A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, Anarchist Federation Organise #67 - Organise! herdenkt de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie in 1956 [en]

Date Sun, 31 Dec 2006 18:07:18 +0200Het Sovjet leger trok in 1944 Oost Europa binnen. Als bepaalde mensen geloofden dat dit tot bevrijding zou leiden, zou snel blijken dat ze het mis hadden. Niet alleen werd het kapitalisme niet afgeschaft maar het oude fascistische regime, die zoals die in Hongarije, Roemenië en Bulgarije hadden gewerkt als gewillige kleine partners van de Nazi’s, werden in zekere zin gehandhaafd in die zin dat de oude politieke structuren werden gehandhaafd. Het personeel van de regimes bleef voor het grootste deel op zijn plaats.

De Sovjet leider Molotov merkte op dat bovenal “wet en orde moeten worden gehandhaafd om de opkomst van anarchie te voorkomen”!

De nieuwe Hongaarse regering had als hoofd Bela Danolki-Miklos, een generaal die was onderscheiden door Hitler en die was opgetreden als tussenpersoon tussen het Nazi regime en de fascistische regering van admiraal Horthy, die in 1919 een verschrikkelijke Witte Terreur tegen de eerste Hongaarse Revolutie had gelanceerd.

Horthy bleek, vanwege zijn Hongaarse nationalisme, een onbetrouwbare bondgenoot te zijn van Hitler, die een Duits bezettingsleger had gestuurd.

Veel Hongaren waren stomverbaasd toen een Nazi hoogwaardigheidsbekleder, die nog steeds Horthy als de legitieme leider van het land zag, aan het hoofd van een regering werd gesteld, met enkele socialisten en communisten als uiterlijk vertoon.

Het Sovjet regime had als doel het beheersen van het land door het opzetten van een Hongaarse Communistische Partij die was gezuiverd van elementen die nog steeds droomden van enige werkelijke vorm van communisme. De partij kreeg de controle over het ministerie van binnenlandse zaken en de geheime politie, de AVO. In 1948 kreeg het de controle over het ministerie van defensie. Het werkte de oppositie tegen door zich steeds met de ene stroming tegen de andere te verbinden. Het gebruikte marteling en moord en repressie. De krachten van repressie waren een eigenaardig mengsel van de oude schurken van het Horthy regime en de nieuwe schurken van de Communistische Partij.

HONGARIJE WORDT EEN RUSSISCHE KOLONIE

Rusland legde strenge herstelbetalingen op aan Hongarije, wat de levensomstandigheden verslechterde en een tijdje tot hongersnood leidde. Moskou eiste 300 miljoen dollar in materiaal en landbouw producten. Deze gingen voor het grootste deel naar Rusland, de rest werd naar Tsjechoslowakije en Joegoslavië gestuurd.

Ondanks de repressie van de AVO en de aanwezigheid van het Rode Leger werd de situatie in Hongarije explosief. Moskou moest de eisen voor herstelbetalingen verminderen van 25% tot 10% van het nationale budget van Hongarije.

Massieve nationalisaties leidden tot een economie die werd beheerst door de Hongaarse regering en de Sovjet Unie. Arbeiders in genationaliseerde industrieën lijdden onder slechte omstandigheden, gebaseerd op loon naar werken, met beloningen voor hogere productiviteit (Stakhanovisme) met de laagste lonen voor de meerderheid!

Een lange strijd tussen de arbeidersklasse en het nieuwe regime begon in deze periode. Afwezigheid en tijdens het werk zo weinig mogelijk doen waren de voornaamste wapens van de arbeidersklasse. Het regime keerde zich tegen “luie arbeiders” en de terugval in de productiviteit en de slechte kwaliteit van de gefabriceerde goederen. In 1948 zei de minister van industrie: “De arbeiders hebben een terroristische houding aangenomen tegenover de directeuren van genationaliseerde industrieën.”

Een wet werd aangenomen waarin het arbeiders werd verboden zonder toestemming hun werkplek te verlaten.

Tegelijkertijd verwijderden de Communistische Partijen in Oost Europa van 1948 tot 1950 een groot aantal mensen die ze aanhangers van het “Titoisme” noemden uit hun rangen (in Hongarije bijna 500.000 mensen!).

