A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Anarchistisch blad Workers Solidarity #92 - Klimaat Verandering [en]

Date Sun, 09 Jul 2006 09:18:58 +0300


Basis Oorzaken & Radicale Oplossingen
In het licht van de toename van de bezorgdheid over het tempo van
klimaat verandering geeft Cian Lynch zijn inzichten over sommige van de
voorgestelde oplossingen. De recente golf van ongebruikelijk
verwoestende wervelstormen in de VS en de ernstige overstromingen in
Oost Europa gedurende de laatste 2 jaar hebben ertoe geleid dat de
kwestie van klimaat verandering opnieuw de krantenkoppen haalt. Een
speciaal verslag in het blad Time stelde vast dat het "serieuze debat"
over de vraag of klimaat verandering wel of niet plaatsvindt is
afgelopen. Er is nu overeenstemming, zelfs onder sceptici, dat klimaat
verandering werkelijk is en dat het door menselijke activiteit wordt
veroorzaakt. De belangrijkste kwestie is natuurlijk of het mogelijk is
om dit fenomeen vergaand af te remmen of om te keren en, als dat zo is,
wat de daden zijn die we moeten ondernemen. Dit is waar we het
duidelijkst zien waar de hoofdstroom media de nadruk op leggen. Elders
in kleine "groene" columns in de media, suggereren journalisten dat
individuele oplossingen zoals "het eten van biologisch voedsel", "het
planten van een boom" of het gebruiken van energie efficiënte
gloeilampjes de planeet zullen redden. Dit is een mythe, en een
gevaarlijke mythe. Dit zijn allemaal markt keuzes, gemaakt binnen een
economie die gebaseerd is op steeds toenemende groei en als zodanig zijn
deze individualistische, "mileu vriendelijke" keuzes bij het
boodschappen doen nog niet eens een begin van het aanpakken van de basis
oorzaken van milieuproblemen. In feite zullen deze produkten, aangezien
ze meer succesvol worden, nieuwe markten openen voor deze goederen en
het toenemen van algehele economische groei.

De conclusie die zo streng wordt vermeden door media van Time tot en met
de Guardian en de Irish Times, is dat in feite de hoofdoorzaak van
klimaat verandering de inherente drijfveer is om de winsten van de
bedrijven binnen een kapitalistisch markt systeem constant te laten
toenemen. Time biedt een opinie peiling over mogelijke manieren om
klimaat verandering te beperken, die heel weinig oplevert: twee opties
omvatten stijgende belastingen (het is duidelijk dat weinig mensen daar
voor kozen) en twee meer populaire opties omvatten het geven van
belasting verlagingen aan bedrijven om alternatieve energie bronnen te
ontwikkelen. Echter, niets substantieels werd geboden om de
veronderstelde bewering dat aan onze huidige energie behoeften tegemoet
kan worden gekomen door niet-fossiele energie bronnen te ondersteunen.

Het beste dat de liberale concensus heeft te bieden is het Kyoto
protocol, wat door de meeste klimaat wetenschappers wordt beschouwd als
meer een symbolische overwinning dan iets dat serieuze stappen zet in
het afremmen van klimaat verandering. Het is nu duidelijk dat de meeste
landen niet eens op weg zijn om deze extreem behoudende doelstellingen
te halen. De 15 leden van de EU die het langst bij de EU zijn
aangesloten (waaronder Ierland) waren overeen gekomen de emissies in
2010 met 8 % te beperken, maar nu wordt verwacht dat ze dit doel met 1,6
% procent missen. De VS, het land dat de grootste bijdrage levert aan
wereldwijde opwarming, verlieten in december 2005 de Kyoto gesprekken in
Montreal, en hebben er alleen mee ingestemd mee te doen aan toekomstige
gesprekken onder voorwaarde dat de dialoog "niet nieuwe onderhandelingen
zullen openen voor nieuwe doelen". De verbazingwekkende medeplichtigheid
van liberale milieu activisten ten aanzien hiervan is extreem
zorgwekkend. De politieke directeur van Greenpeace International, Steve
Sawyer, noemde de bijeenkomst "historisch" en zei dat het "zo'n beetje
alles" opleverde wat hij wilde.

Het is duidelijk dat noch regeringen noch bedrijven bereid zijn de
noodzakelijke stappen te zetten die nodig zijn om van koers te
veranderen van onze huidige rampzalige richting naar werkelijke,
duurzame alternatieven. We kunnen alleen een duurzame wereld bereiken
als we ons inzetten voor het opbouwen van een werkelijk duurzame
economie, een economie die produceert voor behoefte en niet om de
winsten blind te laten toenemen, met verschrikkelijke gevolgen voor het
milieu.
--------------------------
Orig: (en) Ireland, Anarchist journal Workers Solidarity #92 - Climate
Change.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center