A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Anarchistisch blad, Workers Solidarity #94 - Boekbespreking - Kom tot de redding van je planeet [en]

Date Sat, 30 Dec 2006 10:22:01 +0200


Anarchism and Ecology door Graham Purchase, Black Rose Books (beschikbaar bij WSM Books, P.O. Box 1528, Dublin 8). --- Horen of lezen over ecologie of onze natuurlijke omgeving is voor de meesten van ons geen spannend voorstel. De onvermijdelijke nadruk op vernietiging en waarschijnlijke catastrofe is niet iets wat we onder ogen willen zien als ons levens van dag tot dag al hard genoeg zijn. Graham Purchase wijdt in dit boek nooit te lang uit over de mogelijke of waarschijnlijke gevolgen van eeuwen van misachting van de ecologie, ten gunste van winsten, grondstoffen en land. In plaats daarvan krijgen we een overtuigende uiteenzetting over de gemakkelijke verhouding die het anarchisme heeft met de natuurlijke wereld, waarbij de anarchistische nadruk op decentralisatie, autonomie en diversiteit scherp botst met de gecentraliseerde uniformiteit van de staat. Hij geeft overtuigende argumenten voor zijn visie van een ecologisch geschikte planeet, georganiseerd in een federatie van “bio-regio’s”, dat wil zeggen gemeenschappen of stadsregio’s die culturele en ecologische trekken deelt en voorzien in de meeste van hun eigen behoeften, water, voedsel, bouwmaterialen en dergelijke.

We worden in geen enkele twijfel gelaten over de noodzaak van revolutionair sociaal anarchisme en voor het vernietigen van het natie-staat kapitalistische individualisme. Er wordt echter weinig melding gemaakt van de enorme sociale en politiek strijd, het opbouwen van massabewegingen, industriële vakbonden evenals politieke en propaganda organisaties die hiermee gemoeid gaan. Ook niets om ons te adviseren over het verdedigen van onze revolutie – de net onteigende statelijke en kapitalistische klasse zal niet geneigd zijn onze waardering voor een harmonieus eco-regionaal georganiseerd anarchisme te delen.

Gegeven de zware aard van het onderwerp, is dit boek (een verzameling van essays uit de afgelopen 20 jaar, maar die heel goed bij elkaar passen) een verrassend vrolijk boek.

Het is aan de dure kant, maar we krijgen maar zelden uitstekende geschriften over dit onderwerp en het maakt de noodzaak van het combineren van ecologische duurzaamheid en klassenstrijd anarchisme bij het tegengaan van de wereldwijde milieu crisis duidelijk.

Het is echter de kosten waard, al is het maar om zijn efficiënte rapportage over de zinloosheid van parlementaire groene politiek. Het is ook niet gericht naar het verleden en is duidelijk in het niet inzetten voor een terugkeer naar een of ander soort van tribale levensstijl, maar voor herverdeling van rijkdom en macht.

Anarchisten moeten leren van milieuactivisten en moeten zo worden. Het tegenovergestelde geldt ook.

Dit artikel is uit Workers Solidarity 94 nov/dec 2006. Download het PDF bestand van WS 94

http://struggle.ws/pdfs/ws./ws94.pdf

Lees de andere artikelen uit WS 94 online http://www.wsm.ie/story/1660

-------------------------------------------

Orig: (en) Ireland, Anarchist journal, Workers Solidarity #94 – Book review – BCome to your planet’s rescue.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center