In maart 1953 stierf Stalin. Arbeiders opstanden braken uit in Pilsen, Tsjechoslowakije, waar een demonstratie van Skoda arbeiders en arbeiders van een wapenfabriek wreed werd onderdrukt. Twee weken later kwamen de arbeiders van Oost Berlijn in opstand, waardoor revoltes uitbraken in heel Oost Duitsland, die door Russische tanks werden onderdrukt.

Het Sovjet leiderschap moest een nieuwe strategie toepassen. In Hongarije betekende dit dat de ‘harde’ leider Rakosi werd afgezet en de ‘softe’ Imre Nagy als premier werd aangesteld. Verschillende hervormingen werden doorgevoerd: lichte industrieën leefden op, die tot dan toe hadden geleden ten koste van de zware industrie die de USSR nodig had, er was een toename van de productie van consumptie goederen, individuele boeren kregen hulp, en de repressie werd minder streng. Het Kremlin hoopte dat de Hongaarse arbeidersklasse hierdoor tot rust zou komen.

Nadat Chroestsjov in de USSR aan de macht kwam, werd Nagy ontslagen en Rakosi kwam terug op zijn plek. De meeste van de concessies die in de laatste 20 maanden waren doorgevoerd werden beetje bij beetje weggenomen. De druk om meer aan herstelbetalingen te betalen werd opgevoerd.

DE POOLSE ARBEIDERS REVOLTE

Op 28 juni 1956 demonstreerden de arbeiders van Poznan voor de terugtrekking van de Russen, het einde van loon naar werken en ‘Brood en Vrijheid’. Opnieuw werd de revolte brutaal neergeslagen.

In Hongarije zetten de arbeiders hun strijd voort met een serie van stakingen. Dit moedigde intellectuelen, artiesten, schrijvers en studenten aan om hun eisen naar voren te brengen. De Petofi Kring werd gesticht door studenten in de Communistische Jeugd organisatie. Dit werd een belangrijk centrum voor debat en discussie. Tegelijkertijd begonnen ondergrondse pamfletten te circuleren, literaire besprekingen verschenen en semi-openbare bijeenkomsten vonden plaats. Rakosi probeerde deze bijeenkomsten te verbieden, maar dat mislukte. Hij wilde een massief optreden, maar de Sojvets waren bang dat de situatie uit de hand zou lopen en grepen in om Rakosi opnieuw af te zetten. Hij werd vervangen door zijn rechterhand, Gero.

Dit stond de Schrijvers Vakbond toe alle aanhangers van Rakosi als leden te schrappen, waarbij ze werden vervangen door dissidenten en zelfs niet-communisten.

Het regime probeerde sympathie te wekken door Rajk, een communistische dissident die eerder vanwege Titoisme was geëxecuteerd, te zuiveren. Tweehonderdduizend mensen waren aanwezig toen Rajk’s lichaam opnieuw werd begraven voor een officiële begrafenis. Voor zijn dood had Rajk de leiding over de AVO. De meesten die die dag aanwezig waren kwamen niet om Rajk te eren, maar om hun oppositie tegenover het regime te tonen.

OKTOBER 1956 – DE ARBEIDERS BETREDEN HET STRIJDTONEEL

Door middel van lokale vakbondsafdelingen riepen arbeiders op tot het beheer van de fabrieken door de arbeiders. Het Nationale Comité van Vakbonden zette deze eisen om in ‘vakbondsdemocratie’ en ‘arbeiderscontrole’.

Deze nieuwe eisen voegden een revolutionaire inhoud toe aan de agitatie die tot dan toe alleen protest was geweest. De Petofi Kring nam de eisen van de arbeiders over en vormde ze om tot een smalle eis die aan de regering moest worden gesteld.

