haar verplicht moet inburgeren, enkel en alleen wordt geselecteerd
op grond van etniciteit. Het voortdurende indelen van de samenleving van
bovenaf op basis van verschillende "nationale culturen", waarvan de
westerse verder ontwikkeld zouden zijn dan de niet-westerse, is een poging
om verdeeldheid te zaaien, gezamenlijk verzet van onderop tegen te gaan en
de aandacht af te leiden van de voortdurende afbraak van sociale
verworvenheden door de huidige liberaal-conservatieve regering.

Het platform pleit voor voldoende vrijwillige en kostenloze taallessen voor
iedereen die de Nederlandse taal nog onvoldoende spreekt. Nederlands
spreken is een belangrijke voorwaarde om samen, "allochtonen" en
"autochtonen", te vechten voor gelijke rechten en tegen racisme en
nationalisme. Het platform heeft tegen de integratiedwang al vaker actie
gevoerd bij de Tweede Kamer, bij de IB-Groep die verantwoordelijk is voor
de uivoering van de inburgeringsplicht, en op lokaal niveau overal in het
land. Inmiddels sluiten meer mensen zich bij het platform aan, uit
verontwaardiging en ergernis over het racistische, nationalistische en
conservatieve inburgeringsbeleid van het kabinet-Balkenende.

Meer informatie over het platform "Stop de inburgeringsplicht" vind je op
de website van het platform: <www.stopdeinburgeringsplicht.nl>, waar je nog
steeds het manifest van het platform kunt ondertekenen. Zie verder ook de
speciale webpagina van De Fabel van de illegaal, een van de deelnemende
organisaties in het platform: <www.defabel.nl/inburger.htm>.

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center