A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Mexico, CIPO-RFM: Wie we zijn en waarom we strijden (en)

Date Wed, 15 Feb 2006 18:57:35 +0200


Hieronder staat een persbericht dat verklaart wie en wat de Consejo Indigena
Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magon" CIPO-RFM is, naast huidige en
up-to-date informatie over Raul Gatica, wiens leven nu in gevaar is vanwege
de wens van de mexicaanse regering om onze stem tot zwijgen te brengen. Zie
ook onze website: www.nodo50.org/cipo.
Wat we wensen, behalve het verspreiden van algemeen bewustzijn over onze
beweging, is contacten in andere naties, in NGOs, activisten groepen, solidariteit
netwerken, en media om onmiddellijk druk uit te oefenen op de Mexicaanse regering
in het geval van een mensenrechten crisis [.] help ons alsjeblieft om een ondersteunend
netwerk op te bouwen voor deze zeer belangrijke beweging.

We willen jullie op onze lijst van contacten hebben om jullie geinformeerd
te houden over ontwikkelingen en om voor geval van nood een contact te
hebben voor urgente informatie.

Luke Woodyard

luke@skorga.org

CIPO-RFM Engels correspondent

CIPO-RFM: Wie we zijn en waarom we strijden

De Consejo Indigena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magon CIPO-RFM is het
huis van de armen die strijden tegen onrechtvaardigheid. We zijn een
organisatie van gemeenschappen die geweldloos verzet gebruiken. Onze kracht
ligt in het helpen van elkaar, en in onze onafhankelijkheid van alle
politieke partijen, legaal of in het geheim, en van al de instituties en
organisaties van de regering. De activiteiten van de CIPO-RFM zijn het
resultaat van overeenkomsten die tijdens bijeenkomsten zijn bereikt, dus
delen we allemaal de successen en mislukkingen. CIPO vertegenwoordigt nu 24
gemeenschappen van Chatin, Mixtec, Chinantec, Cuicatec, Zapotec, Mixe,
Triqui, zwarte of halfbloed dorpen.

In Mexico en in het bijzonder in Oaxaca is de Consejo Indigena Popular de
Oaxaca "Ricardo Flores Magon" (CIPO-RFM) een van de meest onderdrukte
organisaties door de politie en paramilitairen. Tot vandaag zijn de
aantallen: 517 detenties en gemartelde mensen, 103 invallen van de politie
en paramilitairen in onze gemeenschappen, 81 bevelen voor gevangenisstraf,
229 strafrechterlijke, civiele en commerciële processen, 263 mensen
aangevallen, 37 bedreigingen met de dood, 27 moorden, een van onze leden,
Raul Gatica, verbergt zich bij internationale waarnemers na verschillende
pogingen om hem te vermoorden.

De regering is gewelddadig tegenover ons omdat ze bang zijn voor waar we
voor staan. Vreedzaam naast elkaar bestaande autonome zelfvoorzienende
gemeenschappen. Onze missie is de vrije associatie van onze volkeren waarbij
we autonome en directe actie uitoefenen, zoals op de Magonistische wijze,
om:

1.De volkeren en arbeiders in de wereld te helpen zich vrijwillig te
organiseren, zelfs als ze niet lid van CIPO-RFM zijn.

2.Om de territoriale, economische, sociale, politieke en culturele rechten
van gemeenschappen en individuen te bevorderen, publiceren en te verdedigen.

3.Om gemeenschappen, organisatie en individuen te adviseren en te
begeleiden, inheems of niet, die vragen om onze steun bij hun vormen van
strijd.

4.Het uitvoeren van houdbare projecten (producties, commercieel enz.) die de
integrale ontwikkeling van (inheemse) gemeenschappen toestaan, rekening
houdend met ecosystemen en waarbij de volkeren die er leven worden
gerespecteerd.

5.Het onderzoeken, documenteren, analyseren en publiceren van de bewegingen
van inheemse volkeren.

6.Inzet voor het behoud van het land, en zorg voor de natuur om de visie van
onze volkeren opnieuw te waarderen.

7.Het ontwikkelen van alternatieve media/communicaties via radio, TV en het
Internet enz.

8.Het in praktijk brengen van concrete acties om het respect voor vrouwen,
minderjarigen en minderheden terug te winnen.