Toen ze hoorden dat het oude Poolse leiderschap had moeten aftreden, ondanks de steun van Moskou, dachten de intellectuelen dat hun moment was gekomen. De Petofi Kring riep voor 23 oktober op tot een demonstratie uit solidariteit met hun “Poolse broeders”. De regering verbood het protest, maar gaf toe toen bleek dat mensen massaal door Boedapest liepen. Vijftigduizend mensen verzamelden zich om een resolutie van de Schrijvers Vakbond te horen. Deze riep op tot nationale onafhankelijkheid op basis van socialistische principes, gelijkheid bij de verhouding met de USSR en een herziening van de economische overeenkomsten, leiding van de fabrieken door de arbeiders en technici, het vertrek van Rakosi en een nieuwe regering met electorale vrijheid.

De demonstratie zou eindigen, maar veel deelnemers besloten naar het parlement te lopen. Honderdduizend mensen verzamelden zich. Besloten werd te gaan naar het belangrijkste radio station, zodat de eisen zouden worden uitgezonden. Op de weg daar naar toe werd een enorm standbeeld van Stalin weggesleept en vernield.

Duizenden meer sloten zich aan bij de mars, waaronder veel arbeiders. Bij het radio station schoten AGO schurken, die zich in het gebouw hadden verscholen, op de menigte, waarbij velen werden vermoord. De menigte bleef vooruit lopen, waarbij de politie buiten het gebouw werd overweldigd en de wapens van de politie werden overgenomen om op het gebouw te schieten.

Arbeiders keerden terug naar wapenfabrieken waar ze werkten en laadden auto’s met wapens die naar het radio station werden gebracht.

De leiders van de Communistische Partij die in paniek waren brachten de ‘softe’ Nagy terug als premier. Maar het was onder zijn leiderschap dat de regering het Rode Leger opriep om te helpen “de orde te herstellen”.

“Het waren de arbeiders die … voorkwamen dat de strijd volledig instortte. Ze zagen de kwestie Nagy als grotendeels zonder belang. In de maatschappij zagen ze door het stof en de rook van de strijd in de straten een schimp van een situatie waarin er geen premier, politici, en geen officials of bazen zouden zijn die bevelen aan ze zouden geven”, zegt Andy Anderson, schrijver van Hungary 1956.

“De jonge arbeiders leidden de weg en iedereen volgde hen” – 21 jarige arbeider van de Verenigde Elektriciteit fabriek in een buitenwijk van Boedapest.

Arbeiders en studenten zetten een revolutionaire raad op. De slag rond het radio station ging door. Nagy riep op tot het neerleggen van de wapens en beloofde vergaande democratisering. Dit schrikte niet veel arbeiders af. De Revolutionaire Raad van Arbeiders en Studenten riep op tot een algemene staking.

TANKS KOMEN ER AAN

Russische tanks kwamen er aan en veel barricades werden tegen hen opgebouwd. Gedurende drie dagen gingen de gevechten in Boedapest door, waarbij arbeiders en studenten molotovs, in beslag genomen wapens en zelfs een klein veld geschut waarmee ze de tanks bombardeerden.

Ondertussen verspreidde de revolutie zich.

In Magyarovar schoot de AVO op een menigte, waarbij meer dan honderd mensen werden vermoord. Gewapende arbeiders en studenten uit het nabij gelegen Gyor kwamen aan. Het AVO hoofdkwartier werd veroverd, en de AVO schurken die het overleefden werden dood geslagen of gelyncht.

De algemene staking verspreidde zich over Boedapest en naar de voornaamste industriële steden. In heel Hongarije werden revolutionaire comité’s en raden opgezet.

Raden werden gevormd in de mijnen, de staal fabrieken, de elektriciteit stations. Velen publiceerden programma’s. Hun voornaamste eisen waren revolutionair in de zin dat ze de grondvesten van de bureaucratie lieten schudden en bijna zeker van daar zouden leiden tot de creatie van een werkelijk communisme.

Boeren en boerderij arbeiders organiseerden voedsel leveranties naar de stedelijke arbeiders en verdreven de managers van de statelijke boerderij collectieven. In sommige gebieden werd land herverdeeld, in andere gingen de collectieven verder onder hun controle.

Al spoedig werden gevangenissen in Boedapest veroverd en alle politieke gevangenen werden vrijgelaten. Toen de verschrikkelijke omstandigheden, marteling en klappen bekend werden werd bijna iedere AVO die werd gepakt vermoord door de menigten.

