A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, WSM - Workers Solidarity #90 - Wat is anarchisme? Denkend over anarchisme door John Flood (en)

Date Wed, 08 Feb 2006 18:05:13 +0200


Veel mensen brengen het anarchisme nog steeds in verband met geweld,
vernietiging, en chaos
"Rise, like lions after slumber, In unvanquishable number, Shake your chains
to earth like dew, Which in sleep had fall'n on you. Ye are many They are
few" - Shelley, The Mask of Anarchy.
Gedurende de afgelopen vijftien jaar is de wereldwijde anarchistische
beweging ontwaakt uit een lange sluimering. In Ierland krijgen
anarchistische ideeën en methoden van organisatie een bredere acceptatie dan
ooit tevoren. Echter, veel mensen brengen het anarchisme nog steeds in
verband met geweld, vernietiging, en chaos. Dit concept van anarchisme wordt
versterkt door de burgerlijke media, en degenen die belang hebben bij het
belachelijk maken van de anarchistische beweging. Het is onnodig te zeggen
dat dit idee over anarchisme niets te maken heeft met de maatschappij die we
proberen te creëren, of onze strijd om het te bereiken.

Het anarchisme werd geboren in de smeltkroes van de klassenstrijd en kwam
voort uit de bredere socialistische beweging. Anarchisten wensen het
economische systeem waarin een minderheid leeft van de arbeid van anderen te
vervangen, door een systeem waarin de arbeiders, degenen die werken met het
hoofd en degenen die werken met de hand, de rijkdom van de maatschappij
bezitten en beheersen. Dit zou mensen toestaan te beslissen wat ze nodig
hebben. Deze democratisch geplande productie zou gericht zijn op het
bevredigen van de behoeften van mensen in plaats van de onverzadigbare
hebzucht van een minderheid.

Echter, anarchisten voelen dat deze controle over de economie niet kan
worden uitgeoefend door een gecentraliseerde regering. We zien vrijheid als
iets dat tot het hart van het socialisme behoort, en de strijd om die te
creëren. De geschiedenis, de rationaliteit en onze eigen ervaringen leren
ons dat een heersende groep, als die eenmaal de controle wordt gegeven,
vergiftigd raakt met macht en voelt dat ze weten wat het beste is voor de
rest van ons. Vaak zullen ze hun net verworven macht gebruiken tegen hun
vijanden, zelfs als dit de mensen zijn die ze worden geacht te
vertegenwoordigen. De bittere ervaringen van Rusland, Spanje en talrijke
andere vormen van verraad gedurende de geschiedenis leren ons dat het
kapitalisme en hiërarchieën niet van bovenaf kunnen worden afgeschaft.
Vrijheid wordt niet gegarandeerd door regeringen of elites; het wordt
gewonnen door strijd door arbeiders en andere onderdrukte mensen.

In plaats van "goede" bazen en leiders aan te wijzen om de maatschappij voor
de rest van ons te besturen, willen we dat mensen direct alle mogelijke
aspecten van hun leven controleren. We geloven dat iedere interactie tussen
individuen onder de directe controle van de medewerkers zou moeten zijn.

De basis democratische structuur van de door ons voorgestelde maatschappij
zouden raden van arbeiders en de gemeenschap zijn. Hier zouden mensen samen
komen om te bespreken hoe ze willen dat de hulpbronnen van de maatschappij
moeten worden gebruikt. Deze raden zouden samen federeren op een nationale
en internationale basis om de productie voor de grotere gemeenschap te
plannen. De lokale raden zouden vertegenwoordigers voor de nationale,
regionale of internationale raden aanwijzen. Als een vertegenwoordiger de
opdracht zou overstijgen of tegen de wensen van de raad in zou gaan zou die
vertegenwoordiger worden ontdaan van de verplichtingen. In alle gevallen zou
de macht om te beslissen rusten bij de gemeenschap in plaats van bij de
vertegenwoordiger. Echter, democratie zou niet alleen eenvoudigweg beslissen
over de verdeling van goederen. In een anarchistische maatschappij zouden
mensen ook de wijze waarop productie plaatsvindt en de voorwaarden voor hun
werk controleren.

Het anarchisme bevredigt niet eenvoudigweg onze "dierlijke" behoeften;
voedsel, kleding, huisvesting enz. Het biedt ons waardigheid, zelfrespect en
controle over onze eigen levens. Het creëert de voorwaarden waarin mensen
hun volledige potentieel vrij kunnen ontwikkelen en bereiken.

Het is duidelijk dat we nergens in de buurt zijn van deze idyllische
situatie. Echter, anarchisten zijn geen utopische dromers. We erkennen dat
het een lange, zware strijd zal zijn voordat onze hoofddoelen worden
bereikt. In plaats van achterover te leunen en te wachten tot het
kapitalisme ineenstort, of totdat de revolutie komt, geloven we in het
organiseren in het hier en nu. Op een dagelijkse basis zijn anarchisten
betrokken bij strijd op de werkplek en in de gemeenschap, evenals de strijd
voor gender gelijkheid, anti-racisme, pro-keuze en veel andere campagnes
voor een betere levensstandaard en meer controle over onze levens.

Anarchisme is dan: een analyse over wat niet deugt aan de maatschappij, een
strategie voor hoe dit kan worden veranderd, en een visie van een toekomst
gebaseerd op solidariteit, gelijkheid en vrijheid.

Uit Workers Solidarity 90, Jan/Feb 2006.

Orig: (en) Ierland, WSM - Workers Solidarity #90 - What is anarchism?
Thinking about anarchism by John Flood.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center