A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filipinli Anarþistler Tutuklandý ve Ýþkence Gördü

Date Thu, 23 Feb 2006 19:23:56 +0100 (CET)


FÝLÝPÝNLER--Çoðu genç yaþta olan, ülkenin farklý yerlerinden gelen on bir
otostopçu, 14 Þubat'ta, bir çöp kamyonuyla Sagada Mt. Eyaleti'ne gittikleri
sýrada, Halsema Otoyolu kontrol noktasýnda Filipin Ulusal Polis Teþkilatý
tarafýndan tutuklanarak iþkence gördü.

Raporlara göre, genç otostopçular, bölgedeki daðlarda gezinmiþlerdi ve
turistlerin ünlü hedeflerinden Sagada Mt. Eyaleti'ni ziyaret edeceklerdi.
Halen Benguet Eyalet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan otostopçularla
bir görüþme yapan Cordillera Ýnsan Haklarý Ýttifaký'ndan Manja Bayang,
"Maceralarýnýn, yaþamlarýndaki en travmatik ve en trajik deneyime yol
açacaðýnýn hiç farkýnda olmadýklarýný" vurguladý.

Bayang, otostopçularýn, hiçbir þekilde iþlemedikleri bir suçu kabul
etmeleri için, "yumruklama, dövüþ ayakkabýlarý giyen ayaklardan
gelen tekmeler ve M-14lerle M-16larýn dipçik darbelerinden" zarar
gördüklerini söylüyor. On bir otostopçu, Yeni Halk Ordusu'nun 10 Þubat
2006'da gerçekleþen, Mangkayan, Benguet'teki Cabiten Kampý saldýrýsýna
katýldýklarýný kabul etmeye zorlandýlar. Masum gençler Soygun ve Cinayetle
suçlanýyorlar.

Manja Bayang, "Bu bizler için trajik ve travmatik bir deneyim oldu. Ülkede
artýk hiçbir yere güvenle seyahat edemeyeceðimizi düþünüyoruz, çünkü bizleri
savunacaðýný düþündüðümüz insanlar, bizlere dayanýlmaz ve akla hayale
gelmeyen
fiziksel, zihinsel ve duygusal iþkenceler uyguluyorlar," diyor.

http://manila.indymedia.org

SIRT ÇANTALILAR ÖZGÜR OLMADAN SAGADA TURÝZMÝNÝ BOYKOT EDÝN!

Tutuklanan anarþistlerin isimleri þöyle:

1. Rundren Berloize G. Lao, Davao City

2. Anderson Tabocanon Alonzo, 18 yaþýnda, Malagos, Baguio

St., Purok 2, Calinan, Davao City

3. Aldoz Christian Maòoza, 18 yaþýnda,, #2 Sampaloc St.,
Santolan, Pasig City

4. Ron Baquiran Pandino, 20 yaþýnda, Brgy. Mayatba, Siniloan,
Laguna

5. Ray Lester Esguerra Mendoza, 16 yaþýnda, Blk. 157 Lot 32
San Francisco St., Barangay Rizal, Makati City

6. Jethro Villagracia, 21 yaþýnda, Malagos, Baguio St., Purok 2
Calinan, Davao City

7. Neil Russel Sarmiento Balajadia, 25 yaþýnda, #026 Tawiran
St., Santolan Pasig City

8. Darwin Padilla Alazar, 21 yaþýnda, Brgy Tipuso, Urdaneta
City, Pangasinan

9. Arvie Molmog Nuòez, 21 yaþýnda, Brgy Silangang Mayao,
Lucena City

10. Jefferson delacruz DeLaRosa, 20 yaþýnda, #211 A.M. De Leon
St., Santolan, Pasig City

11. Frencess Ann Galdonez Bernal, 15 yaþýnda, Camupang,
Marikina City


[Haberin Ýngilizce metni:
http://www.infoshop.org/inews/article.php?story=20060222222409249]


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center