We kozen er voor de naam van Ricardo Flores Magon te gebruiken omdat hij
inheems was, vocht voor vrijheid, en hoewel hij uit Oaxaca kwam waren zijn
hart, gedachten en werk voor de bevrijding van alle volkeren in de wereld.
Het aannemen van Magon's principes betekent dat we strijden zonder te zoeken
naar materieel gewin of persoonlijk voordeel, maar eerder om arrogantie,
autoritair gedoe, en leugens uit te bannen. Het betekent ook dat we niet
streven naar macht over anderen, noch dat we onszelf opleggen aan anderen.
We gebruiken wederzijdse steun als onze basis, solidariteit, directe actie,
en autonomie als ons pad naar bevrijding.

Nu zijn onze eisen aan de regering:

1.Vrede met rechtvaardigheid en waardigheid.

2.Respect voor de autonomie van onze gemeenschappen in de CIPO-RFM.

3. Het einde van paramilitaire activiteiten van de CROCUT en de bestraffing
van de leiders Ceasar Tomil en Jacobo Chavez, die op 16 oktober 2003
Bartolome Sales vermoordden en 9 andere mannen en vrouwen neerschoten, de
bestraffing van Antorcha Campensina die op 11 augustus 2002 twee kinderen
vermoordde en 34 vrouwen verwondde, en gerechtigheid voor degenen die op 13
maart en 12 juli 2004 zijn vermoord in Sta Lucia Monterverde, waar twee
andere personen werden vermoord.

4.Het einde van de onderdrukking van de leden van de CIPO-RFM, en het
opvolgen van de aanbevelingen (CNDH/29/99), (CEDDH/15/2002), en
(CEDH/13/2004) om onze mensenrechten te respecteren.

5.Vrijheid voor onze broeders en zusters: Dolores Villalobos Cuamatzin,
Miguel Cruz Moreno, Leonor Lpez Alavez (15 jaar oud), Reynaldo Feria
Hernandez, Gumaro Lpez Alavez, Carmen Lpez Prez, Kalid Prez Gmez (17 jaar
oud), Margarita Garca Garca, Habacuc Cruz Cruz, Gildardo Prez Gmez (17 jaar
oud), Hipolito Rodriguez Soriano, Jos Cruz Cruz, Abel Ramrez Ramrez,
Guadalupe Garca Garca en Mauro Garca Garca, leden van het organiserend
comité van de basisraad van de CIPO-RFM, democratische arbeiders van het
tres poderes syndicaat.

6.Een multilaterale oplossing voor de landbouw problemen van San Isidro
Aloapam, Sta Catarina Yosonotu, Gaudalupe Chindua en Cacalotepec.

7.Garanties voor het leven van Raul Gatica.

8.Een algemene bijeenkomst, democratische verkiezingen en respect voor de
sociale verworvenheden voor de arbeiders van STSPEIDEO, die gedurende twee
jaar zijn opgeschort.

9.Gemeentelijke inzet plus scholen, artsen, water, voedsel, elektriciteit,
en zorg voor de ouderen en gehandicapten.

10.Het recht om te leven en te verkopen op de Huatulco stranden.

11.Respect voor de Radia "Guestza" en de concessie voor het transport van
mensen die buiten Tlaxiaco wonen.

Aanvallen en doden zijn recentelijk de gevolgen geweest van vreedzame
protesten: op 10 juli 2004 in Sta Elta raakte Edgar Torija dodelijk gewond,
op 11 juli 2004 in Sta Cruz Huatulco verwondden mensen van de PRI geleid
door Demetrio Villalobos 8 mensen, waaronder de kinderen Carolina en Sandra
Diaz Hernandez en Brenda Torres. Op 13 juli 2004 vermoordden paramilitairen
Pedro Cruz Salazar uit Sta Lucia Monteverde, op 16 juli 2004 op het
dansplein in Oaxaca werkten speciale krachten, en politie geleid door Jose M
Vera Satinas en Manuel Moreno Rivas, Elisabeth Perez, Adelfa Perez, Simon
Yilescas, Fluvia Dominguez, Gloria Ramos, Milisa Flores en Rolando Zeferino
het ziekenhuis in, waarbij ze gas en elektrische knuppels gebruikten.

De regering gelooft dat als ze ons aanvallen en intimideren we zullen
ophouden te strijden. Maar deze gebeurtenissen hebben onze vastbeslotenheid
en wil om te blijven strijden alleen maar versterkt.

Contact con nosotr@s

Neem contact met ons op:

www.nodo50.org/cipo

cipo(at)nodo50.org

ciporfm(at)yahoo.com.mx

mujercipo(at)hotmail.com

anarkopanda(at)yahoo.com.mx

Orig: (en) CIPO-RFM: Who we are and why we fight.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center