A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] 90 demonstranten bij AZC Leiden

Date Tue, 21 Feb 2006 17:08:46 +0200


Persbericht, 17 februari 2006 90 demonstranten bij AZC Leiden In korte tijd 5 zelfmoorden in centrum
Op vrijdagmiddag 17 februari 2006 van 14:00 tot 15:00 uur hebben ruim 90
vluchtelingen en hun sympathisanten actie gevoerd bij het
asielzoekerscentrum Leiden. Hieronder twee verklaringen. Een van de
vluchtelingen zelf en een van een aantal Turkse organisaties die de actie
steunen.

Foto's van de actie zijn vanaf ongeveer 18:00 uur vandaag te zien op de
website van De Fabel van de illegaal <www.defabel.nl>.
-------------------
Wij, vluchtelingen, zijn van plan een langdurige campagne te starten.
Vandaag, 17 februari 2006, gaan wij om 14:00 uur demonstreren voor het AZC
Leiden aan de Rijnsburgerweg 124 te Leiden. De campagne wordt georganiseerd
door ons, met steun van verschillende organisaties.

We hebben structurele en ernstige problemen:
- Landelijk neemt het aantal ZELFDODINGEN onder ons toe.
- We willen zorg- en dienstverlening door neutrale organisaties.
- We hebben last van een meedogenloze en verscherpte vreemdelingenwet.

Hoe structureel en erg is de problematiek? Als meest recente cijfer zijn
bij ons in het AZC Leiden nu 5 slachtoffers van zelfdoding bekend:
- Bikram Pakrin (Nepal)
- Bolor Baasan (Mongolië)
- Abdul Coroma (Sierra Leone)
- Mahdi Salhal (Irak)
- Karim Rachid (Irak)

Binnen 2 maanden hebben we meerdere incidenten gezien. Wij zijn ook
ooggetuige geweest van pogingen tot zelfmoord. Alleen zijn de namen en de
afkomst van deze mensen onbekend omdat die mensen gelijk verdwijnen na de
zelfmoordpoging. Gedreven om te ontsnappen aan deze ellende en ons
verlangen naar vrijheid, recht en waardigheid zijn wij hierheen gekomen.
Onze humanitaire en langdurige strijd voor een betere wereld eindigt nu in
een mensonwaardig bestaan.

De belangrijkste redenen voor deze wanhoop zijn de voortdurende
onderdrukking door dreigementen met negatieve beslissingen,
landuitzettingen, korten op uitkering. Door slecht voedsel en een
onhygiënische omgeving verliezen wij ons gevoel van menselijke waardigheid.
In onze ogen worden wij behandeld als misdadigers in plaats van een mens
met basisbehoeften aan onderdak, voedsel, warmte en zorg.

Deze ellendige wereld hebben wij met z'n allen gecreëerd. Wij zijn
overtuigd dat wij met z'n allen kunnen werken aan een betere wereld. Daarom
gaan wij vanaf nu opstaan. Wij roepen alle vluchtelingen en betrokkenen van
het land op om met een reeks acties langdurige oplossingen te zoeken.

- Wij eisen dringend een 24 uurs zorg- en dienstverlening door
onafhankelijke zorgverleners om verdere escalaties met zelfdodingen te
voorkomen. Kortom: niet door de MOA, de COA en de IND.

- Wij eisen een eerlijke en landelijke registratie en rapportage over de
zelfdoding onder vluchtelingen, op basis van een door onafhankelijke
organisaties opgesteld onderzoeksrapport.

Onze doelen voor de lange termijn zullen later meer gedetailleerd worden
geformuleerd.

