A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul- Söyleþi: Meksika'da Katliamlar, Seçiml er ve Zapatistalar

Date Sun, 16 Jul 2006 12:42:52 +0200 (CEST)


Meksika, Atenco'da köylü ayaklanmasý ve devlet terörü, polisin Oaxaca
kentinin merkezini iþgal eden öðretmenlere acýmasýzca saldýrarak
daðýtmasý, seçimlere hile karýþtýrýlmasý ve Zapatista hareketi...
Olaylarý, doðrudan yaþayan Meksikalý anarþistlerin aðýzlarýndan dinlemek,
görüntüleri izlemek, Meksika deneyiminden yararlanmak ve fikir alýþ-
veriþinde bulunmak için bu pazar anarþist ve anti-otoriterlerin
yeri "Mekan"da bulunmanýzý tavsiye ederiz.
Dünya üzerinde aramýzda binlerce kilometre olmasýna raðmen benzer
deneyimleri yaþayan insanlar olarak Meksika insanlarýnýn devlet zulmüne
karþý gösterdikleri tepkilerden dersler çýkarabilmek ve esinlenmek için
sizleri Meksikalý anarþistlerin video gösterimli sunumlarýna bekliyoruz.

Yer : MEKAN
Sadri Alýþýk sok. No:21/4 (En üst kat-Pines Cafenin üstü)
Beyoðlu-ÝST.

Tarih : 16.07.2006

Saat : 14:00

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center