A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýspanya: Mercadona - CNT üyeleri 75 gündür grevde! [en]

Date Tue, 6 Jun 2006 21:41:07 +0200 (CEST)


...Mercadona - CNT üyeleri 75 gündür grevde. Dayanýþma halen gerekli...
Sevgili yoldaþlar, Mercadona'da çalýþmakta olan CNT üyeleri þu an
grevlerinin 75. günündeler. Ýþçilerin Dayanýþma Ýttifaký, tüm yoldaþlara
nereye baðlý olurlarsa olsunlar, bu grevcilere yardým etme çaðrýsý yapýyor.
Avrupa dýþýnda olanlar için; Mercadona bir süpermarket tedarik þirketi
( http://www.mercadona.es/corp/ing-html/empresa.html). Grevciler ana
daðýtým mahallinde çalýþmaktalar.
Þirketin bir tüketici hizmet email sistemi bulunuyor. Siz yoldaþlarýmýza
bu siteye iþçilerle dayanýþmalarýnýzý göndermenizi öneriyoruz:
http://www.mercadona.es/corp/ing-html/atencion.html
yada doðrudan yazýn: Mercadona, S.A., Calle Valencia, #5, Tavernes
Blanques, Valencia - CP 46016, Spain.

CNT'ye yönelik sürmekte olan dayanýþma emailleri ve mali katkýlar
þuradan gönderilebilir:
http://barcelona.cnt.es/?p=233

Güncel bilgiler (Ýspanyolca) için þuraya bakýn:
http://www.cnt.es/mercacoso/home.php

Bu iþçilerin bu kavgayý kazanmasýna yardým edin! Tek baþlarýna kalmamalýlar.

Dayanýþmayla,

Ýþçilerin Dayanýþma Ýttifaký
[Workers Solidarity Alliance]

339 Lafayette Street #202
New York, New York 10012
wsany@hotmail.com
http://www.workersolidarity.org


Gönderen: "Victor Chernov" <wsany@hotmail.com>

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center