Nagy beloofde nu de ontmanteling van de AVO, en het Rode Leger trok zich terug uit Boedapest. Echter, dit was alleen om te hergroeperen. Nagy werd door de raden gewaarschuwd dat als het Rode Leger zich niet helemaal terug zou trekken zij hen hier toe zouden dwingen.

De Nagy regering verzekerde het volk dat de Russen niet opnieuw zouden aanvallen. Maar spoedig werden Pal Maleter en Kovacs, die een belangrijke rol hadden gespeeld bij de gevechten in Boedapest, gearresteerd tijdens onderhandelingen met het Rode Leger. Op 4 november opende het Rode Leger het vuur op alle belangrijke steden. MIG jachtvliegtuigen beschoten de bevolking. De arbeidersklasse incasseerde tijdens de gevechten die volgden de hardste klappen. Veel Russische tanks werden vernietigd.

De AVO kwam uit de holen waarin ze zich schuil hadden gehouden en begon opstandelingen in groepen op te hangen op de bruggen over de Danube in Boedapest. Veel van degenen die werden opgehangen waren arbeiders.

HET GEWAPENDE VERZET EINDIGT

Op 14 november was het gewapende verzet op grote schaal beëindigd. Hoewel velen begonnen terug te keren naar het werk ging de staking in de meeste industrieën door.

De nieuwe regering onder Janos Kadar begon leden van de raden te arresteren. Maar de raden konden hun macht handhaven en Kadar werd gedwongen met hen te praten.

Hij begon andere middelen te gebruiken om de raden te vernietigen. Hij begon met het uitgeven van rantsoen kaarten, maar alleen aan degenen die naar het werk terugkeerden, en gebruikte het Rode Leger om voedsel leveranties door boeren aan de steden stop te zetten. Nagy, die werd gezien als te liberaal, werd gearresteerd. Later werden hij en Maleter en anderen in Moskou geëxecuteerd.

Kadar begon meer arbeiders afgevaardigden te arresteren, evenals afgevaardigden van studenten. Velen traden naar voren om hun plaatsen in te nemen. Toen de staat zich dit realiseerde werd overgegaan tot grootschalige arrestaties van arbeiders. Massale demonstraties gingen door, en arbeiders vochten met de AVO en het leger als ze hun afgevaardigden kwamen arresteren. Velen werden door de AVO neergeschoten. De arrestaties en executies gingen in 1957 door. Aangekondigd werd dat de arbeiders raden zouden worden vervangen door raden op het werk, gecontroleerd door vakbondsbureaucraten, volledig ondergeschikt aan de staat. En uiteindelijk werd aangekondigd dat alle overgebleven raden zouden worden afgeschaft.

HET WESTEN

Het is geen verrassing dat de Hongaarse arbeidersklasse geen steun kreeg, geen wapens, geen medische hulp van de Westerse machten. Datgene waar ze voor vochten was net zo sterk gekeerd tegen de kapitalistische democratie als tegen het staatskapitalisme van de Sovjet Unie.

Wat de Westerse vakbonden betreft, zij deden niets. De Internationale Confederatie van Vrije Vakbonden verwierp een oproep van de arbeiders raden tot een internationale boycot. Stel dit tegenover de actie van havenarbeiders uit Liverpool en Hull, die weigerden goederen voor Sovjet schepen aan te raken.

De Hongaarse Revolutie hielp de wolken van mystificatie over de USSR en diens satellieten de wereld uit te helpen. Het bevestigde de notie van onbeperkte strijd door de arbeidersklasse tegen alle bazen en meesters, ongeacht hoe ze proberen zichzelf te vermommen als de afgevaardigden van de arbeiders.

Het verlicht de weg naar een nieuwe maatschappij waarvoor zo veel arbeiders hun levens hebben gegeven.

De beste weg om de Hongaarse Revolutie te eren is om de strijd voor menselijke emancipatie en de komst van een nieuwe maatschappij gebaseerd op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid voort te zetten.

Orig: (en) Britain, Anarchist Federation Organise #67 – Organise! remembers the fiftieth anniversary of the 1956 Hungarian Revolution.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center