A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

Date Mon, 24 Jul 2006 22:04:50 +0300


Dit artikel van Fabel-medewerker Gerrit de Wit is onlangs verschenen in
Alert!, het kwartaalblad van AFA. Daar heb je voor ? 12,- of meer een
jaarabonnement op. Overmaken op giro 6896749, t.n.v. "Alert", in Utrecht.
Wat schrijft rechts?
In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen op
ideologisch gebied binnen extreem- en populistisch rechts onder de loep. In
blaadjes die zich vrijwel altijd aan het gezichtsveld van het grote publiek
onttrekken, komt de ware aard van de extreem-rechtse fanatici naar boven.
Bij sommige groepen gaat dit gepaard met een wat ingewikkelde spagaat, want
het toevallige nieuwe lid, dat zich mogelijk nog niet zo ver
(onder)ontwikkeld heeft, mag niet per direct afgeschrikt worden. Ook worden
in de diverse obscure publicaties de grenzen van het strafrecht vaak
aangeraakt en nog vaker overschreden. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is
beweging genoeg.

Wat schrijft Nieuw Rechts? Ondergetekende zou het niet echt weten. De
partij van Michiel Smit, bekend van zijn lachwekkende tirades tegen de
uitheemse Afrikaanse nijlgans, heeft namelijk al geruime tijd geen
huismagazine meer uitgegeven. Daar bovenop komt nog eens dat de provider
van hun website rücksichtslos de stekker eruit trok, omdat de kaalkopjes
een betalingsachterstand van duizenden euro's hadden. Ondertussen heeft de
extreem-rechtse partij wel weer een nieuwe website. Maar daarop staat
vooralsnog niets noemenswaardigs.

Redacteur E. Gonsalves van het maandblad StaVast van het Oud Strijders
Legioen (OSL) is niet meer onder ons. De oud-strijder is na een ziekbed
overleden. Dat is betreurenswaardig, zeker ook omdat hij met zijn botte
opmerkingen steevast in aanmerking kwam voor vermelding in deze rubriek.
StaVast is nu lang niet meer zo spannend. De wegens racisme veroordeelde
hoofdredacteur Prosper Ego waarschuwt in het nieuwste nummer voor "een
linkse coalitie", want die gaat "potverteren". Hij rilt bij de gedachte dat
de "linkse volksfrontcoalitie" van PvdA, SP en GroenLinks aan de macht komt
en "een volksrepubliek" sticht. Onder het kopje "gênant" veegt hij ook de
vloer aan met "choquerende" homoparades. "Waarom is het nu nodig dat homo's
hun geaardheid demonstreren", vraagt hij zich verongelijkt af.
Homoseksualiteit is volgens Ego trouwens "een ontsporing van de natuur". In
een andere bijdrage pleit M. Geudeke voor de afschaffing van het
anti-discriminatiebeginsel, oftewel artikel 1 van de Grondwet. Dat is
volgens hem "een monstrum" dat enkel en alleen uitnodigt tot "politieke
correctheid". De vrijheid van meningsuiting kent volgens Geudeke "geen
nuances, elk alternatief betekent censuur". Nou, als alles gezegd moet
kunnen worden: "Ga es dood, ouwe nazistische dwaas!".


Sinds medio 2005 kent Nederland weer een nieuwe nazistische
splinterorganisatie, te weten het Aktiefront Zuid-Holland Zuid (AFZHZ).
Daarin zijn wat mensen actief die eerder betrokken waren bij Stormfront
Nederland (SFN). De website van het AFZHZ spreekt boekdelen. Men wil "de
opdringerige multicultuur die ons wordt opgelegd de kop indrukken" en men
verzet zich tegen "de internationale agressie-politiek die momenteel
gevoerd wordt door G.W. Bush en Ariel Sharon en al hun zionistische
vrienden overal ter wereld". En passant spreekt men zich ook uit tegen
NVU-leider Constant Kusters. Die vindt men maar "een grote mediageile lul".
Verder is er op de website een ruime sortering nazistische en
antisemitische lectuur te vinden. In Nederland beperkt de organisatie zich
vooralsnog tot het plakken van affiches en stickers in de provincie
Zuid-Holland. Marcheren doen de kaalkopjes in de Duitse Heimat. Zo toog het
AFZHZ in augustus 2005 naar de Rudolf Hess-demonstratie in Peine. En in
november 2005 bezochten de leden een herdenkingsmars voor gesneuvelde
nazi's in Halbe.

In Revolte, lijfblad van Voorpost Vlaanderen en Nederland, valt te lezen
dat de organisatie dit jaar 30 jaar bestaat en dat men al die tijd al op de
barricades staat tegen abortus, drugs en migranten. Ook is Voorpost er
trots op altijd gestreden te hebben tegen de in 1995 in België ingevoerde
negationisme-wet. Die maakt het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of
goedkeuren van de holocaust strafbaar. Voorpost vindt dat maar onzin. Niet
verwonderlijk, aangezien Voorpost zelf ook nog wel wat mensen in de
gelederen heeft zitten die vraagtekens bij de holocaust zetten of zelfs
joodse begraafplaatsen bekladden.

Voorpost Nederland werkt tegenwoordig wat nauwer samen met de Nationale
Beweging van fascist Tim Mudde. In Laagland, de nieuwsbrief van Voorpost
Nederland, wordt veelvuldig reclame gemaakt voor bijeenkomsten van de
Nationale Beweging en voor Mudde's extreem-rechtse postorderbedrijf Fenris
Postorder. Mudde heeft ook een toespraak gehouden op een bijeenkomst van
Voorpost. Heel opmerkelijk is dat niet. Mudde was in een ver verleden
actieleider van Voorpost. In Laagland vermijdt men uit alle macht het
gebruik van buitenlandse leenwoorden. Zo heeft men het, hilarisch genoeg,
over schootrekenaars (rekenmachines), beeldvangers (videocamera's),
plakkaten (posters), trekzak (accordeon) en strooibiljetten (flyers). Ook
staan er verslagen in van Voorpost-acties tegen bijvoorbeeld het dierenleed
in Kerstcircus Ahoy in Rotterdam.