Asielzoekers van Nederland en ondersteunende organisaties: Prime, St. Yuz
Cicek, St. Nupelda, War people resistance, VEKSAF, HTIF, Vrije politieke
krant, Mensenrechtenvereniging Nederland-Turkije, St. Levenslicht, Fabel
van de Illegaal.
---------------------
De tekst van de Turkse steunorganisaties
Aan de publieke opinie

De Nederlandse politiek op gebied van immigranten gaat in al zijn
onmenswaardigheid door. Vorig jaar zijn 11 mensen die in hechtenis waren
genomen en naar het land van herkomst gestuurd zouden worden, in Schiphol
levend verbrand. Deze gebeurtenis is getoond als een eenmalig ongelukje en
is in de doofpot gestopt. Nu, nadat er geen serieuze reactie is geboden
door de democratische kringen en de asielzoekerscentra net in vergetelheid
binnen te raken, horen we een kreet uit het AZC Leiden. De rekening van de
politiek betreffende immigranten is betaald met 5 mensen die zelfmoord
hebben gepleegd.

Mensen die om verschillende redenen naar Nederland zijn geëmigreerd, hebben
te maken met de slechte levensomstandigheden in de AZC's. Zij gaan door een
ware hel. Door het strenger worden vreemdelingenbeleid stijgt de vrees bij
veel immigranten om teruggestuurd te worden naar het land van herkomst,
waardoor angst en hopeloosheid overheerst. De slechte omstandigheden op
gebied van sociale contacten, gezondheid en onderwijs, evenals de
voortdurende overplaatsingen dragen bij aan de vorming van een trauma. Een
trauma dat zich in uit in psychologische problemen en zelfmoord.

Het laatste voorbeeld hiervan zien we terug in AZC Leiden. Binnen 2,5 maand
hebben 5 mensen zelfmoord gepleegd. Deze mensen zijn het slachtoffer van
een mensonwaardig vreemdelingenbeleid van de Nederlandse regering: Biram
Pakrin (Nepal), Bolor Baasen (Mongolië), Abdul Coroma (Sierra Leone), Mahdi
Salhal (Irak) en Karim Rachid (Irak, nu in het ziekenhuis). Een Iraakse
baby is gestorven wegens gezondheidsproblemen, een baby waarvan dokters
zeiden dat er niets mee aan de hand was. Dat deze mensen binnen een zo
korte tijd zijn gestorven geeft het geheel een nog ernstiger karakter. De
mensen die vanwege oorlog, onderdrukking en foltering naar Nederland zijn
geëmigreerd krijgen te maken met de zware omstandigheden van de AZC's, de
vrees om teruggestuurd te worden, economische problemen,
gezondheidsklachten en woningnood. Het AZC in Leiden is een kamp des doods
geworden. Het ontbreken van een toekomstperspectief drijft de mensen tot
zelfmoord.

Het immigratiebeleid van de Nederlandse overheid, die verantwoordelijk is
voor de gevolgen, moet veranderen. Er moet afstand worden gedaan van een
politiek die mensen in een uitzichtloze situatie drijft en mensenrechten
schendt. De omstandigheden op gebied van gezondheid, woning en onderwijs
moeten worden verbeterd. Verplichte overplaatsingen moet een halt worden
toegeroepen. De mogelijkheden van immigranten om plaats te nemen in de
productie moeten worden bevorderd en ze moeten een arbeidsvergunning
krijgen op basis van gelijke rechten. We moeten niet vergeten dat asiel
aanvragen een mensenrecht is. Dit is zo verklaard door de Verenigde Naties
en bijna alle landen op de wereld. Dit recht is verkregen door strijd en
kan niet worden teruggenomen!

Wij, verschillende democratische organisaties uit Turkije die activiteiten
organiseren in Nederland, vragen iedereen achter deze eisen te gaan staan
en een standpunt in te nemen tegen het vreemdelingenbeleid. Wij moeten
vanuit alle fronten tegen dit beleid ageren en strijden voor een
rechtvaardig beleid. Als wij nu geen actie ondernemen, zullen de
zelfmoordpogingen blijven voorkomen en zal dit vuur zich nog verder
verspreiden.

Voor een democratischer wetgeving en beleid betreffende immigranten!
Voor een arbeidsvergunning op basis van gelijke rechten voor asielzoekers!
De omstandigheden van asielzoekers op gebied van gezondheid, woning en
onderwijs moeten worden verbeterd!

Anatolische Federatie, VEKSAV, HTIF, St. Yüz Ciçek
***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL*
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*De Fabel van de illegaal is een antiautoritair antikapitalistisch
initiatief.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center