A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Kamp Inski - Anti G8 camping aan de Duitse Oostzeekust

Date Sun, 16 Jul 2006 22:36:35 +0300


Kamp Inski" - Anti G8 camping aan de Duitse Oostzeekust [edit] Voor
sociale rechten en een heel ander geheel! Eerste oproep! 4-13 augustus 2006
In de zomer van 2007 zullen de economische en militaire machthebbers van de
wereld bijeenkomen in Grand Hotel Kempinski in het Oostzeevakantieoord
Heiligendamm bij Rostock. Om goede redenen is er al veel over de G8 geschreven
en ook deze oproep kan helaas niet anders dan te verklaren dat die ontmanteld
zou moeten worden. Uiteindelijk zijn zij, in deze wereld van uitbuiting,
armoede en onderdrukking, van globalisering van de oorlog, van aanvallen op
sociale verworvenheden en bestrijding van migratie, de centrale knooppunten in
het institutionele apparaat van de heersende wereldorde. In de politieke
geografie van het protest en verzet, zijn topconferenties tegelijkertijd
symbolische plekken geworden van een collectief en veelstemmig YA BASTA!
("het is genoeg geweest!") dat de neoliberale illusie van het einde van de
geschiedenis op z'n kop zette. Wat zich nieuw ontwikkelde bij die protesten,
was het gemeenschappelijke vermogen om het geheel te beschouwen als iets dat
geheel anders zou kunnen zijn, en dat wereldwijd.

Words...

De top-protesten van de jaren '90 en in het nieuwe millennium in Praag, Göteborg
en Genua, tot en met de protesten in Gleneagles en St. Petersburg, staan voor
veelzijdige jongere bewegingspraktijken in de oudere traditie van
internationalisme. Als wij bij onze mobiliseringen aan willen knopen bij een
analyse van voorgaande strijden, is het soms de moeite waard om af en toe
bewust geplande denkpauzes in te lassen in ons eigen sympathieke actiegerichte
milieu. We hebben behoefte aan theoretische overpeinzingen, teneinde te
begrijpen hoe de neoliberale hervorming van de wereld in zijn werk gaat.
Maar evenzeer gaat het om de nieuwsgierige uitwisseling van ervaringen met
verzet, op lokaal en mondiaal niveau.

Al bij de protesten in Gleneagles, bij het BUKO-congres in Hamburg, bij
meerdere bijeenkomsten van het links-radicale netwerk Dissent! en van de
'Interventionistische Linke' en onlangs bij de drukbezochte actieconferentie in
Rostock, is duidelijk geworden dat veel mensen al uit de startblokken geschoten
zijn om te mobiliseren voor in het jaar 2007: basisactivisten uit uiteenlopende
milieus als de linkse vakbeweging, antirassistische initiatieven, van de
(pacifistisch-anarchistische, vert.) Grasswurzel-beweging, zelforganisaties van
vluchtelingen, mensen bij Attac en uit autonoom links. Ook vragen activisten/s
uit uiteenlopende netwerken in heel Europa nu al hoe het staat met de
voorbereidingen in Duitsland, om een inhoudelijke en praktische continuiteit
van de protesten te kunnen bereiken.

Al die groepen die we opgenoemd hebben, zouden we willen warmmaken voor het idee
om al dit jaar een kamp te organiseren. We willen geen uitsluitend etiket voor
dat kamp hanteren, aangezien de strijd voor mondiale rechtvaardigheid alleen
voorstelbaar is als strijd voor en debat over uiteenlopende maatschappelijke en
emancipatorische ideeën. In plaats daarvan vinden wij het belangrijk om
politieke vormen te vinden, waarin standpunten kunnen worden geformuleerd en
conflicten open en openbaar uitgesproken kunnen worden.

Het 2006 kamp moet zo'n plek worden van ontmoeting, uitwisseling en uiteraard
ook van strijd voor de verschillende spectra van het heterogene bewegende
links. We willen de verschillende Europese en internationale concepten van
beweging, protest en verzet onderzoeken om "verschillen en overeenkomsten te
benoemen". Dit natuurlijk met het doel om de energie en de ervaringen van de
top van 2006 in St. Petersburg mee te nemen en tot aan de zomer van 2007 een
breed, gedecideerd en effectief internationaal verzet te organiseren.