In Weerstand, het partijblad van de Nationale Alliantie (NA), staat een
evaluatie van de voor hen desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen.
Men deed mee in Rotterdam en behaalde tot groot genoegen van weldenkend
Nederland slechts 0,12 procent van de stemmen. In de aanloop naar de
verkiezingen blijkt de NA grote moeite te hebben gehad met het vergaren van
voldoende ondersteuningsverklaringen om überhaupt deel te mogen nemen. Veel
sympathisanten die eerder toegezegd hadden om zo'n verklaring te tekenen,
haakten af toen puntje bij paaltje kwam en verzonnen daarvoor allerlei
smoezen. Maar uiteindelijk tekenden genoeg nazi's zo'n verklaring, "ondanks
al die mensen die verjaardagjes hadden, het te druk hadden, last van hun
grote teen hadden, moesten piesen of in hun broek gepoept hadden", aldus de
NA.

Het verkiezingsdebacle heeft volgens Weerstand geleid tot een
koerswijziging. De partij wil dat haar leden en sympathisanten zich
voortaan op demonstraties "minder extreem" kleden, oftewel hun SS-kledij,
kisten en bomberjacks aan de wilgen hangen en onberispelijk gekleed gaan.
Dat zou een minder afschrikkend effect hebben op "het volk". Dat klinkt
mooi, maar de verwachting is dat een substantieel gedeelte van de achterban
dat helemaal niet ziet zitten en afhaakt, en dat gebeurt ook al.

De uiterst rechtse, orthodox-christelijke, onbekende en onbeminde
splinterpartij Nederlandse Christen Democraten (NCD) kreeg het in maart
2006 zowaar voor elkaar om aan de raadsverkiezingen in Almere deel te
nemen. De kiezer strafte dat initiatief meteen weer af, want de NCD kreeg
zoals verwacht geen enkele zetel. Van de in christelijke kringen doorgaans
veel geroemde naastenliefde is bij de NCD niet veel te merken. Zo werd
jaren geleden ene C.W. van der Wal uit het partijbestuur gewipt. Dat leidde
tot een grote ruzie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Alhoewel geen
officieel bestuurslid meer, doet Van der Wal zich nog steeds voor als de
enige echte vertegenwoordiger van de partij en stuurt hij informatie rond
naar zijn 'achterban'. In een van zijn laatste pennenvruchten noemt Van der
Wal het huidige NCD-bestuurslid Pim van Kesteren "een querulant" en "een
schurftig schaap". Het schrijven van Van der Wal kenmerkt zich door
onnavolgbare zinnen als: "Ook de donseendjes van Indegat kijken toe, na
sluiting van de Kwekpoel, het jeugdcarnaval. Die mijnheer Pim van Kesteren
moet je dompen of laten onderdompelen bij de Kwekeendjes bij de Kwekpoel na
sluiting van de Kwekpoel van het jeugdcarnaval". In de zending zijn verder
verscheidene advertenties voor het carnaval in Boxtel opgenomen. De NCD:
een grote grap.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) is te lezen dat
welpenleider Constant Kusters van mening is dat de Anti-Fascistische Aktie
(AFA) over de hoogtijdagen heen zou zijn en "gedegradeerd" is tot "een
amateurclubje". Maar helaas voor Kusters brengt dat "amateurclubje" nog wel
steeds een verdomd mooi en onderbouwd tijdschrift uit. Kusters beklaagt
zich er verder over dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
bepaalde journalisten zijn partij "demoniseerden". Van deze "uitgesproken
tegenstanders" legt de partij dan ook "een openbaar dossier" aan, daarmee
duidelijk implicerend dat ze op represailles kunnen rekenen. Kusters toont
zich verder opgetogen over het feit dat hij middels zijn zogenaamde
consensuspolitiek en rechterlijke stappen gezorgd zou hebben voor een
demonstratierecht voor nazi's en aanverwant gespuis. Maar dat is voor hem
niet genoeg. Net als de NA begrijpt hij dat marsen van de NVU, waarbij het
merendeel van de deelnemers rondmarcheert in fascistische kledij, een
afstotende werking hebben. "Willen wij meer harten van de mensen veroveren,
dan moeten wij er niet angstaanjagend uitzien, maar als onderdeel van het
volk. Een ideologie zit tussen je oren en niet in je kledij of kapsel",
aldus Kusters. En net zoals bij de NA zullen veel leden zo'n eventuele
koerswijziging waarschijnlijk niet zien zitten. Veel nazi's hebben immers
meer haar dan hersenen. Voorts zijn we weer zeer content met de in Wij
Europa afgedrukte lijst van "wanbetalers", van mensen die hun contributie
aan de NVU niet hebben voldaan. Om het er nog even in te wrijven, en om hun
namen te vereeuwigen via de zoekmachines van Google, drukt deze rubriek ze
nog eens af: Denise Cremers, Theo Hijmans, Tonia Kuiperij, Hendrik van Dam,
Maikel van Houten en Mark Nederlof. Proficiat!


***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl <mailto:info@defabel.nl> met daarin "Fabel Nieuws".
Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm <http://www.defabel.nl/e01.htm>

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl <mailto:info@defabel.nl> (e-mail),
www.defabel.nl <http://www.defabel.nl/> (Website), www.gebladerte.nl
<http://www.gebladerte.nl/> (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.
---------------------------------------------
* De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center