A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Spanje, Tegen de veralgemeende chaos in het Midden Oosten, ontwikkel het kamp van de arbeiders! [en]

Date Wed, 26 Jul 2006 22:29:52 +0300


Bombarderen in Libanon, invasie van Gaza, het afvuren van raketten naar
Haifa en het noorden van Israel, chaos in Irak, dreigingen van oorlog met Iran …
De massieve bombardementen en de grond invasie door Israel van Libanon
zijn een nieuw stadium in de richting van een veralgemeende chaos in het
Midden Oosten, waarbij nieuwe doden, nieuw lijden en nieuwe vernietiging
worden toegevoegd in een gebied dat al wordt geraakt door de chaos van
de sectarische burgeroolog in Irak, het bombarderen en bloedige
militaire interventies in de Gaza strook en steeds meer inhumane
blokkades in de Westelijke Jordaanoever.

Aan zowel de Israelische kant als die van de Hezbollah militie spreken
de leiders over “het verdedigen van hun bevolkingen”. Maar de
Israelische militaire interventies, verre van het garanderen van de
veiligheid van de mensen in het land, hebben alleen geleid tot meer
raketten op de steden en dorpen in het Noorden, in het bijzonder in
Haifa, waar acht spoorwegarbeiders werden vermoord. Wat betreft
Hezbollah heeft de gijzeling van Israelische soldaten gediend als een
excuus voor de koloniale machten van Israel om een vernietigende en
moorddadige jacht te lanceren tegen de gehele Libanese bevolking.

Deze nieuwe militaire escalatie in het gebied moet worden gezien in de
context van de totale chaos van sectarische oorlog en bezetting die
Irak, het Afghaanse moeras doen bloeden onder de bezettende machten, en
het huidige conflict tussen Iran en de VS over de kwestie van kernenergie.

Voorbij de huidige gruwelijkheid van deze oorlogen moeten we vrezen dat
de hele regio betrokken zou kunnen raken, met, mogelijk, de militaire
interventie van Syrië, zelfs van Iran, of de transformatie van het
Iran/VS conflict door hun bondgenoten (Hezbollah en Hamas aan de ene
kant/Israel aan de andere kant) in een open oorlog, met, opnieuw,
slachtingen, bombardementen en lijden voor miljoenen mensen.

In deze bloedige militaire escalatie, tussen aan de ene kant de
imperialistische machten van de VS en Israel en aan de andere kant de
reactionaire milities van de politieke Islam, hebben de arbeiders, en
meer in het algemeen de volkeren in het gebied, niets te winnen maar
alles te verliezen.

De veralgemeende chaos van burgeroorlog tussen rivaliserende gewapende
bendes, de toepassing van een grondwet gebaseerd op de sharia met de
zege van het Witte Huis en de andere bezettende troepen in Irak, het
voortbestaan van wrede praktijken zoals stenigen en opsluiten van
vrouwen onder de burqa in Afghanistan, om nog maar te zwijgen over de
racistische discriminatie en dagelijkse kwellingen bij de controle
punten in de Bezette Palestijnse Gebieden, tonen duidelijk aan dat een
overwinning van de imperialistische troepen niet de minste verbetering
brengt met betrekking tot de meest basale mensenrechten. Op de zelfde
manier herinneren de drukmiddelen van verschillende politiek
Islamistische bendes, of het nu gaat om het opleggen van de sluier aan
vrouwen of om een duidelijke seksistische apartheid te installeren en
fundamentele mensenrechten te onthouden aan de bevolking die onder hun
juk zitten, ons dat dit geen enkele soort bevrijdingskrachten zijn, maar
alleen gewapende bendes die proberen de ene vorm van onderdrukking te
vervangen door een andere.

Deze militaire escalatie in het Midden Oosten dient slechts de heersende
klassen en de leiders van de gewapende bendes. In Israel, dat wordt
geraakt door een sociale crisis (20% van de bevolking leeft onder de
armoede grens), probeert de heersende klasse door de militaire escalatie
in Libanon en Palestina onder andere een explosie van vormen van
arbeidersstrijd te voorkomen.

Op de zelfde manier is deze oorlog voor de reactionaire bendes van Hamas
en Hezbollah een zegen, die het bestaan van hun milities rechtvaardigt
en hun greep op de bevolking verstevigt. Wat Iran betreft is het
conflict met de VS een gift uit de hemel om de recente toename van
vormen van strijd van arbeiders en feministen onschadelijk te maken.

Zoals we deze militaire escalatie stevig afwijzen, oproepen tot een
onmiddellijke wapenstilstand, en een einde aan de bombardementen, en
terugtrekking van Israelische troepen uit Libanon en de Bezette
Palestijnse Gebieden, geloven we, als internationalistische arbeiders,
dat een van onze urgente taken is het ondersteunen van de ontwikkeling
van een derde kamp – het kamp van de arbeiders in het Midden Oosten,
tegelijkertijd tegen imperialistische overheersing en tegen
Islamistische onderdrukking. We bevestigen onze volledige solidariteit
met de organisaties die in het Midden Oosten strijden, zoals wij in
Europa en elders in de wereld, voor arbeiders belangen, voor volledige
gelijkheid tussen al de volkeren van de regio, voor vrouwen emancipatie
tegen reactionaire tradities en godsdienstige stromingen, voor
secularisme en verder voor de creatie van een andere toekomst vrij van
oorlogen, gruwelijkheden, racisme, seksisme en kapitalistische uitbuiting.

Union Locale CNT de Besancon and Syndicat CNT interco 39 (Jura)

Dank aan de kameraden van Worker’s Liberty (Groot Brittanië) voor de
vertaling.

Onze verklaring “Tegen de veralgemeende chaos in het Midden Oosten,
ontwikkel het kamp van de arbeiders!” (over de oorlog in Libanon,
Palestina en in het Midden Oosten/opgesteld door de lokale vakbond van
de CNT in Besancon en de CNT vakbond van de Jura) kan worden gelezen in
het engels op onze website:

http://cnt25.over-blog.com/article-3373622.html

En in het frans daar:

http://cnt25.over-blog.com/article-3367733.html

Internationalistische groeten.

Pascal (Frankrijk)

Als andere organisaties, structuren of vakbonden instemmen met deze
tekst en willen tekenen met ons, kun je ons op dit adres bereiken.

Orig: (en) Spain, Against the generalised chaos in the Middle East,
develop the camp of the workers!
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center