... en actie


Naast een fijn verblijf aan de mooie Oostzee (met vermoeiende zelforganisatie)
met uitgebreide ruimte voor discussies en presentaties, workshops en
themagroepen, zal Camp Inski (het anti-G8-kamp aan de Oostzee) natuurlijk ook
in de in actie treden met protest en - waar dat zo uitkomt - burgerlijke
ongehoorzaamheid en zo in de regio z'n gezicht laten zien:

* Onder het motto "Het mondiale opsluitkampsysteem lokaal bestrijden" willen we
aanknopen bij de ervaringen van de no-lager-campagne in Mecklenburg-Vorpommern.
Opsluitkampen voor vluchtelingen en migranten, deze plekken die op geen
landkaart terug te vinden zijn, zijn tegenwoordig overal in Europa te vinden.
Ze zorgen voor een hiërarchisering van rechten en zijn daarmee een centraal
onderdeel van een mondiaal systeem van uitsluiting. Wij stellen daarentegen dat
de mogelijkheid om zich vrij te bewegen, een recht is dat wereldwijd gedeeld
zou moeten worden!

* "Hanse Sail Rostock 2006 (10-13 augustus). Deze datum staat vet in de agenda
van de marine. Op dit maritieme spektakel gaat de marine haar vijftigjarige
bestaan vieren. Om die reden zal er dit jaar een heel bijzonder programma
zijn." (www.hansesail.com <http://www.hansesail.com/>). Verwacht wordt ook de fregat
Mecklenburg-Vorpommern, die ingezet is bij operatie "Enduring Freedom" en bij
"anti-terreuroperaties", evenals vergelijkbare schepen van andere landen. Laten
we gezamenlijk testen hoeveel antimilitaristische tegenstand tegen deze
speelse, "populaire" uitstalling van oorlogszucht van de rijke landen in
Rostock past!

* Het vliegveld van Rostock/Laage wordt zowel gebruikt voor burgerluchtvaart als
voor militaire vluchten en heeft een functie voor de NAVO. Hiervandaan
vertrekken de Eurofighters, die vanaf zomer 2006 op het zogeheten
Bombodrom-terrein bij Wittstock in Brandenburg willen oefenen in de
gecombineerde inzet van lucht- en grondtroepen. Rostock/Laage biedt dus
ruimschoots theoritische en praktische aanknopingspunten voor Kamp Inski.

* In september zijn er lokale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De
(neonazipartij, vert.) NPD schat in goede kansen te hebben om in het parlement
te komen. Een van hun inhoudelijke thema's is de strijd tegen "globalisering".
Extreem rechts stelt daar dan nationalisme, rassisme en antisemitisme tegenover
als antwoord. Een van de vele redenen dat wij ons ook met de
verkiezingscampagne van de NPD gaan bemoeien.

Migratie, antifascisme en verzet tegen militarisme en oorlog, zijn maar een paar
van de thema's die bij Kamp Inski 2006 een rol zullen spelen. Maar we willen
meer dan dat, de neoliberale verbouwing van de wereld is immers veelzijdig -
ons verzet en onze verzetsformen zijn dat ook. Daarom roepen we internationaal
op, om actief met workshops, acties en discussies deel te nemen aan Kamp Inski

Organiseer jullie - Doe mee! - Voor een heel ander geheel!

Contact: www.camp06.org <http://www.camp06.org/>

Mailinglijst: camp2006@lists.so36.net <mailto:camp2006@lists.so36.net>

Kampgroep: info@camp06.org <mailto:info@camp06.org> of:
camp06@riseup.net <mailto:camp06@riseup.net>

Contact kultureel programma: kultur@camp06.org <mailto:kultur@camp06.org>

Post: Camp Inski, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin

Retrieved from "http://camp06.org/AufrufNl";

This page has been accessed 253 times. This page was last modified 09:21, 21
June 2006.

multilingual inform@tion <mailto:inform@tion>
http://www.euromayday.org
http://www.narconews.com
http://www.noborder.org
http://www.deletetheborder.org
http://www.eco.utexas.edu/~archive/chiapas95/
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center